Щодо запобігання і протидії корупції

03.02.2017

Державна регуляторна служба України на виконання частини другої статті 19 Закону України «Про запобігання корупції», Державної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015-2017 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 265, пункту З розділу II Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, затвердженої рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 02 грудня 2016 року № 126, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 28 грудня 2016 року за № 1718/29848, та з метою забезпечення єдиного підходу у Державній регуляторній службі України до організації роботи з оцінки корупційних ризиків розробляє Положення про Комісію з оцінки корупційних ризиків у Державній регуляторній службі України та Антикорупційну програму Державної регуляторної служби України на 2017 рік.

https://www.drs.gov.ua/corruption/

Пропонуємо до 17 лютого 2017 року надати пропозиції щодо Положення та Антикорупційної програми.

Під час формулювання пропозицій просимо:

  • вказати найменування інституту громадянського суспільства або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи, контактні дані (телефон, електронна пошта);
  • зазначити суть та обґрунтування питання;
  • надати відповідні матеріали (у разі наявності).

Пропозиції подавати на поштову адресу ДРС (01011, м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11) або на електронну пошту: inform@dkrp.gov.ua.