Інформація про результати засідання експертно-апеляційної ради від 16 березня 2017 року

17.03.2017

ЕКСПЕРТНО-АПЕЛЯЦІЙНА РАДА З ПИТАНЬ ЛІЦЕНЗУВАННЯ

 

В И Т Я Г  З  П Р О Т О К О Л У  № 04-17

(для опублікування на сайті Державної регуляторної служби України)

Засідання Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування

  

 

                                   від 16 березня 2017 року

Головуюча: Ляпіна К. М.

Присутні члени Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування: Платкевич Б. С., Мірошніченко О. М., Лепіска О. В., Андрєєв О. В., Антонюк А. С., Биковець В. М., Боднар Л. М., Буніна С. С., Гостєва Н. В., Доротич С. І., Майборода В. П., Новак А. О., Папіровий Ю. М., Пегета В. Г., Петрашко О. Г., Пруднікова О. В., Речкіна О. П., Стельмах Ю. В., Терещенко О. С., Тупчій Г. М.

 

І. (23) Звернення щодо надання погодження на проведення позапланових перевірок відповідно до част.10 статті 19 Закону України “Про ліцензування видів господарської діяльності”

23.1. Погодити Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, (лист від 26.10.2015 № 7221/13-5/2) проведення позапланової перевірки дотримання Ліцензіатом вимог Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів), затверджених постановою Кабінету Міністрів України 07.12.2016 № 913, на підставі скарг гр. Рабчевської А.В. від 22.12.2014 № б/н та від 11.11.2015 № б/н, гр. Кравченка С.О. від 03.11.2015 № б/н, гр.Ахмадової Н.О. від 30.10.2015 № б/н, гр. Зіатдінова Ю.К. від 25.08.2015 № б/н, гр. Жур А.М. від 27.07.2015 № б/н, гр. Архіпова В.С. від 14.08.2015 № б/н.

23.2. Зняти з розгляду звернення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, від 29.10.2015 № 7364/13-5/2 щодо проведення позапланової перевірки дотримання Ліцензіатом вимог Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів), затверджених постановою Кабінету Міністрів України 07.12.2016 № 913, на підставі скарг гр. Тимоць Л.З. від 12.10.2015 № б/н, гр. Савотченко С.К. від 05.10.2015 № б/н, гр. Проніної О.В. від 28.10.2015 № б/н, гр. Сорока С.М. від 20.10.2015 № б/н, гр. Бороди В.Ю. від 22.10.2015 № б/н, гр. Стецюка Є.А. від 06.10.2015 № б/н. Рекомендувати ДРС звернутись до Нацкомфінпослуг із запитом про надання відомостей (копій документів), що підтверджують виконання Ліцензіатом своїх обов’язків (в межах вимог відповідних Ліцензійних умов) перед споживачами, звернення яких були предметом розгляду Радою відповідно до листа Нацкомфінпослуг від 29.10.2015 № 7364/13-5/2.

23.3. Не погодити Державній службі України з безпеки на транспорті (лист від 12.01.2017 № 213/03/15-176) проведення позапланових перевірок дотримання Ліцензіатами вимог Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів автомобільним транспортом, міжнародних перевезень пасажирів та вантажів автомобільним транспортом, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 02.12.2015 № 1001, на підставі заяви гр. Янченко М.О. від 21.11.2016 № б/н.

23.4. Не погодити Міністерству внутрішніх справ України (лист від 06.01.2017 № 150/05/24-2017) проведення позапланової перевірки дотримання Ліцензіатом вимог Ліцензійних умов провадження охоронної діяльності, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 18.11.2015 № 960, на підставі звернення гр. Сорокіна С.В. від 19.12.2016 № б/н.

23.5. Не погодити Державній службі України з лікарських засобів та контролю за наркотиками (лист від 02.11.2015 № 140-1.2/4.0/19-15) проведення позапланової перевірки дотримання Ліцензіатом вимог Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів), затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30.11.2016 № 929, на підставі звернення гр. Гаранджі О.А. від 30.09.2015 № б/н. Рекомендувати Державній службі України з лікарських засобів та контролю за наркотиками рекомендовано розглянути питання щодо ініціювання змін до п. 27 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів), затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30.11.2016 № 929, а саме, в частині визначення можливості та умов здійснення торгівлі медичними препаратами, у тому числі лікарськими засобами, дистанційно та шляхом електронної торгівлі.

23.6. Не погодити Державній службі України з лікарських засобів та контролю за наркотиками (лист від 04.11.2015 № 143-1.2/4.0/19-15) проведення позапланової перевірки дотримання Ліцензіатом вимог Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів), затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30.11.2016 № 929, на підставі звернення гр. Реви Л.М. від 28.10.2015 № б/н.

23.7. Не погодити Державній службі України з лікарських засобів та контролю за наркотиками (лист від 05.11.2015 № 15518-1.2/4.0/17-15) проведення позапланової перевірки дотримання Ліцензіатом вимог Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів), затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30.11.2016 № 929, на підставі заяви гр. Колосової Т.О. від 26.10.2015 № б/н.

23.8. Погодити Державній службі України з лікарських засобів та контролю за наркотиками (лист від 25.02.2016 № 3022-2.0.1/4.0/17-16) проведення позапланової перевірки дотримання Ліцензіатом вимог Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів), затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30.11.2016 № 929, на підставі скарги гр. Хоменко Т.А. від 05.01.2016 № б/н.

23.9. Погодити Державній службі України з лікарських засобів та контролю за наркотиками (лист від 01.03.2016 № 26-6.0.1/4.0/19-16) проведення позапланової перевірки дотримання Ліцензіатом вимог Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів), затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30.11.2016 № 929, на підставі звернення гр. Чижика С. № б/н.

23.10. Не погодити Державній службі України з лікарських засобів та контролю за наркотиками (лист від 15.04.2016 № 5750-2.0.1/4.0/17-16) проведення позапланової перевірки дотримання Ліцензіатом вимог Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів), затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30.11.2016 № 929, на підставі скарги гр. Панфілова Ю.В. від 21.03.2016 № б/н.

23.11. Зняти з розгляду звернення Державної служби України з лікарських засобів від 16.05.2016 № 7188-2.0.1/4.0/17-16 щодо проведення позапланової перевірки дотримання Ліцензіатом вимог Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів), затверджених постановою Кабінету Міністрів України 07.12.2016 № 929, на підставі скарги гр. Атанасової Н.Г. від 25.03.2016 № б/н.

23.12. Погодити Державній службі України з лікарських засобів та контролю за наркотиками (лист від 08.06.2016 № 67-2.0.1/4.0/19-16) проведення позапланової перевірки дотримання Ліцензіатом вимог Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів), затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30.11.2016 № 929, на підставі звернення гр. Цьохи В.В. від 24.05.2016 № б/н.

23.13. Погодити Державній службі України з лікарських засобів та контролю за наркотиками (лист від 13.10.2016 № 4260-1.1.1/4.0/171-16) проведення позапланової перевірки дотримання Ліцензіатом вимог Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів), затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30.11.2016 № 929, на підставі звернення гр. Торяник Т.М., що надійшло на Урядову гарячу лінію 10.10.2016 (реєстраційний індекс – ТО-5877912).

 

Голова

Експертно-апеляційної ради

з питань ліцензування                                                                           К. М. Ляпіна

 

Секретар Експертно-апеляційної ради

з питань ліцензування                                                                            О.В. Лепіска