Державна регуляторна служба України

Завжди на боці бізнесу!

Сторінка: https://www.drs.gov.ua/kontakty/

Контакти

21.06.2022

 Адреса: 01011, Київ, вул. Арсенальна, 9/11.

E-mail загальний: inform@drs.gov.ua

 КАНЦЕЛЯРІЯ 239-76-40

ПРЕС-СЛУЖБА 239-76-41

 ПРИЙОМ ЗВЕРНЕНЬ ГРОМАДЯН проводиться за адресою м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11, к. № 404

Відповідальний за роботу зі зверненнями громадян – завідувач сектору 

ЗАЙЦЕВА Надія Миколаївна, тел: 239-76-26

ГАРЯЧА ЛІНІЯ 239-76-26

(на час воєнного стану тимчасово також звертатися на е-mail inform@drs.gov.ua)

          Для повідомлень про порушення антикорупційного законодавства 239-76-49

Голова

КУЧЕР Олексій Володимирович

239-76-00
Перший заступник Голови  

Заступник Голови

МИХАЙЛОВ Олексій Сергійович

osm@drs.gov.ua
Заступник Голови  

Заступник Голови з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації (CDTO)

СТАРОСОЛЬСЬКА Соломія Петрівна

239-76-05

s.starosolska@drs.gov.ua

ДЕПАРТАМЕНТ ДЕРЖАВНОЇ РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ДЕРЕГУЛЯЦІЇ

Директор департаменту

КОВАЛЕНКО Сергій Петрович

239-76-07

s.kovalenko@drs.gov.ua

Заступник директора департаменту

ДЕРБАЛЬ Аліса Олексіївна

239-76-46

a.derbal@drs.gov.ua

Перший відділ погодження проектів регуляторних актів органів виконавчої влади

Заступник директора департаменту – начальник відділу

ЗДОРОВ Максим Вячеславович

 239-76-31

m.zdorov@drs.gov.ua

Головний спеціаліст

КУЧЕРУК Наталія Петрівна

239-76-08

n.kucheruk@drs.gov.ua

Головний спеціаліст

ДАНИЛЮК Артур Русланович

239-76-08

a.danyliuk@drs.gov.ua

Другий відділ погодження проектів регуляторних актів органів виконавчої влади

Головний спеціаліст

ГРЕБЕНЮК Вікторія Сергіївна

239-76-08

v.hrebenuk@drs.gov.ua

Головний спеціаліст

МОГИЛА Павло Анатолійович

239-76-08

p.mogula@drs.gov.ua

Відділ проведення експертизи проектів регуляторних актів органів місцевого самоврядування

Начальник відділу

ГАРАН Анна Василівна

239-76-06

a.garan@drs.gov.ua

Головний спеціаліст

БОНДАРЕНКО Людмила Олександрівна

239-76-14

l.bondarenko@drs.gov.ua

Головний спеціаліст

ГОНЧАР Людмила Миколаївна

239-76-11

l.gonchar@drs.gov.ua

Головний спеціаліст

КОВАЛЬЧУК Наталія Василівна

239-76-14

n.kovalchuk@drs.gov.ua

Головний спеціаліст

ОМЕЛЬЧЕНКО Людмила Василівна

239-76-14

l.omelchenko@drs.gov.ua

Головний спеціаліст

ГАНОВА Ганна Олександрівна

239-76-06

g.ganova@drs.gov.ua

Відділ оперативного дерегулювання

Начальник відділу

КІМ Лейла Гарушевна

239-76-32

l.kim@drs.gov.ua

Заступник начальника відділу

РАТУШНА Оксана Михайлівна

239-76-08

o.ratushna@drs.gov.ua

Головний спеціаліст

КАРАСЬОВА Оксана Петрівна

239-76-32

o.karasiova@drs.gov.ua

Головний спеціаліст

ФИСОЧЕНКО Аліна Сергіївна

239-76-32

a.fysochenko@drs.gov.ua

Головний спеціаліст

АЙРІЯН Каріне Борисівна

k.ariyan@drs.gov.ua 

Головний спеціаліст

ВАЛЕНТЮК Інна Вікторівна

239-76-11

i.valentiuk@drs.gov.ua

Відділ методичного забезпечення діяльності регуляторних органів

Заступник директора департаменту – начальник відділу

КАСЯН Юлія Валентинівна

239-76-31

j.kasyan@drs.gov.ua

Заступник начальника відділу

МУРАЛЬОВА Ірина Юріївна

239-76-12

i.rmralova@drs.gov.ua

Головний спеціаліст

ХРИЩЕНЮК Тетяна Григорівна

239-76-12

t.khryshcheniuk@drs.gov.ua

Головний спеціаліст

ПІЧКО Тетяна Миколаївна

239-76-12

t.pichko@drs.gov.ua

Головний спеціаліст

МИРОНЕНКО Жанна Леонідівна

239-76-32

z.mironenko@drs.gov.ua

Сектор аналізу ефективності провадження регуляторної політики

Головний спеціаліст

ПОБЕРЕЦЬКИЙ Сергій Дмитрович

239-76-14

s.poberetskyi@drs.gov.ua

Головний спеціаліст

ІВАНЧУК Максим Олександрович

239-76-33

m.ivanchuk@drs.gov.ua

Сектор організаційно-аналітичного забезпечення

Завідувач сектору

КОСТЮЧЕНКО Наталія Петрівна

 

Головний спеціаліст

ТКАЧЕНКО Вікторія Олександрівна

239-76-11

v.tkachenko@drs.gov.ua

Головний спеціаліст

БОРЯК Жанна Михайлівна

239-76-13

z.boryak@drs.gov.ua

ДЕПАРТАМЕНТ ЛІЦЕНЗУВАННЯ ТА ДОЗВІЛЬНОЇ СИСТЕМИ

Директор департаменту

БУДЧИК Наталія Іванівна

239-76-09

n.budchyk@drs.gov.ua

Відділ погодження проектів нормативно-правових актів у сфері ліцензування та проектів порядку проведення дозвільних процедур

Заступник директора департаменту – начальник відділу

ЛИСОГОР Наталія Миколаївна

239-76-19

n.lisogor@drs.gov.ua

Головний спеціаліст

ГОРБАЧЕНКО Юлія Володимирівна

239-76-18

j.gorbachenko@drs.gov.ua

Заступник начальника відділу

ВИНОГРАДОВА Анастасія Сергіївна

239-76-18

a.vynogradova@drs.gov.ua

Головний спеціаліст

ІГНАТІЙ Наталія Вікторівна

239-76-18

n.ignatii@drs.gov.ua

Головний спеціаліст

ГАРАЖУН Оксана Миколаївна

239-76-18

o.garazhun@drs.gov.ua

Відділ методичного керівництва та інформаційного забезпечення діяльності органів ліцензування

Начальник відділу

СОФРОНОВА Наталія Олександрівна

 239-76-21

n.sofronova@drs.gov.ua

Головний спеціаліст

БАРИШЕВСЬКА Юлія Олександрівна

239-76-20

j.baryshevska@drs.gov.ua

Головний спеціаліст

ПАВКА Олена Іванівна

o.pavka@drs.gov.ua

Відділ забезпечення діяльності Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування

Заступник директора департаменту – начальник відділу

ВОЗНА Юлія Іванівна

239-76-17

j.vozna@drs.gov.ua

Головний спеціаліст

ВЕРТЕЛЕЦЬКА Алла Валеріївна

 

a.vertelecka@drs.gov.ua

Головний спеціаліст

ТАРАСЕНКО Наталія Вікторівна

 

n.tarasenko@drs.gov.ua

 

Відділ методологічного забезпечення діяльності дозвільних органів

Начальник відділу

БАЄР Крістіна Іванівна

239-76-15

k.baer@drs.gov.ua

Головний спеціаліст

ГРИЦЕНКО Євгеній Леонідович

239-76-18

e.gritsenko@drs.gov.ua

Головний спеціаліст

ЗАГОРОДНІЙ Сергій Юрійович

 

 

ДЕПАРТАМЕНТ ДЕРЖАВНОГО НАГЛЯДУ (КОНТРОЛЮ)

Директор департаменту

КОЛЕСНІКОВ Олександр Анатолійович

239-76-28

Відділ нагляду (контролю) з питань здійснення державного нагляду (контролю)

Начальник відділу

МЕЛЬНИК Ярослав Олегович

 239-76-30 

Головний спеціаліст

НАКОНЕЧНИЙ Тарас Юрійович

 

Головний спеціаліст

БЕЛЯВЦЕВ Володимир Михайлович

 

Головний спеціаліст

ВОЙЦЕХІВСЬКИЙ Вадим Йосипович

239-76-30

Головний спеціаліст

ПЛЕСЮК Денис Павлович

 

Відділ нагляду за дотриманням законодавства у сфері ліцензування

Заступник директора департаменту – начальник відділу

СТРОКАЧ Костянтин Григорович

239-76-28

Головний спеціаліст

МАЙБОРОДА Владислав Сергійович

 

Головний спеціаліст

ПРИЛИПКО Тетяна Вікторівна

 

Відділ контролю за додержанням законодавства дозвільними органами

Заступник директора департаменту – начальник відділу

ГРИГОРЕНКО Вадим В’ячеславович

239-76-36

Головний спеціаліст

ЧЕРВОНОПИСЬКА Людмила Анатоліївна

 

Головний спеціаліст

ЄРМАК Наталія Михайлівна

 

Головний спеціаліст

ВЛАХ Олександра Євгенівна

 

Відділ методичного та інформаційного забезпечення діяльності органів державного нагляду (контролю)

Начальник відділу

КОСТЮШКО Олена Петрівна

239-76-29

Головний спеціаліст

ЯРАНЦЕВА Вікторія Олександрівна

 

Головний спеціаліст

КІСЛОВА Алла Сергіївна

239-76-25

Головний спеціаліст

ТАРАСЕНКО Андрій Віталійович

 

УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ РОБОТИ ТА ДОКУМЕНТООБІГУ

Начальник управління

ЖЕРИБОР Тетяна Віталіївна

239-76-37

t.zheribor@drs.gov.ua

Відділ організаційно-аналітичної роботи

Заступник начальника управління – начальник відділу

ВАСИЛЬКІВСЬКА Олена Володимирівна

239-76-37

o.vasylkivska@drs.gov.ua

Заступник начальника відділу

МАРКЕЛОВА-ЮХИМЕНКО Ірина Валентинівна

239-76-42

i.markelova-yukhymenko@drs.gov.ua

Головний спеціаліст

ШПИЛЬОВА Ірина Василівна

239-76-38

i.shpileva@drs.gov.ua

Головний спеціаліст

МАЛІННІКОВА Тетяна Григорівна

239-76-38

t.malinnikova@drs.gov.ua

Головний спеціаліст

БИЧКОВСЬКА Леніна Миколаївна

 239-76-42

l.bichkovska@drs.gov.ua

Відділ документального забезпечення, контролю та архівної справи

Начальник відділу

МИЗИНЮК Олеся Дмитрівна

239-76-40

o.myzynyuk@drs.gov.ua

Головний спеціаліст

ЧУМАК Алла Іванівна

239-76-40

a.chumak@drs.gov.ua

Головний спеціаліст

КОНЄВА Ірина Вікторівна

239-76-40

i.koneva@drs.gov.ua

Головний спеціаліст

ХЛОПОТІНА Вікторія Віталіївна

239-76-40

v.hlopotyna@drs.gov.ua

Сектор роботи зі зверненнями громадян та забезпечення доступу до публічної інформації

Завідувач сектору

ЗАЙЦЕВА Надія Миколаївна

239-76-26

n.zaitseva@drs.gov.ua

Головний спеціаліст

ФЕДЬ В’ячеслав Петрович

239-76-26

v.fedy@drs.gov.ua

УПРАВЛІННЯ КОМУНІКАЦІЙ ТА МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА

Начальник управління

ДЖУРАНЮК Роман Олегович

239-76-34

r.djuranyuk@drs.gov.ua

Відділ взаємодії з інститутами громадянського суспільства та зв’язків із ЗМІ

Заступник начальника управління – начальник відділу

ІВАНЧЕНКО Олеся Олександрівна

 239-76-41

o.ivanchenko@drs.gov.ua

Головний спеціаліст

НЕСТЕРЕНКО Ірина Миколаївна

239-76-39

i.nesterenko@drs.gov.ua

Головний спеціаліст

НІКАНОВИЧ Альона Олегівна

a.nikanovych@drs.gov.ua

Головний спеціаліст

БОРИСЕНКО Дарина Володимирівна

 

Відділ міжнародного співробітництва

Начальник відділу

МОРОЗОВА Анна Вікторівна

239-76-38

a.morozova@drs.gov.ua

Головний спеціаліст

ЛУЧКО Аліна Володимирівна

239-76-39

a.luchko@drs.gov.ua

Головний спеціаліст

МІРОШНИЧЕНКО Андрій Миколайович

239-76-39

a.miroshnychenko@drs.gov.ua

Головний спеціаліст

ЙОЩЕНКО Олександр Володимирович

239-76-39

o.yoshchenko@drs.gov.ua

УПРАВЛІННЯ ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Начальник управління

ЧЕХУНОВ Денис Миколайович

239-76-48

d.chekhunov@drs.gov.ua

Відділ претензійно-позовної роботи

Заступник начальника управління – начальник відділу

ГОРГУЛЬ Федір Євгенович

239-76-23

f.gorgul@drs.gov.ua

Головний спеціаліст

СІКАЛЕНКО Каріна Валеріївна

 

Головний спеціаліст

КОРНЕЙЧУК Олег Ленгенович

o.korneychuk@drs.gov.ua

Головний спеціаліст

ОЛЕКСІЄНКО Анастасія Сергіївна

a.oleksienko@drs.gov.ua

Головний спеціаліст

РУДЕНКО Олег Миколайович

 

Відділ правової роботи

Начальник відділу

ЯКУНІН Михайло Миколайович

m.yakunin@drs.gov.ua

Головний спеціаліст

БОБРОВІЦЬКА Ярослава Леонідівна

y.bobrovitska@drs.gov.ua

Головний спеціаліст

ШАТИЛО Яна Андріївна

y.shatylo@drs.gov.ua

Головний спеціаліст

ВІЙТЕНКО Ольга Миколаївна

o.viitenko@drs.gov.ua

Головний спеціаліст

ВОЙНАРОВСЬКА Дар’я Миколаївна

d.voynarovska@drs.gov.ua

УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ

Відділ проходження державної служби

Заступник начальника управління -начальник відділу

АХТИРЧЕНКО Юлія Олександрівна

239-76-47

j.akhrtirchenko@drs.gov.ua

Головний спеціаліст

ВЕЛИЧКО Інна Миколаївна

i.velichko@drs.gov.ua

Головний спеціаліст

ТИТАРЕНКО Ірина Дмитрівна

i.tytarenko@drs.gov.ua

Головний спеціаліст

КРАСЮК Наталія Григорівна

n.krasiuk@drs.gov.ua

Відділ професійного розвитку персоналу

ВІДДІЛ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ТА ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Начальник відділу – головний бухгалтер

КІФ’ЯК Світлана Іванівна

239-76-45

s.kifiak@drs.gov.ua

Заступник начальника відділу

ДЕМ’ЯНЕНКО Людмила Тадеушівна

l.demyanenko@drs.gov.ua

Головний спеціаліст

ТРОХИМЕЦЬ Юлія Вікторівна

239-76-45

j.trohymets@drs.gov.ua

Головний спеціаліст

КОСТЕЦЬКА Алла Леонідівна

a.kostietska@drs.gov.ua

Головний спеціаліст

МЕЛЬНИК Наталія Василівна

n.melnik@drs.gov.ua
Сектор управління фінансами

Завідувач сектору

ГЕРАЙМОВИЧ Світлана Ярославівна

geraymovich@drs.gov.ua

ВІДДІЛ ГОСПОДАРСЬКОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ДОГОВІРНОЇ РОБОТИ

Начальник відділу

МИСЬКІВ Олег Юрійович

239-76-43

o.myskiv@drs.gov.ua

Головний спеціаліст

ЗАБАЗНОВ Андрій Владиславович

a.zabaznov@drs.gov.ua

Головний спеціаліст

ПАСТОЩУК Юлія Сергіївна

y.pastoshchuk@drs.gov.ua

Головний спеціаліст

ОВЧАРЕНКО Марія Олексіївна

m.ovcharenko@drs.gov.ua

ВІДДІЛ  З ПИТАНЬ ЦИФРОВОГО РОЗВИТКУ ТА ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ

Начальник відділу

ТЮМІН Володимир Володимирович

239-76-44

v.tiumin@drs.gov.ua

Головний спеціаліст

ПЯТКОВСЬКИЙ Олександр Борисович

239-76-44

o.piatkovskiy@drs.gov.ua

Головний спеціаліст

БЕКМУХАМБЕТОВ Вадим Рафікович

239-76-44

v.bekmukhambetov@drs.gov.ua

Головний спеціаліст

ЯРМАЧЕНКО Лідія Вікторівна

239-76-44

l.yarmachenko@drs.gov.ua 

СЕКТОР ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ГОЛОВИ

Завідувач сектору

ДЗЮБЕНКО Тетяна Степанівна

239-76-00

t.dzyubenko@drs.gov.ua

Головний спеціаліст

ШИРІНОВА Елнура Нураддін Гизи

e.shyrinova@drs.gov.ua

СЕКТОР З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ ТА ВИЯВЛЕННЯ КОРУПЦІЇ

Завідувач сектору

ІВАШКЕВИЧ Юрій Петрович

239-76-49

j.ivashkevich@drs.gov.ua

СЕКТОР ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ

Завідувач сектору

ОЛІЙНИК Олег Леонідович

o.oliynik@drs.gov.ua

СЕКТОР З ПУБЛІЧНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ

Завідувач сектору

КУРОЧКА Марина Анатоліївна

239-76-35

m.kurochka@drs.gov.ua

Головний спеціаліст з режимно-секретної роботи

Головний спеціаліст  

Головний спеціаліст з кіберзахисту

Головний спеціаліст  

Головний спеціаліст з мобілізаційної роботи

Головний спеціаліст

ПАСІЧНИК Вадим Миколайович

v.pasichnyk@drs.gov.ua

Головний спеціаліст з питань охорони праці, цивільного захисту та пожежної безпеки

Головний спеціаліст  

Контакти регіональних підрозділів розміщені в розділіТериторіальні органи

ЧАС РОБОТИ:
понеділок – четвер: з 09-00 до 18-00;

п’ятниця: з 09-00 до 16-45;

обідня перерва: з 13-00 до 13-45

 на період дії карантину:

понеділок – четвер: з 08-00 до 17-00;

п’ятниця: з 08-00 до 15-45;

обідня перерва: з 12-00 до 12-45

 


Переглянути збільшену карту

Натисніть для друку