Про зміни, що відбулися в Законі України від 02.03.2015 № 222 «Про ліцензування видів господарської діяльності» щодо видів господарської діяльності (зміни набули чинності 01.07.2020)

22.07.2020

З 01.07.2020 року введено в дію Закон України від 12.09.2019 № 79-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення функцій із державного регулювання ринків фінансових послуг»  (далі – Закон № 79), згідно з положеннями якого, повноваження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг перейшли до Національного банку України та Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Законом № 79, серед іншого, внесено зміни до Закону № 222 в частині доповнення новими положеннями статтю 2 цього Закону.

Відтепер, дія Закону № 222 не поширюється на такі види господарської діяльності, як:

  • професійна діяльність на ринку цінних паперів та діяльність у системі накопичувального пенсійного забезпечення, ліцензування якої здійснює Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку відповідно до закону;
  • банківська діяльність, діяльність з надання фінансових послуг та діяльність з надання банкам послуг з інкасації, ліцензування яких здійснює Національний банк України відповідно до закону.