Інформація про результати засідання експертно-апеляційної ради від 08 червня 2017 року

08.06.2017

ЕКСПЕРТНО-АПЕЛЯЦІЙНА РАДА З ПИТАНЬ ЛІЦЕНЗУВАННЯ

____________________________________________________________________ 

В И Т Я Г  З  П Р О Т О К О Л У  № 07-17

(для опублікування на сайті Державної регуляторної служби України)

Засідання Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування

  

 

                                  від 08 червня 2017 року

 

Головуюча: Ляпіна К. М.

Присутні члени Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування: Платкевич Б. С., Мірошніченко О. М., Лепіска О. В., Андрєєв О. В., Антонюк А. С., Барбелюк О. Б., Биковець В. М., Боднар О. М., Буніна С. С., Гостєва Н. В., Доротич С. І., Майборода В. П., Новак А. О., Олійник О. Г., Папіровий Ю. М., Пегета В. Г., Петрашко О. Г., Пруднікова О. В., Терещенко О. С., Тупчій Г. М., Черкашин О. І.

 

І. (2) Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками

2.1. За результатами розгляду скарги ТОВ “ОНІКСМЕД” щодо прийняття Державною службою України з лікарських засобів та контролю за наркотиками рішення (лист Держлікслужби від 26.04.2017 № 2893-1/4.0/171-17) про відмову у внесенні до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань відомостей про місце провадження ліцензіатом господарської діяльності по ліцензії серії АЕ № 193815 від 14.02.2014 на право провадження господарської діяльності з роздрібної торгівлі лікарськими засобами на підставі актів від 19.04.2017 № 2519/1 та № 2520/1 вирішили задовольнити скаргу ТОВ “ОНІКСМЕД”.

2.2. За результатами розгляду скарги ТОВ “Виробниче об’єднання “Тетерів” стосовно прийняття Державною службою України з лікарських засобів та контролю за наркотиками Розпорядження щодо усунення порушень Ліцензійних умов від 25.04.2017 № 03-В, виданого за результатами перевірки вказаного ліцензіата на відповідність вимогам Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів), затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30.11.2016 № 929 (ліцензія серії АЕ № 295496 від 30.01.2015 на право провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів) вирішили зняти з розгляду скаргу ТОВ “Виробниче об’єднання “Тетерів”.

 

ІІ. (3) Державна архітектурно-будівельна інспекція України

3.1. За результатами розгляду скарги ТОВ “Житло” щодо відмови Державної архітектурно-будівельної інспекції України у переоформленні ліцензії серії АВ № 595663 строком дії з 09.11.2011 по 09.11.2016 на провадження господарської діяльності, пов’язаної із створенням об’єктів архітектури, на безстрокову відповідно до вимог частини шостої статті 21 Закону України від 02.03.2015 № 222 “Про ліцензування видів господарської діяльності”, вирішили зняти з розгляду скаргу ТОВ “Житло” у зв’язку з визнанням вказаної ліцензії безстроковою шляхом розміщення на офіційному сайті Державної архітектурно-будівельної інспекції України в розділі «Реєстр виданих ліцензій» (http://dabi.gov.ua/license/list.php).

3.2. За результатами розгляду скарги ПАТ “Нафтохімік Прикарпаття” щодо відмови Державної архітектурно-будівельної інспекції України у переоформленні ліцензії серії АД № 072082 строком дії з 06.07.2012 по 06.07.2017 на провадження господарської діяльності, пов’язаної із створенням об’єктів архітектури, на безстрокову відповідно до вимог частини шостої статті 21 Закону України від 02.03.2015 № 222 “Про ліцензування видів господарської діяльності”,  вирішили зняти з розгляду скаргу ПАТ “Нафтохімік Прикарпаття” у зв’язку з визнанням вказаної ліцензії безстроковою шляхом розміщення на офіційному сайті Державної архітектурно-будівельної інспекції України в розділі «Реєстр виданих ліцензій» (http://dabi.gov.ua/license/list.php).

3.3. За результатами розгляду скарги ТОВ “ЄВРО ПЛЮС БУД” (код ЄДРПОУ 39903623) щодо прийняття Державною архітектурно-будівельною інспекцією України наказу від 12.04.2017 № 974 в частині анулювання ліцензії (реєстраційний запис 2013027586) на провадження господарської діяльності з будівництва об’єктів IV та V категорії складності вирішили перенести розгляд скарги. Ліцензіатом написано заяву на проведення позапланової перевірки.

3.4. За результатами розгляду скарги ПП “ГАРНІ-СТРОЙ” щодо відмови Державної архітектурно-будівельної інспекції України у переоформленні ліцензії серії АЕ № 525194 строком дії з 09.12.2014 по 03.03.2017 на провадження господарської діяльності, пов’язаної із створенням об’єктів архітектури, на безстрокову відповідно до вимог частини шостої статті 21 Закону України від 02.03.2015 № 222 “Про ліцензування видів господарської діяльності”вирішили зняти з розгляду скаргу ПП “ГАРНІ-СТРОЙ” у зв’язку з визнанням вказаної ліцензії безстроковою шляхом розміщення на офіційному сайті Державної архітектурно-будівельної інспекції України в розділі «Реєстр виданих ліцензій» (http://dabi.gov.ua/license/list.php).

 

ІІІ. (17) Департамент освіти і науки, молоді та спорту Київської міської державної адміністрації

17.1. За результатами розгляду скарги Всеукраїнської школи персональної освіти “СЛАВІЯ” імені Віктора Соломенка щодо прийняття виконавчим органом Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) розпорядження від 27.04.2017 № 500 про відмову у видачі ліцензії на право провадження освітньої діяльності у сфері загальної середньої освіти вирішили задовольнити скаргу Всеукраїнської школи персональної освіти “СЛАВІЯ” імені Віктора Соломенка.

 

ІV. (19) Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг

20.1. За результатами розгляду скарги ПТ “Ломбард Копійка ТЗОВ “УКР.КОНЦЕПТ-КАР” І ПП “ІД” щодо прийняття Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, розпорядження від 31.13.2017 № 862 про залишення без розгляду заяви про отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів) вирішили відхилити скаргу ПТ “Ломбард Копійка ТЗОВ “УКР.КОНЦЕПТ-КАР” І ПП “ІД”.

20.2. За результатами розгляду скарги ТДВ “СК “Юніті” щодо прийняття Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, розпорядження від 27.04.2017 № 1339 про анулювання ліцензій на провадження страхової діяльності ТДВ “СК “Юніті”вирішили відхилити скаргу ТДВ “СК “Юніті”.

20.3. За результатами розгляду скарги ПАТ “ВАП-АСИСТАНС” щодо прийняття Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, розпорядження від 11.05.2017 № 1597 про відмову у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг вирішили задовольнити скаргу ПАТ “ВАП-АСИСТАНС” частково (щодо  застосування підстави для відмови у видачі ліцензії, визначеній пунктом 2 частини третьої статті 13 Закону України від 02.03.2015 № 222 “Про ліцензування видів господарської діяльності”- виявлення недостовірності даних у підтвердних документах).

20.4. За результатами розгляду скарги ТОВ “ФК “Полукс” щодо прийняття Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, розпорядження від 11.05.2017 № 1586 про відмову у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг вирішили відхилити скаргу ТОВ “ФК “Полукс”.

 

V. (23) Звернення щодо надання погодження на проведення позапланових перевірок відповідно до част. 10 статті 19 Закону України “Про ліцензування видів господарської діяльності”

23.1.1. Погодити Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, (лист від 15.05.2017 № 5124/14.1.1/7-17) проведення позапланової перевірки дотримання ДП «Укртранснафтопродукт» вимог Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії, затверджених постановою Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 22.03.2017 № 308 – з урахуванням строку, протягом якого ліцензіат має привести свою господарську діяльність у відповідність до вимог ліцензійних умов відповідно до пункту 2 зазначеної постанови.

23.1.1.  Відкласти розгляд питання щодо погодження проведення позапланової перевірки дотримання ДП «Укртранснафтопродукт» вимог ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії, затверджених постановою Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 22.03.2017 № 309, на підставі заяви ТОВ «Енергія і газ Україна» від 27.02.2017 № б/н (лист Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 15.05.2017 № 5124/14.1.1/7-17) – до набрання чинності відповідними ліцензійними умовами.

 

VІ. (24) Різне

24.1. Обговорили та вирішили розглянути на наступному засіданні Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування звернення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, щодо надання погодження на проведення позапланових перевірок ліцензіатів, розгляд яких було відкладено Експертно-апеляційною радою з питань ліцензування у 2015 – 2016 роках у зв’язку з відсутністю затверджених Кабінетом Міністрів України ліцензійних умов провадження відповідних видів господарської діяльності.

 

VІІ. (1) Державна служба України з безпеки на транспорті

1.1. За результатами розгляду скарги КП “Херсонський комунальний транспортний сервіс” від 01.06.2017 № 227/1 щодо прийняття Державною службою України з безпеки на транспорті наказу від 03.05.2017 № 435 в частині відмови у видачі ліцензії на право провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів вирішили залишити без розгляду скаргу КП “Херсонський комунальний транспортний сервіс” у зв’язку з інформацією про подання здобувачем ліцензії нової заяви про отримання ліцензії до органу ліцензування.

 

  

Голова

Експертно-апеляційної ради

з питань ліцензування                                                                          К.М. Ляпіна

 

  Секретар Експертно-апеляційної ради

з питань ліцензування                                                                          О.В. Лепіска