Звіт про проведення публічного громадського обговорення питань покращення умов ведення бізнесу в Україні, зниження регуляторного тиску на суб’єктів господарювання, зменшення кількості документів дозвільного характеру

27.03.2014

Найменування органу виконавчої влади, який проводить обговорення

Державна служба України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва.

Зміст питання або назва проекту акта, що виносилися на обговорення

Покращення умов ведення бізнесу в Україні, зниження регуляторного тиску на суб’єктів господарювання, зменшення кількості документів дозвільного характеру.

Інформація про осіб, що взяли участь в обговоренні

У обговоренні взяли участь представники громадських об’єднань підприємців, зокрема: перший віце-президент, генеральний директор Спілки підприємців малих, середніх і приватизованих підприємств України В.М. Биковець, президент-голова правління Громадської організації «Український союз пожежної та техногенної безпеки» Б.С.Платкевич, генеральний директор Асоціації міжнародних експедиторів України Ю.Н.Приходько, президент Української асоціації якості П.Я. Калита, член Громадської організації «Всеукраїнське об’єднання малого та середнього бізнесу «Фортеця» О.А.Пліва, а також підприємці та громадяни.

Інформація про пропозиції, що надійшли до органу виконавчої влади за результатами обговорення

Під час обговорення учасники зустрічі висунули наступні ініціативи з врегулювання проблемних питань у таких сферах:

оподаткування:

врегулювати конфліктні ситуації, що виникають між суб’єктами господарювання та контролюючими податковими органами в частині визнання останніми правочинів (договорів) нікчемними у актах перевірки;

зобов’язання сплачувати ПДВ за першою подією повинні виникати після отримання коштів;

здійснювати нарахування оплати перших 5-ти днів тимчасової непрацездатності за рахунок Фонду соціального страхування на випадок тимчасової втрати працездатності;

переглянути доцільність фінансування дитячих новорічних подарунків та фінансування дитячо-юнацьких спортивних закладів за рахунок коштів загальнообов’язкового державного соціального страхування;

переглянути оподаткування витрат на придбання обладнання під час організації робочих місць на підприємстві (включення цих витрат до валових витрат підприємства);

державний нагляд (контроль):

поширити дію Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» на всі без виключення контролюючі органи (насамперед, податкові, з питань праці, гірпромнагляду інше);

при здійсненні перевірок дозвільних органів представникам Служби звертати увагу не тільки на дотримання термінів видачі дозвільних документів, а й на обґрунтованість відмов;

дозвільна система:

вирішити питання доцільності функціонування численних державних підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління ЦОВВ і проводять лабораторні дослідження, науково-дослідну експертизу, моніторинг, надання експертних висновків, що супроводжують надання дозволів;

вжити заходів для прийняття проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Типових правил розміщення зовнішньої реклами», розробленої Держпідприємництвом спільно з представниками бізнесу;

діяльність державних реєстраційних органів:

надати доступ до держаного реєстру дозвільних документів для користувачів;

регулювання містобудівної діяльності та землеустрою:

переглянути на предмет прихованих корупційних схем нормативно-правові акти, прийняті у зв’язку з введенням в дію Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»;

рекомендувати переглянути функції Державної архітектурно-будівельної інспекції (аж до її ліквідації);

повернути ліцензування на такий вид діяльності, як проектування в будівництві;

митне оформлення вантажів:

вирішити питання перешкоджання ввезенню на митну територію України вантажів з боку представників екологічних служб.

Інформація про рішення, прийняті за результатами обговорення

Зафіксовані у ході консультацій ініціативи підприємців взяті в роботу Служби. Більшу частину із запропонованих ідей, які були попереднього опрацьовані та оформлені у законодавчі та інші нормативно-правові акти, направлено до Кабінету Міністрів України.