Зміни до Регламенту Громадської ради при Державній регуляторній службі України

11.06.2016

ПРОТОКОЛ № 3

засідання Громадської ради
при Державній регуляторній службі України

ВИТЯГ

 

м. Київ                                                                                             17 травня 2016 р.

 

2. СЛУХАЛИ: Щодо припинення членства у Громадській раді при ДРС окремими членами ради.

ВИРІШИЛИ:

Внести зміни до Регламенту Громадської ради при ДРС, доповнивши його положеннями, відповідно до яких поважними причинами відсутності члена Громадської ради при ДРС на її засіданні є: відпустка; відрядження; хвороба. Установити, що у разі наявності обставин, які є поважними причинами відсутності члена Громадської ради при ДРС на її засіданні, член ради зобов’язаний у письмовому вигляді та на електронну пошту Голови Громадської ради при ДРС повідомити про свою відсутність із зазначенням причин та копій документів не пізніше, ніж за одну добу до дати проведення засідання ради.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» – одноголосно

Рішення прийнято.