Інформація про результати засідання експертно-апеляційної ради від 03 липня 2018 року

05.07.2018

ЕКСПЕРТНО-АПЕЛЯЦІЙНА РАДА З ПИТАНЬ ЛІЦЕНЗУВАННЯ

   

В И Т Я Г  З  П Р О Т О К О Л У  № 09-18

(для опублікування на сайті Державної регуляторної служби України)

засідання Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування

 

 

                                  від 03 липня 2018 року

 

Головуюча: Ляпіна К. М.

 

Присутні члени Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування: Платкевич Б. С., Мірошніченко О. М., Возна Ю. І., Андрєєв О. В., Балін В. А., Биковець В. М., Боднар О. М., Буніна С. С., Гостєва Н. В., Косоуров К. В., Новак А. О., Олійник Н. І., Папіровий Ю. М., Пегета В. Г., Пруднікова О. В., Речкіна О. П., Сидоренко С. М., Терещенко О. C., Тупчій Г. М., Черненко М. С.

 

І. (23) Звернення щодо надання погодження на проведення позапланових перевірок відповідно до частини 10 статті 19 Закону України від 02.03.2015 № 222-VIII “Про ліцензування видів господарської діяльності”

 

23.1. Погодити Державній службі України з лікарських засобів та контролю за наркотиками (звернення (лист) від 04.06.2018 № 4929-1.1/3.0/17-18) проведення (здійснення) позапланової перевірки додержання ліцензіатом вимог пункту 20 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів), затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30.11.2018 № 929 “Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів)”, з підстави встановленої пунктом 5 частини дев’ятої статті 19 Закону України від 02.03.2015 № 222-VIII “Про ліцензування видів господарської діяльності” (лист Головного управління Державної фіскальної служби у Миколаївській області від 03.05.2018 № 4038/9/14-29-14-06-07, що надійшов до органу ліцензування листом Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Миколаївській області від 15.05.2018 № 199/01-17-18).

23.2. Не погодити Державній службі України з лікарських засобів та контролю за наркотиками (звернення (лист) від 13.06.2018 № 5278-1.1/3.0/17-18) проведення (здійснення) позапланової перевірки додержання ліцензіатом вимог пунктів 162, 163, 165 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів), затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30.11.2018 № 929 “Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів)”, відповідно до листа Головного управління Національної поліції в Рівненській області від 04.06.2018 № 9149/200/04-2018, що надійшов до органу ліцензування листом Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Рівненській області від 05.06.2018 № 487/02-18.

23.3. Не погодити Державній службі України з лікарських засобів та контролю за наркотиками (звернення (лист) від 13.06.2018 № 5279-1.1/3.0/17-18) проведення (здійснення) позапланової перевірки додержання ліцензіатом вимог абзацу 4 пункту 161 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів), затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30.11.2018 № 929 “Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів)”, відповідно до листа Головного управління Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів у Харківській області від 22.05.2018 № 7.0/7582.

23.4. Погодити Державній службі України з лікарських засобів та контролю за наркотиками (звернення (лист) від 13.06.2018 № 5265-1.1/3.0/17-18) проведення (здійснення) позапланової перевірки додержання ліцензіатом вимог пункту 162 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів), затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30.11.2018 № 929 “Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів)”, з підстави встановленої пунктом 4 частини дев’ятої статті 19 Закону України від 02.03.2015 № 222-VIII “Про ліцензування видів господарської діяльності” (звернення гр. Шляхтурової О. К. б/н, що надійшло на Урядову гарячу лінію 09.06.2018 та зареєстровано за № ШЛ-8204710).

23.5. Погодити Державній службі України з лікарських засобів та контролю за наркотиками (звернення (лист) від 15.06.2018 № 5332-1.1/3.0/17-18) проведення (здійснення) позапланової перевірки додержання ліцензіатом вимог пункту 139 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів), затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30.11.2018 № 929 “Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів)”, з підстави встановленої пунктом 5 частини дев’ятої статті 19 Закону України від 02.03.2015 № 222-VIII “Про ліцензування видів господарської діяльності” (звернення Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Рівненській області від 08.06.2018 № 506/02-18, що надійшло до органу ліцензування листом Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у м. Києві від 13.06.2018 № 944/2-18).

23.6. Не погодити Державній архітектурно-будівельній інспекції України (звернення (лист) від 14.06.2018 № 40-401-(401-5)/4118) проведення (здійснення) позапланової перевірки додержання ліцензіатом вимог Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з будівництва об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів із середніми та значними наслідками, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30.03.2016 № 256 “Деякі питання ліцензування будівництва об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів із середніми та значними наслідками”, відповідно до звернення ГО “Антикорупційний Моніторинг Львівщини” від 11.05.2018 № 11/05/18-1.

23.7. Погодити Державній архітектурно-будівельній інспекції України (звернення (лист) від 22.06.2018 № 40-402-4/4324-18) проведення (здійснення) позапланових перевірок додержання певними ліцензіатами вимог Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з будівництва об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів із середніми та значними наслідками, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30.03.2016 № 256 “Деякі питання ліцензування будівництва об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів із середніми та значними наслідками”, з підстави встановленої пунктом 4 частини дев’ятої статті 19 Закону України від 02.03.2015 № 222-VIII “Про ліцензування видів господарської діяльності” (звернення ГО “За Президента України” від 17.05.2018 б/н, що надійшло до органу ліцензування з відповідним дорученням Віце-прем’єр-міністра України – Міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Зубка Г. Г. від 06.06.2018 № 20563/1/1-18).

23.8. Погодити Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (звернення (листи) від 25.06.2018 № 5577/16.3.2/7-18 та від 03.07.2018 № 5766/16.3.2/7-18) проведення (здійснення) позапланової перевірки додержання ліцензіатом вимог пункту 2.2 глави 2 та підпункту 22 пункту 2.3 глави 2 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з транспортування природного газу, затверджених постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 16.02.2017 № 201 “Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності на ринку природного газу” в частині дотримання вимог чинних Кодексу газотранспортної системи, інших нормативно-правових актів та нормативних документів, які регулюють ринок природного газу, а саме: глави 3 – 5 розділу IV, глави 1, 2 розділу ХІ, глави 3 розділу ХІІ Кодексу газотранспортної системи, затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 30.09.2015 № 2493 “Про затвердження Кодексу газотранспортної системи”; абзаців першого, другого, четвертого – шостого пункту 11 постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 27.12.2017 № 1437 “Про затвердження Змін до деяких постанов НКРЕКП щодо впровадження добового балансування на ринку природного газу та процедури розробки, подання і затвердження Плану розвитку газотранспортної системи на наступні 10 років”, з підстави встановленої пунктом 4 частини дев’ятої статті 19 Закону України від 02.03.2015 № 222-VIII “Про ліцензування видів господарської діяльності” (листи ПАТ “Херсонгаз” від 15.05.2018 № 180515/1014/2965, ПАТ “Рівнегаз” від 07.06.2018 № Rv03.1-СЛ-3153-0618, ПАТ “Вінницягаз” від 20.06.2018 № Vc03.2-4273-0618, ТБ “Українська енергетична біржа” від 23.06.2018 № 23/06-1470/1, ТОВ “Сумигаз Збут” від 25.05.2018 № Smz01-Сл-6177-0518).

23.9. Погодити Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (звернення (лист) від 22.06.2018 № 5485/14/7-18) проведення (здійснення) позапланової перевірки додержання ліцензіатом вимог підпунктів 8, 10, 17 пункту 2.3 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії, затверджених постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 25.07.2017 № 932 “Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії”, з підстави встановленої пунктом 4 частини дев’ятої статті 19 Закону України від 02.03.2015 № 222-VIII “Про ліцензування видів господарської діяльності” (листи ТОВ “ДТЕК Трейдінг” від 19.12.2017 № 01-03/2472, від 26.03.2018 № 01-03/2579, ТОВ “ТЕК “Елком” від 19.02.2018 № 109, від 27.02.2018 № 117, від 05.03.2018 № 130, від 14.03.2018 № 145, від 21.03.2018 № 155, від 30.03.2018 № 164, від 25.04.2018 № 202, від 08.06.2018 № 259, ТОВ “Енергосервіс плюс” від 22.02.2018 № 35, ТОВ “Енерджі 365” від 22.02.2018 № 204, ТОВ “Енерсвіт” від 30.03.2018 № 9, ТОВ “АгроНВ” від 18.04.2018 № 505/04-18).

 

 

 

Голова Експертно-апеляційної ради

з питань ліцензування                                                                                      К. ЛЯПІНА

 

 

 

Секретар Експертно-апеляційної

ради з питань ліцензування                                                                            Ю. ВОЗНА