Інформація про результати засідання експертно-апеляційної ради від 01 грудня 2016 року

02.12.2016

ЕКСПЕРТНО-АПЕЛЯЦІЙНА РАДА З ПИТАНЬ ЛІЦЕНЗУВАННЯ

 

 

В И Т Я Г  З  П Р О Т О К О Л У  № 13-16

(для опублікування на сайті Державної регуляторної служби України)

Засідання Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування

 

 

                                  від 01 грудня 2016 року

Головуюча: Ляпіна К. М.

 

Присутні члени Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування: Платкевич Б. С., Мірошніченко О. М., Лепіска О. В., Андрєєв О. В., Антонюк А. С., Барбелюк О. Б., Биковець В. М., Буніна С. С., Гостєва Н. В., Майборода В. П., Назарчук І. Р., Нестиренко Л. А., Новак А. О., Олійник Н. І., Олійник О. Г., Папіровий Ю. М., Пегета В. Г., Попик В. І., Пруднікова О. В., Речкіна О. П., Стельмах Ю. В., Терещенко О. С., Тупчій Г. М., Черкашин О. І.

 

І. (3) Державна архітектурно-будівельна інспекція України

3.1. За результатами розгляду скарги ТОВ “ТЕМПЕРІ КОНСТРАКШН” від 31.08.2016 щодо прийняття Державною архітектурно-будівельною інспекцією України наказу № 29-Л від 09.08.2016 про анулювання ліцензії 2013025385 строком дії з 22.02.2016 по 22.02.2019 на провадження господарської діяльності з будівництва IV і V категорії складності вирішили перенести розгляд скарги для отримання та вивчення додаткових матеріалів.

3.2. За результатами розгляду скарги ПП “Альфа Енерго Груп” від 18.10.2016 щодо відмови Державної архітектурно-будівельної інспекції України у переоформленні ліцензії серії АД № 037495 строком дії з 23.04.2012 по 10.08.2016 на провадження господарської діяльності, пов’язаної із створенням об’єктів архітектури, на безстрокову, ВСТАНОВИЛИ:

порушення Державною архітектурно-будівельною інспекцією України вимог частини шостої статті 21 Закону України від 02.03.2015 № 222 «Про ліцензування видів господарської діяльності».

ВИРІШИЛИ:

зобов’язати Державну архітектурно-будівельну інспекцію України усунути порушення вимог частини шостої статті 21 Закону України від 02.03.2015 № 222-VIII «Про ліцензування видів господарської діяльності», розглянувши заяву ПП “Альфа Енерго Груп” з урахуванням вимог частини шостої статті 21 Закону України від 02.03.2015 № 222-VIII «Про ліцензування видів господарської діяльності».

 

ІІ. (10) Міністерство соціальної політики України

10.1. За результатами розгляду скарги ТОВ “Рьодль і Партнери” від 27.10.2016 щодо прийняття Міністерством соціальної політики України наказу від 19.10.2016 № 1201 про відмову у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні за кордоном вирішили задовольнити скаргу ТОВ “Рьодль і Партнери”, зобов’язавши Міністерство соціальної політики України усунути порушення вимог підпункту другого частини третьої статті 13 Закону України від 02.03.2015 № 222-VIII “Про ліцензування видів господарської діяльності”.

 

ІІІ. (19) Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

19.2. За результатами розгляду скарги ТОВ “Універ Капітал” від 10.10.2016 щодо прийняття Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку постанови від 21.09.2016 № 541-ЦА-УП-Т про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів вирішили зняти з розгляду зазначену скаргу, так як оскарження фінансових санкцій виходить за межі компетенції Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування.

 

ІV. (20) Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг

 20.1. За результатами розгляду скарги ТДВ “Страхова компанія “На всякий випадок” від 10.10.2016 щодо прийняття Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, розпорядження від 22.09.2016 № 2416 про анулювання ліцензій на провадження страхової діяльності ТДВ “СК “На всякий випадок” вирішили відхилити зазначену скаргу.

 

V. (23) Звернення щодо надання погодження на проведення позапланових перевірок відповідно до част. 10 статті 19 Закону України “Про ліцензування видів господарської діяльності”

23.1. Не погодити МВС України (лист від 24.10.2016 № 14614/05/24-2016) проведення позапланової перевірки дотримання ТОВ «Агенція «ПАРТНЕР» вимог Ліцензійних умов провадження охоронної діяльності, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 18.11.2015 № 960, на підставі скарги Адвокатського об’єднання «Апріорі» від 28.09.2016 № 34/16.

23.2. Погодити МВС України (лист від 24.10.2016 № 14614/05/24-2016) проведення позапланової перевірки дотримання ТОВ «Патріот-Юг» вимог Ліцензійних умов провадження охоронної діяльності, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 18.11.2015 № 960, на підставі звернення ПП «Альфа-Україна Плюс» від 22.09.2016 № 20.

23.3. Не погодити МВС України (лист від 25.10.2016 № 14624/05/24-2016) проведення позапланової перевірки дотримання ТОВ «Сіріус-Пульт» вимог Ліцензійних умов провадження охоронної діяльності, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 18.11.2015 № 960, на підставі звернення ФОП Рябишевої Т.А. від 31.08.2016.

23.5.1. Погодити МВС України (листи від 28.10.2016 № 14775/05/24-2016, від 04.11.2016 № 15139/05/24-16) проведення позапланової перевірки дотримання ТОВ «Охоронно-консалтингова компанія «Борисфен» вимог Ліцензійних умов провадження охоронної діяльності, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 18.11.2015 № 960, на підставі звернення уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та здійснення тимчасової адміністрації у АТ «Родовід Банк» Куліша В.М. від 13.10.2016 № 02-11-бб/5184, скарг ПАТ «Одеський нафтопереробний завод» від 28.10.2016 № б/н, ТОВ «Енергія і газ Україна» від 17.10.2016 № б/н.

23.5.2. Не погодити МВС України (лист від 28.10.2016 № 14775/05/24-2016) проведення позапланової перевірки дотримання ПП «Лєон» вимог Ліцензійних умов провадження охоронної діяльності, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 18.11.2015 № 960, на підставі звернення уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та здійснення тимчасової адміністрації у АТ «Родовід Банк» Куліша В.М. від 13.10.2016 № 02-11-бб/5184.

23.8. Відкласти до отримання додаткових матеріалів розгляд звернення Міністерства соціальної політики України від 21.10.2016 № 15448/0/0/14-16/021 щодо проведення позапланових перевірок ФОП Борисов А.А., ФОП Ведернікова Я.П., ФОП Вовк Н.І., ФОП Галущак І.О., ФОП Гивель О.С., ФОП Диковицька О.Л., ФОП Заїка Н.А., ФОП Кікірешко Є.Г., ФОП Кравчук О.О., ФОП Крутий Н.В., ФОП Ловейко Л.М., ФОП Слоньовський Т.І., ФОП Солодовник Я.В., ФОП Усікова Т.Г., ФОП Холланд Ю.К., ФОП Хрієнко В.В., ФОП Шарлай О.В., ФОП Шемет М.С., ФОП Заболотський Д.В., ФОП Яблонська О.О., ФОП Вода Т.В., ФОП Гончарук Ж.В., ФОП Коломієць Д.Ю., ФОП Доценко В.В., ФОП Дудченко В.О., ФОП Єрошенко Г.Г., ФОП Ірклієнко А.О., ФОП Климович О.М., ФОП Мелешко Л.С., ФОП Круподер У.К., ФОП Кудінова М.Ю., ФОП Лисенко В.В., ФОП Горбунов Д.Л., ФОП Мороз О.В., ФОП Степура І.М., ФОП Тесля В.П., ФОП Цимбал Л.А., ТОВ «Віраж» на підставі пункт 2 частини дев’ятої статті 19 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» від 02.03.2015 № 222.

23.9. Погодити Державній архітектурно-будівельній інспекції України (лист від 18.10.2016 № 40-401-16/10216) проведення позапланової перевірки дотримання ТОВ «ГЕОС-УКБ» вимог Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з будівництва об’єктів IV і V категорій складності, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30.03.2016 № 256, на підставі звернення ТОВ «ВЕНБЕСТ» від 05.10.2016 № 2382.

23.10. Не погодити Міністерству екології та природних ресурсів України (лист від 26.10.2016 № 5/3-7/10052-16) проведення позапланових перевірок дотримання ТОВ «НВК «Укрекопром» та ТОВ «Утільвторпром» вимог Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з поводження з небезпечними відходами, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 13.07.2016 № 446, на підставі звернення головного редактора газети «Спостерігач» Ловської О. від 12.10.2016
№ 108-10-2016.

 

 

Голова

Експертно-апеляційної ради

з питань ліцензування                                                                           К. М. Ляпіна

 

  

Секретар Експертно-апеляційної ради

з питань ліцензування                                                                                   О. В. Лепіска