Інформація про результати засідання експертно-апеляційної ради від 09 лютого 2017 року

10.02.2017

ЕКСПЕРТНО-АПЕЛЯЦІЙНА РАДА З ПИТАНЬ ЛІЦЕНЗУВАННЯ

 

В И Т Я Г  З  П Р О Т О К О Л У  № 02-17

(для опублікування на сайті Державної регуляторної служби України)

Засідання Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування

 

 

                                  від 09 лютого 2017 року

Головуюча: Ляпіна К. М.

 

Присутні члени Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування: Платкевич Б. С., Мірошніченко О. М., Лепіска О. В., Андрєєв О. В., Антонюк А. С., Барбелюк О. Б., Биковець В. М., Боднар О. М., Буніна С. С., Гостєва Н. В., Доротич С. І., Майборода В. П., Назарчук І. Р., Нестиренко Л. А., Новак А. О., Олійник О. Г., Папіровий Ю. М., Пегета В. Г., Петрашко О. Г., Пруднікова О. В., Речкіна О. П., Терещенко О. С., Тупчій Г. М., Черкашин О. І.

 

І. (3) Державна архітектурно-будівельна інспекція України

3.1. За результатами розгляду скарги ТОВ “Християна” щодо прийняття Державною архітектурно-будівельною інспекцією України наказу від 19.09.2016 № 35-Л в частині відмови у видачі ліцензії ТОВ “Християна” на провадження господарської діяльності з будівництва IV і V категорії складності вирішили відхилити скаргу ТОВ “Християна”. Рекомендувати здобувачу ліцензії отримати консультацію в Державній архітектурно-будівельній інспекції України.

 

ІІ. (4) Міністерство екології та природних ресурсів України

4.1. За результатами розгляду скарги Заготівельно-виробничого приватного підприємства “РЕГІОН-2001” щодо прийняття Міністерством екології та природних ресурсів України наказу від 16.11.2016 № 424 в частині анулювання ліцензії серії АЕ № 272249 від 22.08.2013 на операції у сфері поводження з небезпечними відходами вирішили перенести розгляд скарги Заготівельно-виробничого приватного підприємства “РЕГІОН-2001”.

Дія рішення органу ліцензування про анулювання ліцензії зупиняється до прийняття рішення спеціально уповноваженим органом з питань ліцензування за результатами розгляду апеляції Експертно-апеляційною радою з питань ліцензування.

4.2. За результатами розгляду скарги ТОВ “Український центр поводження з відходами” щодо прийняття Міністерством екології та природних ресурсів України наказу від 23.11.2016 № 434 в частині анулювання ліцензії на операції у сфері поводження з небезпечними відходами ТОВ “Український центр поводження з відходами” вирішили перенести розгляд скарги ТОВ “Український центр поводження з відходами”.

Дія рішення органу ліцензування про анулювання ліцензії зупиняється до прийняття рішення спеціально уповноваженим органом з питань ліцензування за результатами розгляду апеляції Експертно-апеляційною радою з питань ліцензування.

4.3. За результатами розгляду скарги ТОВ “УКР ЕКО ГРУП” щодо прийняття Міністерством екології та природних ресурсів України наказу від 16.11.2016 № 424 в частині анулювання ліцензії серії АЕ № 460718 від 12.07.2013 на операції у сфері поводження з небезпечними відходами вирішили перенести розгляд скарги ТОВ “УКР ЕКО ГРУП”.

Дія рішення органу ліцензування про анулювання ліцензії зупиняється до прийняття рішення спеціально уповноваженим органом з питань ліцензування за результатами розгляду апеляції Експертно-апеляційною радою з питань ліцензування.

4.4. За результатами розгляду скарги ТОВ Фірма “Алтей” щодо прийняття Міністерством екології та природних ресурсів України наказу від 16.11.2016 № 424 в частині анулювання ліцензії серії АЕ № 288619 від 04.03.2014 на операції у сфері поводження з небезпечними відходами вирішили перенести розгляд скарги
ТОВ Фірма “Алтей”.

Дія рішення органу ліцензування про анулювання ліцензії зупиняється до прийняття рішення спеціально уповноваженим органом з питань ліцензування за результатами розгляду апеляції Експертно-апеляційною радою з питань ліцензування.

4.5. За результатами розгляду скарги ТОВ “Стелла-97” щодо прийняття Міністерством екології та природних ресурсів України наказу від 09.12.2016 № 502 в частині анулювання ліцензії серії АД № 041584 від 18.07.2012 на операції у сфері поводження з небезпечними відходами вирішили перенести розгляд скарги ТОВ “Стелла-97”.

Дія рішення органу ліцензування про анулювання ліцензії зупиняється до прийняття рішення спеціально уповноваженим органом з питань ліцензування за результатами розгляду апеляції Експертно-апеляційною радою з питань ліцензування.

4.6. За результатами розгляду скарги ПП “Херсонський завод пластикових виробів” щодо прийняття Міністерством екології та природних ресурсів України наказу від 09.12.2016 № 502 в частині анулювання ліцензії на операції у сфері поводження з небезпечними відходами ПП “Херсонський завод пластикових виробів” вирішили перенести розгляд скарги ПП “Херсонський завод пластикових виробів”.

Дія рішення органу ліцензування про анулювання ліцензії зупиняється до прийняття рішення спеціально уповноваженим органом з питань ліцензування за результатами розгляду апеляції Експертно-апеляційною радою з питань ліцензування.

4.7. За результатами розгляду скарги ПП “Центр екологічної безпеки” щодо прийняття Міністерством екології та природних ресурсів України наказу від 01.12.2016 № 451 в частині анулювання ліцензії серії АЕ № 199298 від 15.04.2013 на операції у сфері поводження з небезпечними відходами вирішили перенести розгляд скарги ПП “Центр екологічної безпеки”.

Дія рішення органу ліцензування про анулювання ліцензії зупиняється до прийняття рішення спеціально уповноваженим органом з питань ліцензування за результатами розгляду апеляції Експертно-апеляційною радою з питань ліцензування.

4.8. За результатами розгляду скарги ТОВ “Кратор Інтернейшнл ТК” щодо прийняття Міністерством екології та природних ресурсів України наказу від 01.12.2016 № 451 в частині анулювання ліцензії на операції у сфері поводження з небезпечними відходами ТОВ “Кратор Інтернейшнл ТК” вирішили перенести розгляд скарги ТОВ “Кратор Інтернейшнл ТК”.

Дія рішення органу ліцензування про анулювання ліцензії зупиняється до прийняття рішення спеціально уповноваженим органом з питань ліцензування за результатами розгляду апеляції Експертно-апеляційною радою з питань ліцензування.

4.9. За результатами розгляду скарги ТОВ “Укрвторутилізація” щодо прийняття Міністерством екології та природних ресурсів України наказу від 21.12.2016 № 526 в частині анулювання ліцензії серії АЕ № 287077 від 03.12.2013 на операції у сфері поводження з небезпечними відходами вирішили перенести розгляд скарги ТОВ “Укрвторутилізація”.

Дія рішення органу ліцензування про анулювання ліцензії зупиняється до прийняття рішення спеціально уповноваженим органом з питань ліцензування за результатами розгляду апеляції Експертно-апеляційною радою з питань ліцензування.

 

ІІІ. (8) Міністерство охорони здоров’я України

8.1. За результатами розгляду скарги КП Стрийської районної ради Львівської області “Стрийська районна лікарня” щодо прийняття Ліцензійною комісією Міністерства охорони здоров’я України рішення від 08.12.2016 № 47 в частині анулювання ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики КП Стрийської районної ради Львівської області “Стрийська районна лікарня” вирішили зняти з розгляду скаргу КП Стрийської районної ради Львівської області “Стрийська районна лікарня”, так як наказом від 19.01.2017 №42 МОЗ України скасував наказ від 08.12.2016 № 1313 «Про ліцензування медичної практики, діяльності банків пуповинної крові, інших тканин і клітин людини згідно з переліком, затвердженим Міністерством охорони здоров’я України» в частині анулювання ліцензії комунальному підприємству Стрийської районної ради Львівської області «Стрийська районна лікарня» на провадження господарської діяльності з медичної практики.

 

ІV. Міністерство соціальної політики України

10.1. За результатами розгляду скарги ТОВ “ВОЙ – КАТ Україна” щодо прийняття Міністерством соціальної політики України наказу від 29.11.2016 № 1454 про залишення без розгляду заяви про отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні за кордоном вирішили зняти з розгляду скаргу ТОВ “ВОЙ – КАТ Україна” за заявою здобувача ліцензії від 06.02.17 №06-02-01/17 про відкликання скарги.

 

V. (19) Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

19.1. За результатами розгляду скарги ТОВ “Кайдзен Капітал” щодо прийняття Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку рішення від 05.12.2016 № 1195 про зупинення дії ліцензій на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з торгівлі цінними паперами, а саме: брокерської діяльності серії АЕ № 185110 від 08.10.2012, дилерської діяльності серії АЕ № 185111 від 08.10.2012 вирішили задовольнити скаргу ТОВ “Кайдзен Капітал”.

19.2. За результатами розгляду скарги ПрАТ “Менеджмент Технолоджіз” щодо прийняття Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку рішення від 05.12.2016 № 1196 про зупинення дії ліцензій на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з торгівлі цінними паперами, а саме: брокерської діяльності серії АД № 075819 від 07.09.2012, дилерської діяльності серії АД № 075820 від 07.09.2012 вирішили задовольнити скаргу ПрАТ “Менеджмент Технолоджіз”.

  

VІ. (20) Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг

20.1. За результатами розгляду скарги ПрАТ “Страхове товариство “Іллічівське” щодо прийняття Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, розпорядження від 22.11.2016 № 2907 про анулювання ліцензій на провадження страхової діяльності ПрАТ “Страхове товариство “Іллічівське” вирішили задовольнити скаргу ПрАТ “Страхове товариство “Іллічівське”.

20.2. За результатами розгляду скарги ПрАТ “СК “ВОНА” щодо прийняття Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, розпорядження від 13.12.2016 № 3098 про анулювання ліцензій на провадження страхової діяльності ПрАТ “СК “ВОНА” вирішили задовольнити скаргу ПрАТ “СК “ВОНА”.

 

VІІ. (23) Звернення щодо надання погодження на проведення позапланових перевірок відповідно до част.10 статті 19 Закону України “Про ліцензування видів господарської діяльності”

23.1. Не погодити МВС України (лист від 15.12.2016 № 17263/05/24-2016) проведення позапланової перевірки дотримання Ліцензіатом вимог Ліцензійних умов провадження охоронної діяльності, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 18.11.2015 № 960, на підставі скарги ТОВ «Енергія і газ Україна» від 01.12.2016 № 5-666.

23.2. Погодити МВС України (лист від 15.12.2016 № 17265/05/24-2016) проведення позапланової перевірки дотримання Ліцензіатом вимог Ліцензійних умов провадження охоронної діяльності, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 18.11.2015 № 960, на підставі заяви гр. Прокоф’єва О.А. від 10.11.2016 № б/н.

23.3. Погодити МВС України (лист від 28.12.2016 № 17962/05/24-2016) проведення позапланової перевірки дотримання Ліцензіатом вимог Ліцензійних умов провадження охоронної діяльності, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 18.11.2015 № 960, на підставі заяви гр. Зеленчука М.М. від 06.12.2016 № б/н.

23.4. Не погодити МВС України (лист від 28.12.2016 № 17962/05/24-2016) проведення позапланової перевірки дотримання Ліцензіатом вимог Ліцензійних умов провадження охоронної діяльності, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 18.11.2015 № 960, на підставі звернення Іллічівської місцевої прокуратури від 07.12.2016 № 10912вих16.

23.5. Не погодити МВС України (лист від 29.12.2016 № 18127/05/24-2016) проведення позапланових перевірок дотримання Ліцензіатами вимог Ліцензійних умов провадження охоронної діяльності, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 18.11.2015 № 960, на підставі звернення Київської місцевої прокуратури № 10 від 07.11.2016 № 43-9106вих.16.

23.6. Погодити МВС України (лист від 30.12.2016 № 18422/05/24-2016) проведення позапланових перевірок дотримання Ліцензіатами вимог Ліцензійних умов провадження охоронної діяльності, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 18.11.2015 № 960, на підставі депутатських звернень народного депутата України Лінька Д.В. від 22.12.2016 № 12/16-270 Т та № 12-402, народного депутата України Дейдея Є.С. від 22.12.2016 № 05/86/12/16.

23.7. Погодити Державній службі України з безпеки на транспорті (лист від 13.12.2016 № 9592/03/15-16) проведення позапланової перевірки дотримання Ліцензіатом вимог Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів автомобільним транспортом, міжнародних перевезень пасажирів та вантажів автомобільним транспортом, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 02.12.2015 № 1001, на підставі звернення гр. Могилюк О.В., що надійшло на Урядову гарячу лінію 27.11.2016 за № МО-6150180.

23.8. Не погодити Державній службі України з безпеки на транспорті (лист від 19.12.2016 № 9806/03/15-16) проведення позапланових перевірок дотримання Ліцензіатами вимог Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів автомобільним транспортом, міжнародних перевезень пасажирів та вантажів автомобільним транспортом, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 02.12.2015 № 1001, на підставі звернення ФОП Фуртак О.М. від 26.10.2016 № 20.

23.9. Погодити Державній службі України з безпеки на транспорті (лист від 29.12.2016 № 10122/03/15-16) проведення позапланової перевірки дотримання Ліцензіатом вимог Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів автомобільним транспортом, міжнародних перевезень пасажирів та вантажів автомобільним транспортом, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 02.12.2015 № 1001, на підставі звернення гр. Михайлюка І.В. від 01.09.2016 № б/н.

23.10. Погодити Міністерству екології та природних ресурсів України (лист від 28.11.2016 № 3/3-7/10877-16) проведення позапланової перевірки дотримання Ліцензіатом вимог Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з поводження з небезпечними відходами, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 13.07.2016 № 446, на підставі звернення гр. Вавіло В.Ф. від 07.11.2016 № б/н.

23.11. Не погодити Міністерству екології та природних ресурсів України (лист від 22.12.2016 № 5/6-7/11662-16) проведення позапланових перевірок дотримання Ліцензіатами вимог Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з поводження з небезпечними відходами, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 13.07.2016 № 446, на підставі звернення Головного управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки Служби безпеки України від 07.12.2016 № 8/2/3-13756.

23.12. Погодити Державній службі України з лікарських засобів та контролю за наркотиками (лист від 05.12.2016 № 6977-1.1.1/4.0/171-16) проведення позапланової перевірки дотримання Ліцензіатом вимог Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів), затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30.11.2016 № 929, на підставі звернення Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 1 Дніпровського району м. Києва» від 15.11.2016 № 1133/01-19.

23.13. Не погодити Державній службі України з лікарських засобів та контролю за наркотиками (лист від 05.12.2016 № 7085-1.1.1/9.0/171-16) проведення позапланової перевірки дотримання Ліцензіатом вимог Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів), затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30.11.2016 № 929, на підставі скарги гр. Кравчуновської Н.В. від 17.11.2016 № б/н.

23.14. Погодити Державній службі України з лікарських засобів та контролю за наркотиками (лист від 06.12.2016 № 7098-1.1.1/4.0/171-16) проведення позапланової перевірки дотримання Ліцензіатом вимог Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів), затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30.11.2016 № 929, на підставі звернення ГО «Західноукраїнська фармацевтична палата» від 21.11.2016 № 28.

23.15. Не погодити Державній службі України з лікарських засобів та контролю за наркотиками (лист від 07.12.2016 № 7169-1.1.1/4.0/171-16) проведення позапланових перевірок дотримання Ліцензіатами вимог Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів), затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30.11.2016 № 929, на підставі заяви гр. Шевчук Л.Р. від 28.11.2016 № б/н та рекомендувати Державній службі України з лікарських засобів та контролю за наркотиками у разі надходження аналогічних звернень звертатись до Національної поліції України задля вжиття відповідних оперативних заходів.

23.16. Погодити Державній службі України з лікарських засобів та контролю за наркотиками (лист від 12.01.2017 № 13-1/4.0/191-1) проведення позапланової перевірки дотримання Ліцензіатом вимог Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів), затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30.11.2016 № 929, на підставі заяви гр. Батса А.К. від 23.12.2016 № б/н.

 

VІІІ. (24) Різне

24.1. Підтримали позицію ДРС стосовно поширення мораторію на планові перевірки та обмеження на позапланові перевірки, запроваджені статтями 2 та 3 Закону України «Про тимчасові особливості здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», на органи ліцензування як органи державного нагляду (контролю) (з урахуванням виключень, встановлених  статтею 6 цього Закону).

 

Голова

Експертно-апеляційної ради

з питань ліцензування                                                                            К.М. Ляпіна

 

Секретар Експертно-апеляційної ради

з питань ліцензування                                                                            О.В. Лепіска