Інформаційне повідомлення щодо чинності ліцензій

27.07.2017

ДО УВАГИ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

 

На підставі рішень Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування (далі – Рада) (див. протокол Ради від 25.07.2017 № 09-17) у зв’язку з необхідністю запиту та опрацювання додаткових документів, що стосуються прийняття органами ліцензування оскаржуваних рішень, Радою відкладено розгляд скарг ліцензіатів на рішення органів ліцензування про анулювання ліцензій.

Звертаємо увагу, що відповідно до частини 9 статті 16 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» від 02.03.2015 № 222-VIII (далі – Закон), якщо ліцензіат протягом строку набрання чинності рішенням органу ліцензування про анулювання ліцензії подає скаргу (апеляцію) до Експертно-апеляційної ради дія цього рішення органу ліцензування зупиняється до прийняття рішення спеціально уповноваженим органом з питань ліцензування (ДРС) за результатами розгляду апеляції Експертно-апеляційною радою з питань ліцензування.

Ліцензія, стосовно якої орган ліцензування прийняв рішення про анулювання і щодо якої Експертно-апеляційною радою з питань ліцензування розглядається апеляція на рішення органу ліцензування, є чинною до дня прийняття відповідного рішення спеціально уповноваженим органом з питань ліцензування (ДРС) (част. 8 статті 5 Закону).

Таким чином, ліцензії є чинними до прийняття Державною регуляторною службою України остаточного рішення.