До Державної регуляторної служби України, як спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування, надійшли на погодження:

19.04.2019

До Державної регуляторної служби України, як спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування, надійшли на погодження:
– доопрацьований проект постанови КМУ щодо внесення змін до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів) (постанова КМУ від 07.12.2016 № 913), щодо якого було прийнято рішення про відмову у погодженні;
– проект постанови КМУ щодо затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів автомобільним транспортом, міжнародних перевезень пасажирів та вантажів автомобільним транспортом (нова редакція) (постанова КМУ від 02.12.2015 № 1001 (із змінами і доповненнями, внесеними постановами КМУ від 04.02.2016 № 42, від 04.02.2016 № 100, від 23.08.2016 № 537)).