Інформація про результати засідання експертно-апеляційної ради від 03 квітня 2018 року

10.04.2018

ЕКСПЕРТНО-АПЕЛЯЦІЙНА РАДА З ПИТАНЬ ЛІЦЕНЗУВАННЯ

   

В И Т Я Г  З  П Р О Т О К О Л У  № 05-18

(для опублікування на сайті Державної регуляторної служби України)

Засідання Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування

 

 

                                  від 03 квітня 2018 року

 

Головуючий: Мірошніченко О. М.

Присутні члени Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування: Возна Ю. І., Балін В. А., Барбелюк О. Б., Биковець В. М., Буніна С. С., Гончаренко М. Ф., Гостєва Н. В., Доротич С. І., Косоуров К. В., Лепіска О. В., Майборода В. П., Новак А. О., Олійник Н. І., Папіровий Ю. М., Пегета В. Г., Пруднікова О. В., Речкіна О. П., Сидоренко С. М., Терещенко О. C., Тупчій Г. М.

 

І. (5) Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг

5.1. За результатами розгляду скарги (апеляції) ТОВ “ЕНЕРГІЯ І ГАЗ УКРАЇНА” (ЄДРПОУ 34737717) від 06.03.2018 № 5-73 щодо прийняття Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг постанови від 16.02.2018 № 201 “Про анулювання ліцензій з виробництва електричної енергії та з виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, ТЕС, АЕС, когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії, виданих ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ЕНЕРГІЯ І ГАЗ УКРАЇНА”,  вирішили  задовольнити  скаргу (апеляцію) ТОВ “ЕНЕРГІЯ І ГАЗ УКРАЇНА” від 06.03.2018 № 5-73.

 

ІІ. (8) Міністерство охорони здоров’я України

8.1. За результатами розгляду скарги (апеляції) КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА “КОНСУЛЬТАТИВНО-ДІАГНОСТИЧНИЙ ЦЕНТР” ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА  (далі – КНП “КДЦ”), ЄДРПОУ 26188308, від 12.03.2018 № 499 щодо прийняття Міністерством охорони здоров’я України наказу від 01.03.2018 № 383 “Про ліцензування медичної практики” в частині анулювання ліцензії КНП “КДЦ” на право провадження господарської діяльності з медичної практики, вирішили задовольнити скаргу (апеляцію) КНП “КДЦ” від 12.03.2018 № 499.

 

ІІІ. (19) Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

19.1. За результатами розгляду скарги (апеляції) ТОВ “КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ “ІНВЕСТИЦІЙНІ УНІВЕРСАЛЬНІ ПРОЕКТИ” (далі – ТОВ “КУА “ІУП”), ЄДРПОУ 41402200, від 20.03.2018 № 1 щодо прийняття Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку рішення від 13.02.2018 № 74 “Щодо відмови у видачі ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами) ТОВ “КУА “ІУП”, вирішили відхилити скаргу (апеляцію) ТОВ “КУА “ІУП” від 20.03.2018 № 1.

 

ІV. (23) Звернення щодо надання погодження на проведення позапланових перевірок відповідно до частини 10 статті 19 Закону України від 02.03.2015 № 222-VIII “Про ліцензування видів господарської діяльності”

23.1. Погодити Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (лист від 26.02.2018 № 1942/14.1/7-18) здійснення (проведення) позапланової перевірки додержання ліцензіатом на підставі пункту 2 частини дев’ятої статті 19 Закону України від 02.03.2015 № 222-VIII “Про ліцензування видів господарської діяльності”, вимог підпунктів 2 і 3 пункту 2.3 розділу 2 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії, затверджених постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 22.03.2017 № 309 “Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії” з питань повідомлення органу ліцензування про всі зміни даних, які були зазначені в документах ліцензіата, що додавалися до заяви про отримання ліцензії, у строк, встановлений частиною другою статті 15 Закону України від 02.03.2015 № 222-VIII “Про ліцензування видів господарської діяльності” та встановлення фактичного місця провадження ліцензованої діяльності ліцензіатом на генеруючому обладнанні ІІІ-го пускового комплексу потужністю 6 МВт сонячної електростанції.

 

23.2. Погодити Державній архітектурно-будівельній інспекції України (лист від 28.02.2018 № 40-40-10/1487) здійснення (проведення) позапланових перевірок додержання п’ятьма ліцензіатами на підставі пункту 2 частини дев’ятої статті 19 Закону України від 02.03.2015 № 222-VIII “Про ліцензування видів господарської діяльності” певних вимог Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з будівництва об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів із середніми та значними наслідками, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30.03.2016 № 256 “Деякі питання ліцензування будівництва об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів із середніми та значними наслідками” (далі – Ліцензійні умови), а саме:

– 1 ліцензіата: підпункту 1 пункту 8 Ліцензійних умов з питання наявності затвердженої організаційної структури суб’єкта господарювання відповідно до переліку робіт;

– 1 ліцензіата: абзаців 2-4 пункту 7 та підпункту 2 пункту 9  Ліцензійних умов з питань працевлаштування за основним місцем роботи керівника суб’єкта господарювання та підтвердження попереднього досвіду роботи на об’єктах будівництва;

– 3 ліцензіатів: підпункту 2 пункту 9  Ліцензійних умов з питання працевлаштування за основним місцем роботи керівника суб’єкта господарювання.

 

23.3. Погодити Державній службі України з лікарських засобів та контролю за наркотиками (лист від 05.03.2018 № 1936-1.1.1/3.0/17-18) здійснення (проведення) позапланової перевірки додержання ліцензіатом на підставі пункту 4 частини дев’ятої статті 19 Закону України від 02.03.2015 № 222-VIII “Про ліцензування видів господарської діяльності”, пункту 157 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів), затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30.11.2018 № 929 “Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів)” з питання наявності (відсутності) у суб’єкта господарювання права на використання нежитлового приміщення площею 18, 3 м2 за відповідною адресою в м. Харкові.

 

Заступник Голови

Експертно-апеляційної ради

з питань ліцензування                                                                      О. М. Мірошніченко

 

 

Секретар Експертно-апеляційної

ради з питань ліцензування                                                                           Ю. І. Возна