Інформація про результати засідання експертно-апеляційної ради від 15 лютого 2018 року

21.02.2018

ЕКСПЕРТНО-АПЕЛЯЦІЙНА РАДА З ПИТАНЬ ЛІЦЕНЗУВАННЯ

   

В И Т Я Г  З  П Р О Т О К О Л У  № 02-18

(для опублікування на сайті Державної регуляторної служби України)

Засідання Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування

 

                                  від 15 лютого 2018 року

 

Головуюча: Ляпіна К. М.

 

Присутні члени Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування: Платкевич Б. С., Мірошніченко О. М., Возна Ю. І., Андрєєв О. В., Балін В. А., Барбелюк О. Б., Биковець В. М., Буніна С. С., Гончаренко М. Ф., Гостєва Н. В., Лепіска О. В., Майборода В. П., Нестеренко Л. А., Папіровий Ю. М., Пегета В. Г., Петрашко О. Г., Пруднікова О. В., Речкіна О. П., Сидоренко С. М., Тупчій Г. М., Черненко М. С.

 

І. (1) Державна служба України з безпеки на транспорті

1.1. За результатами розгляду скарги ТОВ “СОКАР ЕНЕРДЖІ УКРАЇНА” (ЄДРПОУ 36866563) від 22.01.2018 № 33 щодо прийняття Державною службою України з безпеки на транспорті наказу від 16.01.2018 № 28 “Про прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії, видачу ліцензій за результатами розгляду заяв здобувачів ліцензій” в частині відмови у видачі ліцензії ТОВ “СОКАР ЕНЕРДЖІ УКРАЇНА” на право провадження господарської діяльності з перевезення небезпечних вантажів та небезпечних відходів залізничним транспортом, вирішили задовольнити скаргу ТОВ “СОКАР ЕНЕРДЖІ УКРАЇНА” від 22.01.2018 № 33 в частині усунення органом ліцензування порушень вимог пункту 5 частини шостої статті 13 Закону України від 02.03.2015 № 222-VIII “Про ліцензування видів господарської діяльності”.

1.2. За результатами розгляду скарги ТОВ “ТОРГОВИЙ ДІМ “СОКАР УКРАЇНА” (ЄДРПОУ 37037544) від 22.01.2018 № 93 щодо прийняття Державною службою України з безпеки на транспорті наказу від 16.01.2018 № 28 “Про прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії, видачу ліцензій за результатами розгляду заяв здобувачів ліцензій” в частині відмови у видачі ліцензії ТОВ “ТОРГОВИЙ ДІМ “СОКАР УКРАЇНА” на право провадження господарської діяльності з перевезення небезпечних вантажів та небезпечних відходів залізничним транспортом, вирішили задовольнити скаргу ТОВ “ТОРГОВИЙ ДІМ “СОКАР УКРАЇНА” від 22.01.2018 № 93 в частині усунення органом ліцензування порушень вимог пункту 5 частини шостої статті 13 Закону України від 02.03.2015 № 222-VIII “Про ліцензування видів господарської діяльності”.

 

ІІ. (2) Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками

2.1. За результатами розгляду скарги ТОВ “АПТЕКА ПЕРВОЦВІТ-ФАРМ” (ЄДРПОУ 37906842) від 22.12.2017 б/н щодо прийняття Державною службою України з лікарських засобів та контролю за наркотиками рішення від 14.12.2017 про відмову у видачі ТОВ “АПТЕКА ПЕРВОЦВІТ-ФАРМ” ліцензії (реєстраційний номер заяви від 04.12.2017 № 6154) на право провадження господарської діяльності з роздрібної торгівлі лікарськими засобами, вирішили зняти з розгляду скаргу ТОВ “АПТЕКА ПЕРВОЦВІТ-ФАРМ” від 22.12.2017 б/н відповідно до листа ТОВ “АПТЕКА ПЕРВОЦВІТ-ФАРМ” від 24.01.2018 б/н.

 

ІІІ. (3) Державна архітектурно-будівельна інспекція України

3.1. За результатами розгляду скарги (апеляції) ТОВ “БК “КВАНТ-БУД”
(ЄДРПОУ 39941077) від 01.12.2017 № 01-12/17 щодо прийняття Державною архітектурно-будівельною інспекцією України наказу від 08.11.2017 № 51-Л “Про результати розгляду питань щодо ліцензування” в частині анулювання ліцензії ТОВ “БК “КВАНТ-БУД” (реєстраційний запис 2013023142) на право провадження господарської діяльності з будівництва об’єктів IV і V категорій складності, вирішили відхилити скаргу (апеляцію) ТОВ “БК “КВАНТ-БУД” від 01.12.2017 № 01-12/17.

3.2. За результатами розгляду скарги ТОВ “НАФТОГАЗХІМ СЕРВІС” (ЄДРПОУ 38781431) від 10.01.2018 № 01/08 щодо прийняття Державною архітектурно-будівельною інспекцією України наказу від 13.12.2017 № 59-Л “Про результати розгляду питань щодо ліцензування” в частині анулювання ТОВ “НАФТОГАЗХІМ СЕРВІС” ліцензії (реєстраційний запис 2013037450) на право провадження господарської діяльності з будівництва об’єктів IV і V категорій складності, вирішили задовольнити скаргу ТОВ “НАФТОГАЗХІМ СЕРВІС” від 10.01.2018 № 01/08 в частині усунення органом ліцензування порушення вимог абзацу 5 частини четвертої статті 16 Закону України від 02.03.2015 № 222-VIII “Про ліцензування видів господарської діяльності”.

3.3. За результатами розгляду скарги ТОВ ВКФ “ІНПРОМСЕРВІС ЛТД” (ЄДРПОУ 20535988) від 16.06.2017 № 06/16-04 щодо відмови Державної архітектурно-будівельної інспекції України у переоформленні ліцензії серії АВ № 558080 строком дії з 18.10.2010 по 18.10.2015 на право провадження господарської діяльності, пов’язаної із створенням об’єктів архітектури, на безстрокову та невиконання розпорядження Державної регуляторної служби України від 29.04.2016 № 49 “Про усунення порушень законодавства у сфері ліцензування”, вирішили зняти з розгляду скаргу ТОВ ВКФ “ІНПРОМСЕРВІС ЛТД” від 16.06.2017 № 06/16-04 відповідно до листа ТОВ ВКФ “ІНПРОМСЕРВІС ЛТД” від 05.02.2018 № 02/05-03.

3.4. За результатами розгляду скарги ТОВ “ТБМ-СТРОЙМОНТАЖ” (ЄДРПОУ 38677589) від 02.02.2018 № 5 щодо прийняття Державною архітектурно-будівельною інспекцією України наказу від 09.01.2018 № 1-Л “Про результати розгляду питань щодо ліцензування” в частині анулювання ТОВ “ТБМ-СТРОЙМОНТАЖ” ліцензії (реєстраційний запис 2013026829) на право провадження господарської діяльності з будівництва об’єктів IV і V категорій складності, вирішили перенести розгляд скарги ТОВ “ТБМ-СТРОЙМОНТАЖ” від 02.02.2018 № 5 у зв’язку з необхідністю подання органом ліцензування на відповідний запит ДРС від 06.02.2018 завірених (засвідчених) належним чином копій (фотокопій) документів, що стосуються оскаржуваного рішення (у тому числі тих, що стали підставою для його прийняття) та вивчення зазначених матеріалів.

 

ІV. (20) Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг

20.1. За результатами розгляду скарги (апеляції) ТОВ “КЕЙ-КОЛЕКТ” (ЄДРПОУ 37825968) від 20.12.2017 б/н щодо прийняття Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг розпорядження від 21.11.2017 № 4302 “Про анулювання ліцензій на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів), а саме на надання послуг з факторингу, ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “КЕЙ-КОЛЕКТ”, вирішили відхилити скаргу (апеляцію) ТОВ “КЕЙ-КОЛЕКТ” від 20.12.2017 б/н.

 

 

Голова

Експертно-апеляційної ради

з питань ліцензування                                                                                    К. М. Ляпіна

 

 

Секретар Експертно-апеляційної

ради з питань ліцензування                                                                           Ю. І. Возна