ЗВІТ за результатами вивчення громадської думки шляхом проведення моніторингу коментарів, відгуків, інтерв’ю, інших матеріалів у засобах масової інформації різних соціальних груп населення та заінтересованих сторін, опрацювання та узагальнення висловлених у зверненнях громадян пропозицій та зауважень з питань розвитку підприємництва

18.01.2013

Найменування органу виконавчої влади, який проводить обговорення

Державна служба України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва.

Соціальні групи населення та заінтересовані сторони, вивчення думки яких проводилося

Фізичні та юридичні особи, суб’єкти підприємництва, засоби масової інформації.

Тема та питання, з яких проводилося вивчення громадської думки

Стан розвитку підприємництва, у т.ч. проблемні питання.

Методи, що застосовувалися для вивчення громадської думки

Під час вивчення громадської думки було використано метод відстеження громадської думки за допомогою електронних засобів масової інформації та моніторинг опрацьованих звернень громадян.

Інформація про осіб, що проводили вивчення громадської думки

Вивчення громадської думки проводили фахівці Департаменту розвитку підприємництва.

Узагальнення громадської думки щодо запропонованого вирішення питань, що потребували вивчення громадської думки та її врахування під час прийняття органом виконавчої влади остаточного рішення

Результати вивчення громадської думки шляхом відстеження громадської думки за допомогою електронних засобів масової інформації враховано в роботі Держпідприємництва України при розробленні пропозицій для покращення умов ведення підприємницької діяльності.

Результатом вивчення громадської думки шляхом проведення  моніторингу звернень громадян, зокрема, стало: налагодження на місцевому рівні роботи «гарячих ліній» з проблемних питань підприємницької діяльності; надання роз’яснень суб’єктам господарювання; перегляд та приведення у відповідність до вимог чинного законодавства регуляторних актів, прийнятих виконавчими органами місцевого самоврядування; початок реформування сфери адміністративних послуг; направлення пропозицій щодо вирішення проблем підприємництва до відповідних органів виконавчої влади.

Моніторинг звернень.doc

Моніторинг ЗМІ.doc