Інформація про результати засідання експертно-апеляційної ради від 19 червня 2018 року

23.06.2018

ЕКСПЕРТНО-АПЕЛЯЦІЙНА РАДА З ПИТАНЬ ЛІЦЕНЗУВАННЯ

   

В И Т Я Г  З  П Р О Т О К О Л У  № 08-18

(для опублікування на сайті Державної регуляторної служби України)

засідання Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування

 

 

                         від 19 червня 2018 року

 

Головуюча: Ляпіна К. М.

 

Присутні члени Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування: Платкевич Б. С., Мірошніченко О. М., Возна Ю. І., Андрєєв О. В., Балін В. А., Барбелюк О. Б., Биковець В. М., Буніна С. С., Гончаренко М. Ф., Гостєва Н. В., Доротич С. І., Косоуров К. В., Лепіска О. В., Олійник Н. І., Олійник О. Г., Папіровий Ю. М., Пегета В. Г., Петрашко О. Г., Пруднікова О. В., Речкіна О. П., Терещенко О. C.

 

І. (1) Державна служба України з безпеки на транспорті

 

1.1. За результатами розгляду скарги ТОВ “КОМПАНІЯ “ЮГТРАНС” (ЄДРПОУ 31740177) від 03.05.2018 б/н щодо прийняття Державною службою України з безпеки на транспорті наказу від 05.04.2018 № 332 “Про прийняття рішення щодо анулювання ліцензії на підставі акта про відмову ліцензіата від проведення перевірки органом ліцензування” в частині анулювання ліцензії ТОВ “КОМПАНІЯ “ЮГТРАНС” від 01.06.2010 серії АВ № 537164 на право провадження господарської діяльності з надання послуг з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів, багажу автомобільним транспортом (внутрішні перевезення пасажирів автобусами), вирішили перенести розгляд скарги ТОВ “КОМПАНІЯ “ЮГТРАНС” від 03.05.2018 б/н у зв’язку з необхідністю з’ясування всіх обставин справи, а саме, щодо правових підстав проведення позапланової перевірки ТОВ “КОМПАНІЯ “ЮГТРАНС” відповідно до вимог Закону України від 03.11.2016 № 1728-VIII “Про тимчасові особливості здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності” (із змінами внесеними Законом України від 07.12.2017 № 2246-VIII).

 

ІІ. (3) Державна архітектурно-будівельна інспекція України

 

3.1. За результатами розгляду скарги ТОВ “КОМПАНІЯ “КВІН” (ЄДРПОУ 41105625) від 23.05.2018 б/н щодо прийняття Державною архітектурно-будівельною інспекцією України наказу від 25.04.2018 № 24-Л “Про результати розгляду питань щодо ліцензування” в частині анулювання ліцензії (реєстраційний запис 2013036882) на право провадження господарської діяльності з будівництва об’єктів IV і V категорій складності, вирішили перенести розгляд скарги ТОВ “КОМПАНІЯ “КВІН” від 23.05.2018 б/н   у зв’язку з необхідністю проведення Державною архітектурно-будівельною інспекцією України позапланової перевірки додержання ТОВ “КОМПАНІЯ “КВІН” Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з будівництва об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів із середніми та значними наслідками, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30.03.2016 № 256, за заявою ліцензіата від 19.06.2018 № 180619/1.

3.2. За результатами розгляду скарги ТОВ “ТБМ-СТРОЙМОНТАЖ” (ЄДРПОУ 38677589) від 02.02.2018 № 5 (в доповнення до якої окрема скарга від 07.03.2018 № 7) щодо прийняття Державною архітектурно-будівельною інспекцією України наказу від 09.01.2018 № 1-Л “Про результати розгляду питань щодо ліцензування” в частині анулювання ТОВ “ТБМ-СТРОЙМОНТАЖ” ліцензії (реєстраційний запис 2013026829) на право провадження господарської діяльності з будівництва об’єктів IV і V категорій складності, вирішили перенести розгляд скарги ТОВ “ТБМ-СТРОЙМОНТАЖ” від 02.02.2018  № 5 (в доповнення до якої окрема скарга від 07.03.2018 № 7) у зв’язку  з необхідністю отримання та вивчення додаткових матеріалів (документів, відомостей, інформації) стосовно оскаржуваного рішення.

 

ІІІ. (4) Міністерство екології та природних ресурсів України

 

4.1. За результатами розгляду скарги (апеляції) ПП “ОЗОН” (ЄДРПОУ 31587709) від 27.03.2018 № 1 щодо прийняття Міністерством екології та природних ресурсів України наказу від 03.03.2018 № 77 “Про анулювання ліцензій” в частині анулювання ліцензії ПП “ОЗОН” від 12.12.2011 № 538 на право провадження господарської діяльності з поводження з небезпечними відходами (збирання, перевезення, зберігання небезпечних відходів), вирішили задовольнити скаргу (апеляцію) ПП “ОЗОН”   від 27.03.2018 № 1.

 

ІV. (9) Міністерство внутрішніх справ України

 

9.1. За результатами розгляду скарги ТОВ “ЛІГА БЕЗПЕКИ” (ЄДРПОУ 40323076) від 16.05.2018 № 18/5/1 щодо прийняття Міністерством внутрішніх справ України наказу від 05.05.2018 № 377 “Про анулювання ліцензії на провадження охоронної діяльності” в частині анулювання ліцензії ТОВ “ЛІГА БЕЗПЕКИ” на провадження охоронної діяльності, вирішили перенести розгляд скарги ТОВ “ЛІГА БЕЗПЕКИ” від 16.05.2018 № 18/5/1 у зв’язку з необхідністю отримання та вивчення додаткових матеріалів (документів, відомостей, інформації) стосовно оскаржуваного рішення, а саме, від ТОВ “ЛІГА БЕЗПЕКИ” інформації про працевлаштування охоронників,   з наданням підтвердних документів.

 

V. (19) Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

 

19.1. За результатами розгляду скарги ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ” (ЄДРПОУ 00032129) від 21.05.2018 № 31/9-04/252/46479/2018-00/вих щодо прийняття Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку рішення від 26.04.2018 № 281 “Щодо анулювання ліцензій на провадження професійної діяльності на фондовому ринку ПАТ “Державний ощадний банк України”, ідентифікаційний код юридичної особи 00032129″, в частині анулювання ліцензій на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з торгівлі цінними паперами, а саме: андеррайтингу серії АЕ № 642065 від 19.06.2015, діяльності з управління цінними паперами серії АЕ № 642066 від 19.06.2015, вирішили перенести розгляд скарги ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ” від 21.05.2018 № 31/9-04/252/46479/2018-00/вих у зв’язку з необхідністю:

–  отримання від Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку додаткової інформації (матеріалів, документів), а саме, щодо оскарження ліцензіатом рішення у судовому порядку, а у разі оскарження, після надання Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку копії рішення суду по такій справі, що набрало законної сили;

– Державній регуляторній службі України опрацювати питання спільно з Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку та Міністерством економічного розвитку і торгівлі України щодо відповідності По­рядку зупинення дії та анулювання ліцензії на окремі види професійної діяльно­сті на фондовому ринку (ринку цінних паперів), затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 14.05.2013 № 816, зареєстрованого Міністерством юстиції України 01.06.2013 за № 862/23394,  вимогам Закону України від 02.03.2015 № 222-VIII “Про ліцензування видів господарської діяльності” в частині підстав для прийняття рішення про анулювання ліцензії.

19.2. За результатами розгляду скарги ТОВ “ІНФОРМАЦІЙНО-ДЕПОЗИТАРНИЙ ЦЕНТР “ГЛОБАЛ” (ЄДРПОУ 35093607) від 23.05.2018 № 23/05-1 щодо прийняття Національною комісією з цінних паперів  та фондового ринку рішення від 26.04.2018 № 270 “Щодо анулювання ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку ТОВ “ІНФОРМАЦІЙНО-ДЕПОЗИТАРНИЙ ЦЕНТР “ГЛОБАЛ”, ідентифікаційний код юридичної особи 35093607″, в частині анулювання ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з торгівлі цінними паперами, а саме: діяльності з управління цінними паперами серії АЕ № 642052 від 08.06.2015, вирішили перенести розгляд скарги ТОВ “ІНФОРМАЦІЙНО-ДЕПОЗИТАРНИЙ ЦЕНТР “ГЛОБАЛ” від 23.05.2018 № 23/05-1 у зв’язку з необхідністю Державній регуляторній службі України опрацювати питання спільно з Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку та Міністерством економічного розвитку і торгівлі України щодо відповідності По­рядку зупинення дії та анулювання ліцензії на окремі види професійної діяльно­сті на фондовому ринку (ринку цінних паперів), затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 14.05.2013 № 816, зареєстрованого Міністерством юстиції України 01.06.2013 за № 862/23394,  вимогам Закону України від 02.03.2015 № 222-VIII “Про ліцензування видів господарської діяльності” в частині підстав для прийняття рішення про анулювання ліцензії.

19.3. За результатами розгляду скарги ТОВ “КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ “УКРАЇНСЬКІ ФОНДИ” (ЄДРПОУ 34690716), далі – ТОВ “КУА АПФ “УКРАЇНСЬКІ ФОНДИ”, від 27.04.2018 б/н щодо прийняття Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку постанови про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів від 03.04.2018 № 120-ЦА-УП-КУА в частині застосування у відношенні ТОВ “КУА АПФ “УКРАЇНСЬКІ ФОНДИ” санкції у вигляді анулювання ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з управління активами, а саме: діяльність з управління активами інституційних інвесторів – серії АГ № 580049, вирішили перенести розгляд скарги ТОВ “КУА АПФ “УКРАЇНСЬКІ ФОНДИ” від 27.04.2018 б/н у зв’язку з необхідністю отримання  від Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку додаткової інформації (матеріалів, документів), а саме, щодо оскарження ліцензіатом рішення у судовому порядку, а у разі оскарження, після надання Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку копії рішення суду по такій справі, що набрало законної сили.

19.4. За результатами розгляду скарги ТОВ “ПОЛІСМЕТАЛ-РЕЄСТР” (ЄДРПОУ 36567137) від 27.04.2018 № 1_2704/18 щодо прийняття Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку постанови про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів від 03.04.2018 № 118-ЦА-УП-ДУ в частині застосування у відношенні    ТОВ “ПОЛІСМЕТАЛ-РЕЄСТР” санкції у вигляді анулювання ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності, а саме: депозитарної діяльності депозитарної установи – серії АЕ № 286844, вирішили перенести розгляд скарги ТОВ “ПОЛІСМЕТАЛ-РЕЄСТР” від 27.04.2018 № 1_2704/18 у зв’язку з необхідністю вивчення матеріалів стосовно оскаржуваного рішення, що надійшли від органу ліцензування листом від 15.06.2018 № 14/04/19396 (вх. ДРС від 18.06.2018 № 8707/0/19-18) та від ліцензіата листом від 18.06.2018 № 11_1806/18 (вх. ДРС від 18.06.2018 № 8769/0/19-18).

19.5. За результатами розгляду скарги (апеляції) ПрАТ “МАЙСТЕР БРОК” (ЄДРПОУ 21608094) від 10.05.2018 № 180510/01 щодо прийняття Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку постанови про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів від 11.04.2018 № 137-ЦА-УП-Т в частині застосування у відношенні ПрАТ “МАЙСТЕР БРОК” санкції у вигляді анулювання ліцензій на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з торгівлі цінними паперами, а саме: брокерської діяльності – серії АЕ № 294571 від 13.11.2014; дилерської діяльності – серії АЕ № 294572 від 13.11.2014, вирішили відхилити скаргу (апеляцію) ПрАТ “МАЙСТЕР БРОК” від 10.05.2018 № 180510/01.

 

VІ. (20) Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг

 

20.1. За результатами розгляду скарги ПрАТ “УКРАЇНСЬКИЙ СТРАХОВИЙ КАПІТАЛ” (ЄДРПОУ 23707357) від 14.05.2018 № 086-2 щодо прийняття Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг розпорядження від 26.04.2018 № 652 “Про анулювання ліцензій на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів) Приватному акціонерному товариству “Український страховий капітал”, вирішили перенести розгляд скарги ПрАТ “УКРАЇНСЬКИЙ СТРАХОВИЙ КАПІТАЛ” від 14.05.2018 № 086-2 у зв’язку з необхідністю отримання та вивчення додаткових матеріалів (документів, відомостей, інформації) стосовно оскаржуваного рішення від Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, передбачених статтею 7 Закону України від 05.04.2007 № 877-V “Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності”, а саме: наказ на здійснення позапланового заходу державного нагляду (контролю); посвідчення (направлення) на проведення позапланового заходу державного нагляду (контролю); акт, складений за результатом здійснення позапланового заходу, що слугували підставою проведення перевірки виконання Розпорядження про усунення порушень Приватним акціонерним товариством “Український страховий капітал” ліцензійних умов від 18.10.2017 № 4108 та складання Акту про невиконання Приватним акціонерним товариством “Український страховий капітал” розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов, встановлених для провадження страхової діяльності від 24.04.2018 № 299/13-3/3 від 24.04.2018.

20.2. За результатами розгляду скарги ПрАТ “СК “САЛАМАНДРА-УКРАЇНА” (ЄДРПОУ 13934129) б/н щодо прийняття Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг розпорядження від 29.06.2017 № 2962 “Про анулювання ліцензій на провадження страхової діяльності Приватному акціонерному товариству “Страхова компанія “Саламандра-Україна”, вирішили перенести розгляд скарги ПрАТ “СК “САЛАМАНДРА-УКРАЇНА” б/н у зв’язку з необхідністю отримання та вивчення судової практики з порушеного питання, а саме до вирішення судової справи № 826/11254/17 Касаційним адміністративним судом за касаційною скаргою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг на постанови Окружного адміністративного суду міста Києва від 22.11.2017 та Київського апеляційного адміністративного суду від 15.05.2018, якими визнано протиправним та скасовано розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг від 29.06.2017 № 2962 “Про анулювання ліцензій на провадження страхової діяльності Приватному акціонерному товариству “Страхова компанія “Саламандра-Україна”.

20.3. За результатами розгляду скарги ПрАТ “СК “ДІМ СТРАХУВАННЯ” (ЄДРПОУ 21870998) б/н щодо прийняття Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг розпорядження від 29.06.2017 № 2963 “Про анулювання ліцензій на провадження страхової діяльності Приватному акціонерному товариству “Страхова компанія “Дім страхування”, вирішили перенести розгляд скарги ПрАТ “СК “ДІМ СТРАХУВАННЯ” б/н у зв’язку з необхідністю отримання та вивчення судової практики з порушеного питання, а саме до вирішення судової справи № 826/11322/17 Касаційним адміністративним судом за касаційною скаргою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг на постанови Окружного адміністративного суду міста Києва від 12.11.2017 та Київського апеляційного адміністративного суду від 15.05.2018, якими визнано протиправним та скасовано розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг від 29.06.2017 № 2963 “Про анулювання ліцензій на провадження страхової діяльності Приватному акціонерному товариству “Страхова компанія “Дім страхування”.

20.4. За результатами розгляду скарги ПрАТ “КИЇВСЬКИЙ СТРАХОВИЙ ДІМ” (ЄДРПОУ 25201716) від 27.10.2017 № 2559 щодо прийняття Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг розпорядження від 19.10.2017 № 4128 “Про анулювання ліцензій на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів) Приватному акціонерному товариству “Київський страховий дім”, вирішили перенести розгляд скарги ПрАТ “КИЇВСЬКИЙ СТРАХОВИЙ ДІМ” від 27.10.2017 № 2559  у зв’язку з необхідністю отримання та вивчення додаткових матеріалів, а саме, судової практики з порушеного питання.

 

VІІ. (21) Служба безпеки України

 

21.1. За результатами розгляду скарги ТОВ НВФ “ЮАЛЕКС ДИЗАЙН ЛТД.” (ЄДРПОУ 13872303) від 31.05.2018 № 135 щодо прийняття Службою безпеки України рішення від 05.05.2018 № 26/3-7226 “Про анулювання ліцензії” в частині анулювання ліцензії ТОВ НВФ “ЮАЛЕКС ДИЗАЙН ЛТД.” серії АЕ № 198445 від 25.12.2013 на право провадження господарської діяльності пов’язаної з розробленням, виготовленням, постачанням спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв’язку та інших технічних засобів негласного отримання інформації, вирішили перенести розгляд скарги ТОВ НВФ “ЮАЛЕКС ДИЗАЙН ЛТД.” від 31.05.2018 № 135 у зв’язку з необхідністю отримання та вивчення додаткових матеріалів (документів, відомостей, інформації) стосовно оскаржуваного рішення від Служби безпеки України відповідно до частини дев’ятої статті 5 Закону України від 02.03.2015   № 222-VIII “Про ліцензування видів господарської діяльності”, а саме: завірених належним чином копій (фотокопій) документів, що стосуються оскаржуваного рішення (у тому числі ті, що стали підставою для його прийняття), зокрема, Розпорядження про усунення порушень вимог Ліцензійних умов від 29.11.2017 № 26/3-17356 та документів, що стали підставою для його прийняття.

 

VІІІ. (23) Звернення щодо надання погодження на проведення позапланових перевірок відповідно до частини 10 статті 19 Закону України від 02.03.2015 № 222-VIII “Про ліцензування видів господарської діяльності”

 

23.1. Погодити Державній службі України з лікарських засобів  та контролю за наркотиками (звернення (лист) від 17.05.2018   № 4420-1.1/3.0/17-18) проведення (здійснення) позапланової перевірки додержання ліцензіатом вимог Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів), затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30.11.2018 № 929 “Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів)”, в частині провадження діяльності з роздрібної торгівлі лікарськими засобами, з підстави встановленої пунктом 4 частини дев’ятої статті 19 Закону України від 02.03.2015 № 222-VIII “Про ліцензування видів господарської діяльності” (звернення Шумської районної ради Тернопільської області від 26.03.2018 № 81/03-11 та  від 19.04.2018 № 96/03-11, що надійшли до органу ліцензування листом Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Тернопільській області від 04.05.2018 № 210/02-18).

23.2. Погодити Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (звернення (лист) від 16.03.2018 № 2606/14/7-18) проведення (здійснення) позапланової перевірки додержання ліцензіатом вимог пункту 2.1 розділу 2 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу природного газу, затверджених постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 16.02.2017 № 201 “Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності на ринку природного газу” (далі – Ліцензійні умови з розподілу) в частині дотримання вимог Закону України “Про ринок природного газу”, чинних Кодексу газорозподільних систем, інших нормативно-правових актів, державних будівельних норм та нормативних документів у сфері нафтогазового комплексу та підпункту 2 пункту 2.5 розділу 2 Ліцензійних умов з розподілу в частині зобов’язання ліцензіата забезпечити доступ суб’єктів ринку природного газу до газорозподільної системи для фактичної передачі (розподілу/споживання) належного їм природного газу до/з газорозподільної системи, а саме: статті 19 Закону України “Про ринок природного газу” та пунктів 1 та 2 глави 3 розділу І Кодексу газорозподільної системи, затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 30.09.2015 № 2494 ГРМ в частині забезпечення доступу суб’єктів ринку природного газу до газорозподільної системи для фактичної передачі (розподілу) природного газу до/з газорозподільної системи; пункту 11 частини другої статті 59 Закону України “Про ринок природного газу” в частині надання ліцензіатом завідомо неправдивої інформації під час подання Регулятору документів на отримання ліцензії з розподілу природного газу, з підстави встановленої пунктом 4 частини дев’ятої статті 19 Закону України від 02.03.2015 № 222-VIII “Про ліцензування видів господарської діяльності” (звернення Народного депутата України Дзюблика В. П. від 08.12.2017 № 270/17-859 та мешканців смт Черняхів від 06.03.2018 б/н).

23.3. Погодити Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (звернення (лист) від 10.05.2018 № 4412/14/7-18) проведення (здійснення) позапланових перевірок додержання:

 – ліцензіатом вимог пункту 2.1 глави 2 Ліцензійних умов з розподілу в частині дотриманням вимог Закону України “Про ринок природного газу”, чинних Кодексу газорозподільних систем, інших нормативно-правових актів, державних будівельних норм та нормативних документів у сфері нафтогазового комплексу та підпункт 14 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов з розподілу в частині вимог чинного Кодексу газорозподільних систем, затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 30.09.2015 № 2494 (далі – Кодекс ГРС),  а також виконання умов укладених із споживачами договорів розподілу природного газу відповідно до Типового договору розподілу природного газу, затвердженого Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, а саме абзацу 2 пункту 3 глави 5 розділу VI Кодексу ГРС та підпункту 2 пункту 1 глави 7 розділу VI Кодексу ГРС, з підстави встановленої пунктом 4 частини дев’ятої статті 19 Закону України від 02.03.2015 № 222-VIII “Про ліцензування видів  господарської діяльності” (звернення ПАТ “УКРТРАНСГАЗ” від 12.02.2018  № 1001ВИХ-18-736);

ліцензіатом вимог пункту 2.1 глави 2 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання природного газу, затверджених постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 16.02.2017 № 201 “Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності на ринку природного газу” (далі – Ліцензійні умови з постачання), в частині дотримання вимог Правил постачання природного газу, інших нормативно-правових актів та нормативних документів, які регулюють ринок природного газу, а саме абзацу 5 пункту 1 та пункт 19 розділу II Правил постачання природного газу, затверджених постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 30.09.2015 № 2496; підпункту 11 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов з постачання щодо здійснення постачання природного газу на підставі договорів постачання природного газу, що укладаються зі споживачами, у тому числі побутовими споживачами відповідно до вимог статті 12 Закону України “Про ринок природного газу” та чинних Правил постачання природного газу; підпункту 13 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов з постачання у частині виконання умов (вимог) чинних Правил постачання природного газу, що затверджуються Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, а також договорів постачання природного газу, з підстави встановленої пунктом 4 частини дев’ятої статті 19 Закону України від 02.03.2015 № 222-VIII “Про ліцензування  видів господарської діяльності” (звернення ПАТ “УКРТРАНСГАЗ” від 12.02.2018 № 1001ВИХ-18-736).

23.4. Зняти з розгляду звернення (лист) Міністерства соціальної політики України від 14.05.2018 № 9195/0/2-18/38 щодо проведення (здійснення) позапланової перевірки додержання ліцензіатом вимог Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні за кордоном, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 16.12.2015 № 1060 “Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні за кордоном”, відповідно до листів адвокатів Бабаєва А. С. від 05.05.2018 № 10-04/2018/3 та Рабомізо Д. В від 07.05.2018 № 277 та передати до Ради з питань державного нагляду (контролю) для розгляду відповідно до вимог Закону України від 03.11.2016  № 1728-VIII “Про тимчасові особливості здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності” (із змінами внесеними Законом України від 07.12.2017 № 2246-VIII) та Порядку надання погодження на проведення позапланового заходу державного нагляду (контролю) на підставі обґрунтованого звернення фізичної особи про порушення суб’єктом господарювання її законних прав, затвердженого спільним наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України та Державної регуляторної служби України від 20.01.2017 № 56/5, який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 09.02.2017 за № 186/30054.

23.5. Зняти з розгляду звернення (лист) Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 17.05.2018 № 4501-05/21443-03 щодо проведення (здійснення) позапланової перевірки додержання ліцензіатом вимог Ліцензійних умов провадження туроператорської діяльності, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 11.11.2015 № 991 “Про затвердження ліцензійних умов провадження туроператорської діяльності”, відповідно до листа Головного управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки Служби безпеки України від 10.05.2018 № 8/1/2-5909.

 

 

Голова Експертно-апеляційної ради

з питань ліцензування                                                                           К. ЛЯПІНА

 

 

Секретар Експертно-апеляційної

ради з питань ліцензування                                                            Ю. ВОЗНА