Інформація про результати засідання експертно-апеляційної ради від 19 жовтня 2017 року

23.10.2017

ЕКСПЕРТНО-АПЕЛЯЦІЙНА РАДА З ПИТАНЬ ЛІЦЕНЗУВАННЯ

 

В И Т Я Г  З  П Р О Т О К О Л У  № 12-17

(для опублікування на сайті Державної регуляторної служби України)

Засідання Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування

 

 

 

                                  від 19 жовтня 2017 року

 

Головуючий: Ляпіна К. М.

 

Присутні члени Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування: Лепіска О. В., Андрєєв О. В., Балін В. А., Барбелюк О. Б., Биковець В. М., Боднар О. М., Буніна С. С., Возна Ю. І., Гостєва Н. В., Доротич С. І., Косоуров К. В., Майбороба В. П., Новак А. О., Олійник О. Г., Папіровий Ю. М., Пегета В. Г., Петрашко О. Г., Пруднікова О. В., Речкіна О. П., Сидоренко С. М., Терещенко О. С., Тупчій Г. М.

 

І. (3) Державна архітектурно-будівельна інспекція України

3.1. За результатами розгляду скарги ТОВ “КЕНІКС” (ЄДРПОУ 40000975) від 26.06.2017 щодо прийняття Державною архітектурно-будівельною інспекцією України наказу від 31.05.2017 № 23-Л “Про результати розгляду питань щодо ліцензування” в частині анулювання ліцензії ТОВ “КЕНІКС” (реєстраційний запис 2013029900 від 09.08.2016) на провадження господарської діяльності з будівництва об’єктів IV і V категорій складності вирішили відхилити скаргу ТОВ “КЕНІКС”.

3.2. За результатами розгляду скарги ПМП – ФІРМА “СПЕЦРЕМБУД” (ЄДРПОУ 21097570) від 27.06.2017 щодо прийняття Державною архітектурно-будівельною інспекцією України наказу від 31.05.2017 № 23-Л “Про результати розгляду питань щодо ліцензування” в частині анулювання ліцензії ПМП – ФІРМА “СПЕЦРЕМБУД” (реєстраційний запис 2013034536 від 15.02.2017) на провадження господарської діяльності з будівництва об’єктів IV і V категорій складності вирішили відхилити скаргу ПМП – ФІРМА “СПЕЦРЕМБУД”.

3.3. За результатами розгляду скарги ТОВ “ЛІГІР ІТБС” (ЄДРПОУ 40808869) від 04.10.2017 № 149 щодо прийняття Державною архітектурно-будівельною інспекцією України наказу від 13.09.2017 № 39-Л “Про результати розгляду питань щодо ліцензування” в частині анулювання ліцензії ТОВ “ЛІГІР ІТБС” (реєстраційний запис 2013031773) на провадження господарської діяльності з будівництва об’єктів IV і V категорій складності вирішили перенести розгляд скарги ТОВ “ЛІГІР ІТБС” з метою вивчення додаткових матеріалів стосовно оскаржуваного рішення.

ІІ. (17) Департамент освіти і науки, молоді та спорту Київської міської державної адміністрації

17.1. За результатами розгляду скарги Закладу “Всеукраїнська школа персональної освіти “СЛАВІЯ” імені Віктора Соломенка (ЄДРПОУ 31457520) від 04.08.2017 № 52/0817 щодо прийняття виконавчим органом Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) розпорядження від 11.07.2017 № 815 про відмову у видачі ліцензії на право провадження освітньої діяльності у сфері загальної середньої освіти (здобуття початкової загальної освіти, базової загальної середньої освіти, повної загальної середньої освіти за екстернатною формою навчання) вирішили перенести розгляд скарги Закладу “Всеукраїнська школа персональної освіти “СЛАВІЯ” імені Віктора Соломенка.

Доручити ДРС звернутися до Міністерства освіти і науки України стосовно узгодження позиції в частині вимог до здобувачів ліцензій з провадження освітньої діяльності у сфері загальної середньої освіти закладів освіти щодо наявності документів, що посвідчують право власності чи користування основними засобами для здійснення навчально-виховного процесу на строк, необхідний для завершення повного циклу освітньої діяльності, при підготовці змін до Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 № 1187 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти» у зв’язку з прийняттям Закону України від 05.09.2017 № 2145-VIII «Про освіту».

ІІІ. (19) Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

19.1. За результатами розгляду скарги ТОВ “ДОНБРОКФІНАНС” (ЄДРПОУ 38846114) від 20.09.2017 (далі – скарга) щодо прийняття Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку постанови про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів від 23.08.2017 № 360-СХ-6-Т в частині застосування у відношенні ТОВ “ДОНБРОКФІНАНС” санкції у вигляді анулювання ліцензій на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з торгівлі цінними паперами, а саме: брокерської діяльності серії АЕ № 294692 від 14.02.2015; дилерської діяльності серії АЕ № 294693 від 14.02.2015 вирішили перенести розгляд скарги ТОВ “ДОНБРОКФІНАНС” до відповідного рішення суду.

19.2. За результатами розгляду скарги ТОВ “Компанія з управління активами “Перша Інвестиційно-Промислова Група” (ЄДРПОУ 33402761) щодо прийняття Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку постанови про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів від 08.08.2017 № 342-ЦД-1-КУА в частині застосування у відношенні ТОВ “Компанія з управління активами “Перша Інвестиційно-Промислова Група” санкції у вигляді анулювання ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами), виданої на підставі рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 14.07.2015 № 1013 вирішили перенести розгляд скарги ТОВ “Компанія з управління активами “Перша Інвестиційно-Промислова Група” для вивчення додаткових матеріалів, що надійшли від Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку до Державної регуляторної служби України 19.10.2017.

ІV. (20) Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг

20.1. За результатами розгляду скарги ТДВ “СК “АЛЬТЕРНАТИВА” (ЄДРПОУ 39408334) від 15.09.2017 № 110 щодо прийняття Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг розпорядження від 17.08.2017 № 3538 “Про анулювання ліцензій на провадження страхової діяльності ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “СТРАХОВА КОМПАНІЯ “АЛЬТЕРНАТИВА” вирішили відхилити скаргу ТДВ “СК “АЛЬТЕРНАТИВА”.

20.2. За результатами розгляду скарги ПрАТ “СТРАХОВА КОМПАНІЯ “АВТОРИТЕТ” (ЄДРПОУ 34578000) від 20.10.2017 на бездіяльність Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг щодо невиконання нею розпорядження Державної регуляторної служби України від 27.01.2017 № 20, виданого на підставі рішення Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування від 26.01.2017 № 20.1, яким Комісію зобов’язано усунути порушення законодавства в сфері ліцензування, скасувавши розпорядження від 15.11.2016 № 2856 про анулювання ліцензій на провадження страхової діяльності ПрАТ “Страхова компанія “Авторитет” вирішили задовольнити скаргу ПрАТ “СТРАХОВА КОМПАНІЯ “АВТОРИТЕТ” в частині питання щодо перевірки.

V. (23) Звернення щодо надання погодження на проведення позапланових перевірок відповідно до част. 10 статті 19 Закону України “Про ліцензування видів господарської діяльності”

23.1. Погодити Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (лист від 23.08.2017 № 9294/14.2.2/7-17) проведення позапланової перевірки додержання Ліцензіатом вимог Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії, затверджених постановою Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 22.03.2017 № 308, та Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії, затверджених постановою Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 22.03.2017 № 309 на підставі заяви ДП “УКРТРАНСНАФТОПРОДУКТ” від 08.08.2017 № 02/376.

23.2. Погодити Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (лист від 07.09.2017 № 9687/14.2.2/7-17) проведення позапланової перевірки додержання Ліцензіатом вимог Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з транспортування теплової енергії магістральними і місцевими (розподільчими) тепловими мережами, затверджених постановою Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 22.03.2017 № 308 на підставі звернення ТОВ “СТАНІСЛАВСЬКА ТЕПЛОЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ” від 19.07.2017 № 13/1793.

23.3. Не погодити Державній архітектурно-будівельній інспекції України (лист від 20.09.2017 № 40-401-16/7927) проведення позапланової перевірки додержання Ліцензіатом вимог Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з будівництва об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів із середніми та значними наслідками, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30.03.2016 № 256, на підставі звернення Громадської організації “Народний будівельний контроль” від 30.08.2017 № 05-01/09.

23.4. Не погодити Житомирській обласній державній адміністрації (лист від 28.09.2017 № 4467/46/2.17) проведення позапланової перевірки дотримання Ліцензіатом вимог Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення, затверджених постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 22.03.2017 № 307, на підставі звернення Національного банку України від 06.09.2017 № 81-0017/61487.

23.5. Погодити Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (лист від 25.09.2017 № 10206/14/7-17) проведення позапланової перевірки дотримання Ліцензіатом вимог Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з транспортування природного газу, затверджених постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 16.02.02017 № 201 та вимог Ліцензійних умов провадження господарської діяльності із зберігання (закачування, відбору) природного газу, затверджених постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 16.02.02017 № 201, на підставі звернення ПАТ “ВІННИЦЯГАЗ” від 21.08.2017 № Vi05.2-СЛ-4078.08.08.17 та звернення ТОВ “Укрнафтагазенерго” від 08.09.2017 № 108/2.

23.6. Не погодити Державній архітектурно-будівельній інспекції України (лист від 09.10.2017 № 40-402-401-6/8493) проведення позапланової перевірки дотримання Ліцензіатом вимог Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з будівництва об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів із середніми та значними наслідками, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30.03.2016 № 256, на підставі листа Управління захисту економіки у Львівській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України від 20.09.2017 № 5493/39/112/03.

 

 Голова

Експертно-апеляційної ради

з питань ліцензування                                                                          К. М. Ляпіна

  

Секретар Експертно-апеляційної ради

з питань ліцензування                                                                          О. В. Лепіска