Інформація про результати засідання експертно-апеляційної ради від 11 травня 2017 року

13.05.2017

ЕКСПЕРТНО-АПЕЛЯЦІЙНА РАДА З ПИТАНЬ ЛІЦЕНЗУВАННЯ

_______________________________________________________

В И Т Я Г  З  П Р О Т О К О Л У  № 06-17

(для опублікування на сайті Державної регуляторної служби України)

Засідання Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування

 

                                  від 11 травня 2017 року

 

Головуючий: Платкевич Б. С.

 

Присутні члени Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування: Мірошніченко О. М., Лепіска О. В., Андрєєв О. В., Антонюк А. С., Барбелюк О. Б., Биковець В. М., Буніна С. С., Гостєва Н. В., Доротич С. І., Косоуров К. В., Майборода В. П., Назарчук І. Р., Нестиренко Л. А., Новак А. О., Папіровий Ю. М., Пегета В. Г., Петрашко О. Г., Попик В. І., Пруднікова О. В., Терещенко О. С., Тупчій Г. М., Черкашин О. І., Шкамардіна А. О.

 

І. (2) Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками

2.1. За результатами розгляду скарги ТОВ “Ремедігруп” щодо прийняття Державною службою України з лікарських засобів та контролю за наркотиками рішення від 27.02.2017 в частині анулювання ліцензії від 13.11.2015 № б/н, яка видана на підставі наказу Держлікслужби від 13.11.2015 № 988, на провадження господарської діяльності з оптової торгівлі лікарськими засобами ТОВ “Ремедігруп” (код ЄДРПОУ 39899743) вирішили задовольнити скаргу ТОВ “Ремедігруп”.

2.2. За результатами розгляду скарги ФОП Цебрій І. О. щодо прийняття Державною службою України з лікарських засобів та контролю за наркотиками рішення (лист від 20.03.2017 № 3169-4.0.1/4.0/32-17) про відмову у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з роздрібної торгівлі лікарськими засобами ФОП Цебрій І. О. (заява – реєстраційний № 958 від 09.03.2017) вирішили зняти з розгляду скаргу ФОП Цебрій І. О.

2.3. За результатами розгляду скарги ТОВ “АВЕНТІС 88” щодо прийняття Державною службою України з лікарських засобів та контролю за наркотиками наказу від 03.04.2017 № 339 в частині анулювання ліцензії від 15.03.2016 б/н (видану на підставі наказу Держлікслужби від 15.03.2016 № 212) на провадження господарської діяльності з оптової торгівлі лікарськими засобами вирішили відхилити скаргу ТОВ “АВЕНТІС 88”.

 

ІІ. (3) Державна архітектурно-будівельна інспекція України

3.1. За результатами розгляду скарги ПАТ “ЛЬВІВГАЗ” щодо відмови Державної архітектурно-будівельної інспекції України у переоформленні ліцензії серії АВ № 617343 строком дії з 24.02.2012 по 24.02.2017 на провадження господарської діяльності, пов’язаної із створенням об’єктів архітектури, на безстрокову вирішили задовольнити скаргу ПАТ “ЛЬВІВГАЗ”.

3.2. За результатами розгляду скарги ПП “Будінвест” щодо відмови Державної архітектурно-будівельної інспекції України у переоформленні ліцензії серії АД № 031938 строком дії з 19.03.2012 по 19.03.2017 на провадження господарської діяльності, пов’язаної із створенням об’єктів архітектури, на безстрокову вирішили задовольнити скаргу ПП “Будінвест”.

3.3. За результатами розгляду скарги ПФ “Вітюр” щодо прийняття Державною архітектурно-будівельною інспекцією України наказу від 29.03.2017 № 13-Л в частині анулювання ліцензії (реєстраційний запис 2013029929) на провадження господарської діяльності з будівництва об’єктів IV та V категорії складності вирішили перенести розгляд скарги ПФ “Вітюр”. Ліцензіатом написано заяву на проведення позапланової перевірки.

3.4. За результатами розгляду скарги щодо прийняття Державною архітектурно-будівельною інспекцією України наказу від 01.03.2017 № 9-Л в частині анулювання ліцензії (реєстраційний запис 2013031450) на провадження господарської діяльності з будівництва об’єктів IV і V категорії складності вирішили перенести розгляд скарги ПП “СФЕРА-СК”. Ліцензіатом написано заяву на проведення позапланової перевірки.

3.5. За результатами розгляду скарги ПП “Прикарпатбуд” від 08.11.2016 щодо прийняття Державною архітектурно-будівельною інспекцією України наказу від 11.10.2016 № 37-Л в частині відмови у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з будівництва IV і V категорії складності ПП “Прикарпатбуд” вирішили зняти з розгляду скаргу ПП “Прикарпатбуд”. Взяти до відома інформацію Державної архітектурно-будівельної інспекції України про прийняття рішення про видачу ліцензії ПП “Прикарпатбуд”.

3.6. За результатами розгляду скарги ФОП Семенишин В. Д. від 09.11.2016 щодо прийняття Державною архітектурно-будівельною інспекцією України наказу від 11.10.2016 № 37-Л в частині відмови у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з будівництва IV і V категорії складності ФОП Семенишин В. Д. вирішили зняти з розгляду скаргу ФОП Семенишин В. Д. Взяти до відома інформацію Державної архітектурно-будівельної інспекції України про прийняття рішення про видачу ліцензії ФОП Семенишин В. Д.

 

ІІІ. (4) Міністерство екології та природних ресурсів України

4.1. За результатами розгляду скарги ТОВ “Регіональний центр поводження з відходами” щодо прийняття Міністерством екології та природних ресурсів України наказу від 28.12.2016 № 544 в частині анулювання ліцензії серії АЕ № 460742 від 12.06.2015 на операції у сфері поводження з небезпечними відходами вирішили відхилити скаргу ТОВ “Регіональний центр поводження з відходами”.

4.2. За результатами розгляду скарги ТОВ “ЕКО ТРАНС ОІЛ” щодо прийняття Міністерством екології та природних ресурсів України наказу від 10.03.2017 № 111 в частині анулювання ліцензії серії АЕ № 288628 від 10.07.2014 на операції у сфері поводження з небезпечними відходами вирішили задовольнити скаргу ТОВ “ЕКО ТРАНС ОІЛ”.

4.3. За результатами розгляду скарги ТОВ “ДЕМІКОН” щодо прийняття Міністерством екології та природних ресурсів України наказу від 23.02.2017 № 85 в частині анулювання ліцензії серії АГ № 594610 від 14.06.2011 на операції у сфері поводження з небезпечними відходами вирішили задовольнити скаргу ТОВ “ДЕМІКОН”.

 

ІV. (9) Міністерство внутрішніх справ України

9.1. За результатами розгляду скарги ПП “КОМСЕРВІС-БЕЗПЕКА” щодо прийняття Міністерством внутрішніх справ України розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов від 28.02.2017 № 2721/07/24-2017 за результатами проведення позапланової перевірки щодо додержання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері охоронної діяльності вирішили зняти з розгляду скаргу ПП “КОМСЕРВІС-БЕЗПЕКА”.

9.2. За результатами розгляду скарги ТОВ “Лівий Берег-Охорона” щодо прийняття Міністерством внутрішніх справ України наказу від 27.03.2017 № 263 в частині анулювання ліцензії серії АЕ № 292276 від 01.08.2014 на провадження охоронної діяльності вирішили відхилити скаргу ТОВ “Лівий Берег-Охорона”.

9.3. За результатами розгляду скарги ТОВ “ЕНЕРГОБЕЗПЕКА – КОМПЛЕКС” від 02.11.2016 щодо прийняття Міністерством внутрішніх справ України наказу від 20.10.2016 № 1100 в частині анулювання ліцензії серії АЕ № 292216 від 18.06.2014 на провадження охоронної діяльності вирішили відхилити скаргу ТОВ “ЕНЕРГОБЕЗПЕКА – КОМПЛЕКС”.

 

V. (10) Міністерство соціальної політики України

10.1. За результатами розгляду скарги ТОВ “ІТУНА” щодо прийняття Міністерством соціальної політики України наказу від 12.01.2017 № 32 про відмову у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні за кордоном вирішили зняти з розгляду зазначену скаргу на підставі заяви ТОВ “ІТУНА” від 24.04.2017 № 07 про зняття скарги з розгляду.

 

VІ. (19) Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

19.1.1. За результатами розгляду скарги ТОВ “Рікус” від 07.10.2016 щодо прийняття Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку постанови від 08.09.2016 № 522-ЦД-1-Т про анулювання ліцензій на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з торгівлі цінними паперами, а саме: брокерської діяльності – серії АЕ № 294638 від 06.01.2015; дилерської діяльності – серії АЕ № 294639 від 06.01.2015 вирішили задовольнити скаргу ТОВ “Рікус” від 07.10.2016.

19.1.2. За результатами розгляду скарги ТОВ “Рікус” від 20.04.2017 щодо прийняття Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку постанови від 22.03.2017 № 100-ЦА-УП-Т щодо анулювання ліцензій на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з торгівлі цінними паперами, а саме: брокерської діяльності – серії АЕ № 294638 від 06.01.2015; дилерської діяльності – серії АЕ № 294639 від 06.01.2015 вирішили відхилити скаргу ТОВ “Рікус” від 20.04.2017.

 

VІІ. (23) Звернення щодо надання погодження на проведення позапланових перевірок відповідно до част. 10 статті 19 Закону України “Про ліцензування видів господарської діяльності”

23.1. Погодити Державній архітектурно-будівельній інспекції України (лист від 02.03.2017 № 40-401-14/1822) проведення позапланової перевірки дотримання Ліцензіатом вимог Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з будівництва об’єктів IV і V категорій складності, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30.03.2016 № 256, на підставі пункту 2 частини дев’ятої статті 19 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» від 02.03.2015 № 222.

  

Перший заступник Голови

Експертно-апеляційної ради

з питань ліцензування                                                                     Б.С. Платкевич

 

Секретар Експертно-апеляційної ради

з питань ліцензування                                                                     О.В. Лепіска