Звіт про результати вивчення громадської думки стосовно проблемних питань державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності

31.10.2013

1. Найменування органу виконавчої влади, який вивчав громадську думку

Державна служба України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва.

 

2. Тема та питання, з яких проводилось вивчення громадської думки

Проблемні питання державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності.

 

3. Методи, що застосовувалися для вивчення громадської думки

Вивчення громадської думки здійснювалось шляхом проведення моніторингу коментарів, відгуків, інтерв’ю, інших матеріалів у друкованих та електронних засобах масової інформації, а також шляхом аналізу нормативно-правових актів та практики їх застосування.

 

4. Узагальнення громадської думки щодо запропонованого вирішення питань, що потребували вивчення громадської думки та її врахування під час прийняття органом виконавчої влади остаточного рішення

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 03.11.2010 № 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики» та пункту 6 Орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю Держпідприємництвом України в 2013 році, затвердженого наказом Державної служби України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва від 28.12.2012 р. № 96, Управлінням державного нагляду та контролю проведено вивчення громадської думки стосовно проблемних питань державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності.

Відповідно до статті 5 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» орган державного нагляду (контролю) визначає у віднесеній до його відання сфері критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від здійснення господарської діяльності. Залежно від ступеня ризику органом державного нагляду (контролю) визначаються переліки питань для здійснення планових заходів, які затверджуються його наказом.

Разом з тим, під час вивчення громадської думки було з’ясовано, що на сьогодні:

1) не затверджено критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю), у таких сферах державного нагляду (контролю):

державний геодезичний нагляд за топографо-геодезичною і картографічною діяльністю;

розроблення, виготовлення, реалізація, ремонт, модернізація та утилізація озброєння, військової техніки, військової зброї і боєприпасів до неї (Мінекономрозвитку);

2) переглянуто 17 постанов Кабінету Міністрів, якими затверджено критерії оцінки ступеня ризику від здійснення господарської діяльності;

3) затверджено 8 нових постанов Кабінету Міністрів, якими затверджено критерії оцінки ступеня ризику від здійснення господарської діяльності;

4) здійснюється робота з перегляду (затвердження) 23 постанов Кабінету Міністрів, якими затверджено критерії оцінки ступеня ризику від здійснення господарської діяльності;

5) не переглянуто 16 постанов Кабінету Міністрів, якими затверджено критерії оцінки ступеня ризику від здійснення господарської діяльності;

6) видано нормативно-правові акти, якими затверджено уніфіковані форми актів з переліком питань у 39 сферах державного нагляду (контролю);

7) не затверджено уніфіковані форми актів, що складаються за результатами заходів державного нагляду (контролю), у 28 сферах державного нагляду (контролю):

державний геодезичний нагляд за топографо-геодезичною і картографічною діяльністю;

провадження господарської діяльності з виробництва особливо небезпечних хімічних речовин (згідно з переліком, що визначається Кабінетом Міністрів України);

провадження господарської діяльності у сфері метрології;

провадження господарської діяльності, пов’язаної з торгівлею рідким паливом з біомаси (крім біоетанолу) і біогазом;

провадження господарської діяльності в галузі морського і річкового транспорту;

діяльність у сфері автомобільного транспорту;

провадження господарської діяльності щодо об’єктів культурної спадщини;

провадження господарської діяльності, пов’язаної з використанням об’єктів права інтелектуальної власності;

провадження господарської діяльності у сфері фізичної культури і спорту;

провадження господарської діяльності у сфері питного водопостачання і водовідведення;

провадження господарської діяльності у сфері благоустрою населених пунктів, галузі поховання і сфері вивезення побутових відходів;

провадження господарської діяльності у житловій сфері;

провадження господарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні за кордоном;

діяльність з випуску та проведення лотерей;

провадження господарської діяльності з виготовлення бланків цінних паперів, документів суворої звітності;

провадження господарської діяльності (крім видобутку) з дорогоцінними металами, дорогоцінним камінням, дорогоцінним камінням органогенного утворення, напівдорогоцінним камінням;

провадження господарської діяльності у сфері створення, формування, ведення та використання страхового фонду документації;

провадження господарської діяльності у галузі технічного захисту інформації, що підлягає ліцензуванню відповідно до Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності»;

провадження господарської діяльності у галузі криптографічного захисту інформації, що підлягає ліцензуванню відповідно до Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності»;

провадження господарської діяльності у сфері послуг електронного цифрового підпису;

провадження господарської діяльності з розроблення, виготовлення спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв’язку, інших засобів негласного отримання інформації, торгівлі ними;

діяльність з виробництва теплової енергії (крім діяльності з виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних електростанціях і когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії), транспортування теплової енергії магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами, постачання теплової енергії, централізованого водопостачання та водовідведення в обсягах, що перевищують рівень, який встановлений ліцензійними умовами;

культивування рослин, включених до таблиці I переліку, розроблення, виробництво, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, реалізація (відпуск), ввезення на територію України, вивезення з території України, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, включених до переліку;

діяльність з джерелами іонізуючого випромінювання, використання яких звільняється від ліцензування;

провадження діяльності у видавничій сфері;

розроблення, виготовлення, реалізація, ремонт, модернізація та утилізація озброєння, військової техніки, військової зброї і боєприпасів до неї;

провадження господарської діяльності експорту, імпорту дисків для лазерних систем зчитування, матриць;

створення, дослідження та практичне використання генетично модифікованих організмів у відкритій системі.

Також було з’ясовано, що існують непоодинокі випадки ігнорування контролюючими органами мораторію на проведення планових та позапланових перевірок фізичних осіб – підприємців, які не зареєстровані платниками податку на додану вартість, діяльність яких віднесено до середнього та незначного ступеня ризику, та юридичних осіб, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, що передбачає включення податку на додану вартість до складу єдиного податку, діяльність яких віднесена до середнього та незначного ступеня ризику, встановлений Законом України від 23.02.2012
№ 4448-VI «Про особливості здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності щодо фізичних осіб фізичних осіб-підприємців та юридичних осіб, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності».

 

За результатами вивчення громадської думки стосовно проблемних питань державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності Управління державного нагляду та контролю розроблено проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження методик розроблення критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю), а також уніфікованих форм актів, що складаються за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю)» (який 28.08.2013 року був прийнятий на засіданні Кабінету Міністрів України за № 752).