Протокол установчих зборів для формування складу Громадської ради при Державній регуляторній службі України

08.10.2015

ПРОТОКОЛ

установчих зборів для формування складу Громадської ради
при Державній регуляторній службі України

 

м. Київ                                                                                             1 жовтня 2015 р.

 

Час проведення: з 11.00 до 14.30

 

Місце проведення: м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11, 6-й поверх, актова зала Державної регуляторної служби України

 

Присутні:

1) кандидати до складу Громадської ради при ДРС, які зареєструвалися та взяли участь в установчих зборах – 43 особи (додаток 1);

2) представники ДРС:

Ляпіна К.М. – Голова Державної регуляторної служби України;

Мірошніченко О.М. – заступник Голови Державної регуляторної служби України;

Здоров М.В. – начальник Управління оперативного дерегулювання;

Козиренко С.П. – завідувач сектору взаємодії з інститутами громадянського суспільства та підприємництва Управління оперативного дерегулювання;

Зайвенко В.Г. – головний спеціаліст сектору взаємодії з інститутами громадянського суспільства та підприємництва Управління оперативного дерегулювання;

3) представники інститутів громадянського суспільства, що виявили бажання взяти участь в засіданні установчих зборів:

Ісаків Г.М. – менеджер з питань стратегічного розвитку (нормативні та зовнішні зв’язки) Американської торгівельної палати в Україні;

Дорошенко О.О. – директор Асоціації постачальників торговельних мереж.

 

Зі вступним словом на установчих зборах виступила Голова ДРС Ксенія Ляпіна, закликавши учасників установчих зборів дотримуватись демократичної процедури при формуванні Громадської ради при ДРС.

 

1. Інформація голови ініціативної групи.

ВИСТУПИЛИ:

Голова ініціативної групи  з підготовки установчих зборів для формування складу Громадської ради при Державній регуляторній службі України Вячеслав Биковець проінформував учасників установчих зборів про результати роботи ініціативної групи, зокрема, зазначив, що ініціативну групу з підготовки установчих зборів для формування складу Громадської ради при Державній регуляторній службі України утворено відповідно до наказу ДРС від 03.08.2015 № 49. До складу ініціативної групи увійшли представники інститутів громадянського суспільства (7 осіб) та ДРС (3 особи).

Повідомив, що протягом серпня – вересня 2015 року ініціативною групою приймалися та опрацьовувалися заяви та додані до них документи від інститутів громадянського суспільства щодо участі їх представників в установчих зборах для формування складу Громадської ради при ДРС.

Інститути громадянського суспільства надали 57 представників для участі в установчих зборах.

Ініціативною групою проведено 3 засідання, на яких вирішувалися питання, пов’язані з організацією та проведенням установчих зборів.

За результатами перевірки всіх документів ініціативної групою складено та оприлюднено:

список кандидатів до складу Громадської ради при ДРС, які братимуть участь в установчих зборах (48 кандидатів);

список представників інститутів громадянського суспільства, яким відмовлено в участі в установчих зборах (із зазначенням підстави для відмови)                             (9 представників);

одну заяву залишено без розгляду, оскільки пакет документів надійшов               23 вересня 2015 року.

ВИРІШИЛИ:

Інформацію голови ініціативної групи Биковця В.М. взяти до відома.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» – одноголосно

Рішення прийнято.

 

2. Обрання голови установчих зборів.

ВИСТУПИЛИ:

Биковець В.М. запропонував обрати головою установчих зборів Доротича С.І.

ВИРІШИЛИ:

Обрати головою установчих зборів Доротича С.І.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» – одноголосно

Рішення прийнято.

 

3. Схвалення порядку денного установчих зборів.

ВИСТУПИЛИ:

Доротич С.І. запропонував схвалити проект порядку денного установчих зборів у такій редакції:

1. Обрання секретаря установчих зборів.

2. Обрання лічильної комісії установчих зборів.

3. Визначення кількісного складу Громадської ради.

4. Формування складу Громадської ради шляхом рейтингового голосування за осіб, які особисто присутні на установчих зборах.

5. Призначення дати, часу та місця проведення першого засідання Громадської ради при Державній регуляторній службі України.

6. Створення робочої групи з підготовки першого засідання Громадської ради при Державній регуляторній службі України.

ВИРІШИЛИ:

Схвалити наступний порядок денний установчих зборів для формування складу Громадської ради при Державній регуляторній службі України:

1. Обрання секретаря установчих зборів.

2. Обрання лічильної комісії установчих зборів.

3. Визначення кількісного складу Громадської ради.

4. Формування складу Громадської ради шляхом рейтингового голосування за осіб, які особисто присутні на установчих зборах.

5. Призначення дати, часу та місця проведення першого засідання Громадської ради при Державній регуляторній службі України.

6. Створення робочої групи з підготовки першого засідання Громадської ради при Державній регуляторній службі України.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» – одноголосно

Рішення прийнято.

 

4. Обрання секретаря установчих зборів.

ВИСТУПИЛИ:

Доротич С.І. запропонував обрати секретарем установчих зборів Козиренка С.П.

ВИРІШИЛИ:

Обрати секретарем установчих зборів Козиренка С.П.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» – одноголосно»

Рішення прийнято.

 

5. Обрання лічильної комісії установчих зборів.

ВИСТУПИЛИ:

Пліва О.А. запропонував визначити кількісний склад лічильної комісії у складі 10 осіб.

Інші учасники установчих зборів запропонували визначити кількісний склад лічильної комісії у складі 3 і 6 осіб.

ВИРІШИЛИ:

Визначити кількісний склад лічильної комісії у кількості 3 осіб.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» – 40

«Проти» – 2

«Утримались» – 1

Рішення прийнято.

 

ВИСТУПИЛИ:

Доротич С.І. запропонував обрати персональний склад лічильної комісії у такому складі:

Пліва О.А.

Бондаренко О.М.

Любаренко І.М.

ВИРІШИЛИ:

Обрати лічильну комісію у такому складі:

Пліва О.А.

Бондаренко О.М.

Любаренко І.М.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» – одноголосно»

Рішення прийнято.

 

6. Визначення кількісного складу Громадської ради.

ВИСТУПИЛИ:

Доротич С.І. запропонував визначити кількісний склад Громадської ради у кількості 35 осіб.

ВИРІШИЛИ:

Визначити кількісний склад Громадської ради у кількості 35 осіб.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» – одноголосно.

Рішення прийнято.

 

7. Формування складу Громадської ради шляхом рейтингового голосування за осіб, які особисто присутні на установчих зборах.

ВИСТУПИЛИ:

Доротич С.І. зазначив, що відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 03.11.2010 № 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики» склад громадської ради формується на установчих зборах шляхом рейтингового голосування за осіб, які особисто присутні на установчих зборах та кандидатури яких внесені інститутами громадянського суспільства.

Проінформував, що зареєструвалися 43 кандидати до складу Громадської ради при ДРС. Повідомив, що відсутніми є:

1) заступник голови Громадської організації «Центр захисту прав споживачів Оболонського району м. Києва» ГАВРИЛЕНКО Сергій Віл’ямович;

2) заступник генерального директора Асоціації портів України «УКРПОРТ» ІЛЬЇН Віктор Олексійович;

3) голова ради Громадської організації «Інститут власності» КАПЛІЙ Олег Володимирович;

4) голова правління Громадської спілки «Українська промислова асоціація захисту рослин» КУЗЬМЕНКО Сергій Олександрович;

5) президент Спілки орендарів і підприємців України ХМІЛЬОВСЬКИЙ Віктор Мечиславович.

Запропонував виключити із бюлетеня для голосування пункти 10, 21, 22, 27, 45, оскільки особи є відсутніми.

Запропонував приступити до процедури рейтингового голосування.

ВИРІШИЛИ:

Виключити із бюлетеня для голосування пункти 10, 21, 22, 27, 45.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» – одноголосно.

Рішення прийнято.

 

Для формування складу Громадської ради учасники установчих зборів – кандидати до складу Громадської ради провели процедуру рейтингового голосування за осіб, які особисто присутні на установчих зборах шляхом використання бюлетенів для голосування.

Лічильна комісія провела підрахунок результатів голосування.

 

ВИСТУПИЛИ:

Бондаренко О.М. проінформував про результати рейтингового голосування за осіб, які особисто присутні на установчих зборах (додаток 2).

Зазначив, що рівну кількість голосів (18), які даються змогу увійти до складу Громадської ради, набрали:

1) директор з розвитку Асоціації «Українська асоціація постачальників торгівельних мереж» АЛЛАХВЕРДОВА Лілія Володимирівна;

2) президент Асоціації «Об’єднання операторів ринку нафтопродуктів України» КОСЯНЧУК Леонід Васильович;

3) виконавчий директор Всеукраїнського об’єднання обласних організацій роботодавців підприємств гірничодобувної галузі «Федерація роботодавців гірників України» ПЕРЕВОЗНИК Ірина Олексіївна.

Доротич С.І. запропонував провести додаткове рейтингове голосування щодо АЛЛАХВЕРДОВОЇ Л.В., КОСЯНЧУКА Л.В., ПЕРЕВОЗНИК І.О.

ВИРІШИЛИ:

Провести додаткове рейтингове голосування щодо АЛЛАХВЕРДОВОЇ Л.В., КОСЯНЧУКА Л.В., ПЕРЕВОЗНИК І.О.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» – одноголосно.

Рішення прийнято.

 

ВИСТУПИЛИ:

Бондаренко О.М. повідомив про результати додаткового рейтингового голосування, зокрема, зазначив, що:

АЛЛАХВЕРДОВА Л.В. набрала 9 голосів.

КОСЯНЧУК Л.В. набрав 22 голоси.

ПЕРЕВОЗНИК І.О. набрала 27 голосів.

Доротич С.І. запропонував сформувати склад Громадської ради при Державній регуляторній службі України на основі результатів рейтингового голосування.

ВИРІШИЛИ:

Сформувати склад Громадської ради при ДРС у складі згідно з додатком 3.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» – одноголосно.

Рішення прийнято.

 

8. Призначення дати, часу та місця проведення першого засідання Громадської ради при Державній регуляторній службі України.

ВИСТУПИЛИ:

Доротич С.І. запропонував провести перше засідання Громадської ради при ДРС 20 жовтня 2015 року об 11.00 у приміщенні ДРС.

ВИРІШИЛИ:

Провести перше засідання Громадської ради при ДРС 20 жовтня 2015 року об 11.00 у приміщенні ДРС.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» – одноголосно.

Рішення прийнято.

 

9. Створення робочої групи з підготовки першого засідання Громадської ради при Державній регуляторній службі України.

ВИСТУПИЛИ:

Доротич С.І. запропонував створити робочу групу з підготовки першого засідання Громадської ради при ДРС у кількості 5 осіб.

ВИРІШИЛИ:

Створити робочу групу з підготовки першого засідання Громадської ради при ДРС у кількості 5 осіб.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» – 41

«Проти» – 2

«Утриматись» – 0

Рішення прийнято.

 

ВИСТУПИЛИ:

Дарков В.М. запропонував розглянути питання щодо включення до робочої групи з підготовки першого засідання Громадської ради осіб, які не увійшли до складу Громадської ради, але є кандидатами до складу Громадської ради.

ВИРІШИЛИ:

Визначити, що до робочої групи з підготовки першого засідання Громадської ради включаються особи, які не увійшли до складу Громадської ради, але є кандидатами до складу Громадської ради.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» – 3

«Проти» – 37

«Утриматись» – 3

Рішення не прийнято.

 

ВИСТУПИЛИ:

Доротич С.І. запропонував включити до складу робочої групи з підготовки першого засідання Громадської ради при ДРС наступних членів Громадської ради: Биковця В.М., Бондаренка О.М., Доротича С.І., Любаренка І.М., Міхайліді П.М.

ВИРІШИЛИ:

Включити до складу робочої групи з підготовки першого засідання Громадської ради при ДРС наступних членів Громадської ради: Биковця В.М., Бондаренка О.М., Доротича С.І., Любаренка І.М., Міхайліді П.М.

 

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» – Одноголосно

Рішення прийнято.

 

10. Щодо завершення установчих зборів.

ВИСТУПИЛИ:

Доротич С.І. запропонував завершити установчі збори з формування складу Громадської ради при ДРС.

ВИРІШИЛИ:

Завершити установчі збори з формування складу Громадської ради при ДРС.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» – Одноголосно

Рішення прийнято.

 

Голова установчих зборів для

формування складу Громадської ради
при Державній регуляторній службі України                                С.І. ДОРОТИЧ            

Секретар установчих зборів для

формування складу Громадської ради
при Державній регуляторній службі України                               С.П. КОЗИРЕНКО

 

Додаток 1

до протоколу установчих зборів для формування складу Громадської ради
при Державній регуляторній службі України

від 01.10.2015 р.

 

СПИСОК

кандидатів до складу Громадської ради при Державній регуляторній службі України, які зареєструвалися та взяли участь в установчих зборах 
 

№ п/п

Прізвище,

ім’я, по батькові

Посада,

назва організації

1.                     

АЛЛАХВЕРДОВА

Лілія Володимирівна

Директор з розвитку

Асоціації «Українська асоціація постачальників торгівельних мереж»

2.                     

БАЛДИНЮК

Олександр Васильович

Президент

Асоціації «УКРКОНДПРОМ»

3.                     

БИКОВЕЦЬ

Вячеслав Михайлович

Генеральний директор

Спілки підприємців малих, середніх і приватизованих підприємств України

4.                     

БІЛЕНЬКИЙ

Сергій Леонідович

Голова

Всеукраїнського об’єднання обласних організацій роботодавців підприємств металургійного комплексу «Федерація металургів України»

5.                     

БОНДАРЕНКО

Олег Мусійович

Перший віце-президент – заступник голови правління

Громадської організації «Український союз пожежної та техногенної безпеки»

6.                     

БУНІНА

Світлана Сергіївна

Виконавчий директор

Об’єднання організацій роботодавців медичної та мікробіологічної промисловості України

7.                     

БУРЯК

Інна Олександрівна

Менеджер комітетів

Європейської Бізнес Асоціації

8.                     

ВЄТРОВ

Валерій Євгенійович

Заступник голови

Обласної громадської організації «Миколаївська громадська рада»

9.                     

ВИДОЛОБ

Дмитро Вікторович

Президент

Асоціації «Союз ювелірів України»

10.                  

ГОДОВСЬКА

Тетяна Борисівна

Віце-президент

Міжнародної громадської організації «Міжнародна асоціація професіоналів похоронної справи»

11.                  

ГОСТЄВА

Наталя Вікторівна

Директор департаменту дерегуляції підприємницької діяльності

Федерації роботодавців України

12.                  

ГРЕСЬ

Ігор Борисович

Віце-президент

Асоціації «Український національний комітет Міжнародної Торгової  Палати»

13.                  

ГУДОШНИК

Вадим Анатолійович

Голова ради

Дніпропетровської обласної організації роботодавців експертних та інспекційних організацій

14.                  

ДАНІШЕВСЬКА

Валентина Іванівна

Директор

Благодійної організації «Центр комерційного права»

15.                  

ДАРКОВ

Василь Миколайович

Голова правління

Громадської організації «Всеукраїнське об’єднання споживачів страхових послуг «СТРАХОВИЙ ЗАХИСТ»

16.                  

ДОРОТИЧ

Сергій Іванович

Голова

Всеукраїнської громадської організації «Союз захисту підприємництва»

17.                  

ДРОГОВОЗ

Юлія Сергіївна

Віце-президент з питань методології бухгалтерського та податкового обліку

Всеукраїнської громадської організації «Український союз промисловців і підприємців»

18.                  

ЖЕМОЙДА

Олександр Віталійович

Виконавчий директор

Асоціації «Український клуб аграрного бізнесу»

19.                  

ЗУБКОВ

Василь Олексійович

Генеральний директор

Асоціації «ПОРТОВЕ СПІВТОВАРИСТВО»

20.                  

КІСЛОВСЬКИЙ

В’ячеслав Георгійович

Генеральний директор

Асоціації «Всеукраїнське об’єднання крюінгових компаній»

21.                  

КОСЯНЧУК

Леонід Васильович

Президент

Асоціації «Об’єднання операторів ринку нафтопродуктів України»

22.                  

КОТЛЯР

Тетяна Миколаївна

Голова правління

Громадської спілки «Всеукраїнська фармацевтична спілка «ФАРМУКРАЇНА»

23.                  

КРІВОДОНОВ

Сергій Володимирович

Президент

Громадської Організації «Українська Пест Контроль Асоціація»

24.                  

ЛЮБАРЕНКО

Ігор Миколайович

Експерт

Громадської організації Відділення польської фундації «CASE – Центр соціально-економічних досліджень – наукова фундація» «Центр соціально-економічних досліджень – CASE Україна»

25.                  

МІХАЙЛІДІ

Павло Миколайович

Президент

Всеукраїнської громадської організації «Спілка кризиc-менеджерів України»

26.                  

МІЩЕНКО

Антон Сергійович

Директор виконавчої адміністрації (виконавчий директор)

Асоціації «Безпека середовища»

27.                  

НАЗАРЕНКО

Олег Юрійович

Генеральний директор

Всеукраїнської Асоціації автомобільних імпортерів і дилерів

28.                  

НАЙДЕНКО

Світлана Валеріївна

Виконавчий директор

Асоціації «Транспортно-експедиторських та логістичних організацій України «УКРЗОВНІШТРАНС»

29.                  

НОВАК

Анна Олегівна

Заступник директора

Асоціації «Телекомунікаційна палата України»

30.                  

ОСТАПЮК

Володимир Петрович

Директор

Асоціації «УКРВОДКА»

31.                  

ПАПІРОВИЙ

Юрій Миколайович

Голова

Всеукраїнської громадської організації «Громадський комітет транспортної безпеки»

32.                  

ПЕРЕВОЗНИК

Ірина Олексіївна

Виконавчий директор

Всеукраїнського об’єднання обласних організацій роботодавців підприємств гірничодобувної галузі «Федерація роботодавців гірників України»

33.                  

ПЄТУХОВ

Іван Михайлович

Голова правління

Громадської спілки «НАЦІОНАЛЬНА АСАМБЛЕЯ УКРАЇНИ»

34.                  

ПЛІВА

Олександр Анатолійович

Член

Громадської організації Всеукраїнське об’єднання малого та середнього бізнесу «Фортеця»

35.                  

ПОТАПОВА

Наталія Василівна

Член

Територіального відділення Всеукраїнської громадської організації «Асоціація платників податків України» у Хмельницькій області

36.                  

ПРУДНІКОВА

Олена Євгенівна

Голова

Громадської організації «Всеукраїнське об’єднання «Миколаївська фармацевтична асоціація Фармрада»

37.                  

СЕМКО

Петро Павлович

Генеральний директор

Українського виробничо-екологічного об’єднання по заготівлі та використанню вторинних матеріальних ресурсів «УКРВТОРМА»

38.                  

СОБОЛЬ

Руслан Володимирович

Голова правління

Громадської спілки «Асоціація власників малого та середнього бізнесу м. Києва»

39.                  

ТАСЛІЦЬКИЙ

Герман Ігорович

Виконавчий директор

Асоціації роботодавців торгівлі та комерційної сфери економіки України

40.                  

ТЕРТИШНИК

Ірина Сергіївна

Голова кваліфікаційної комісії

Всеукраїнської громадської організації «Спілка податкових консультантів України»

41.                  

ХОБТА

Ярослав Петрович

Співголова

Українсько-Китайської Ради Співробітництва

42.                  

ХОМЕНКО

Валентина Олексіївна

Генеральний директор

Української асоціації виробників тютюнових виробів «УКРТЮТЮН»

43.                  

ЯРОШ

Зоя Володимирівна

Голова секції земельного права комітету приватного та публічного права

Всеукраїнської громадської організації «Асоціація адвокатів України»

 

Голова установчих зборів                                                                   С.І. ДОРОТИЧ

 

Секретар установчих зборів                                                        С.П. КОЗИРЕНКО

 

Додаток 2

до протоколу установчих зборів для формування складу Громадської ради при Державній регуляторній службі України

від 01.10.2015 р.

 

РЕЗУЛЬТАТИ

рейтингового голосування за осіб, які особисто присутні на установчих зборах для формування складу Громадської ради при

Державній регуляторній службі України

 


п/п

Прізвище, ініціали

Кількість
набраних голосів

1

БИКОВЕЦЬ В.М.

43

2

НАЗАРЕНКО О.Ю.

35

3

ДРОГОВОЗ Ю.С.

34

4

ГОСТЄВА Н.В.

32

5

ВИДОЛОБ Д.В.

31

6

ДОРОТИЧ С.І.

31

7

БАЛДИНЮК О.В.

30

8

СОБОЛЬ Р.В.

30

9

ХОМЕНКО В.О.

30

10

БОНДАРЕНКО О.М.

29

11

ОСТАПЮК В.П.

29

12

ПАПІРОВИЙ Ю.М.

29

13

ПЄТУХОВ І.М.

29

14

ПОТАПОВА Н.В.

29

15

ПРУДНІКОВА О.Є.

29

16

ТАСЛІЦЬКИЙ Г.І.

29

17

БУНІНА С.С.

28

18

ГРЕСЬ І.Б.

28

19

БІЛЕНЬКИЙ С.Л.

27

20

НАЙДЕНКО С.В.

27

21

ПЛІВА О.А.

27

22

МІХАЙЛІДІ П.М.

26

23

ДАНІШЕВСЬКА В.І.

25

24

ЖЕМОЙДА О.В.

25

25

КОТЛЯР Т.М.

25

26

ЛЮБАРЕНКО І.М.

25

27

ВЄТРОВ В.Є.

24

28

НОВАК А.О.

24

29

ЯРОШ З.В.

23

30

БУРЯК І.О.

22

31

ЗУБКОВ В.О.

21

32

ГОДОВСЬКА Т.Б.

19

33

МІЩЕНКО А.С.

19

34

АЛЛАХВЕРДОВА Л.В.

18

35

КОСЯНЧУК Л.В.

18

36

ПЕРЕВОЗНИК І.О.

18

37

КІСЛОВСЬКИЙ В.Г.

17

38

КРІВОДОНОВ С.В.

17

39

СЕМКО П.П.

17

40

ТЕРТИШНИК І.С.

17

41

ХОБТА Я.П.

17

42

ДАРКОВ В.М.

16

43

ГУДОШНИК В.А.

13

 

Голова установчих зборів                                                                   С.І. ДОРОТИЧ         

Секретар установчих зборів                                                        С.П. КОЗИРЕНКО

 

Додаток 3

до протоколу установчих зборів для формування складу Громадської ради при Державній регуляторній службі України

від 01.10.2015 р.

 

СКЛАД

Громадської ради при Державній регуляторній службі України

 

№ п/п

Прізвище,

ім’я, по батькові

Посада,

назва інституту громадянського суспільства

1.                     

БАЛДИНЮК

Олександр Васильович

Президент

Асоціації «УКРКОНДПРОМ»

2.                     

БИКОВЕЦЬ

Вячеслав Михайлович

Генеральний директор

Спілки підприємців малих, середніх і приватизованих підприємств України

3.                     

БІЛЕНЬКИЙ

Сергій Леонідович

Голова

Всеукраїнського об’єднання обласних організацій роботодавців підприємств металургійного комплексу «Федерація металургів України»

4.                     

БОНДАРЕНКО

Олег Мусійович

Перший віце-президент – заступник голови правління

Громадської організації «Український союз пожежної та техногенної безпеки»

5.                     

БУНІНА

Світлана Сергіївна

Виконавчий директор

Об’єднання організацій роботодавців медичної та мікробіологічної промисловості України

6.                     

БУРЯК

Інна Олександрівна

Менеджер комітетів

Європейської Бізнес Асоціації

7.                     

ВЄТРОВ

Валерій Євгенійович

Заступник голови

Обласної громадської організації «Миколаївська громадська рада»

8.                     

ВИДОЛОБ

Дмитро Вікторович

Президент

Асоціації «Союз ювелірів України»

9.                     

ГОДОВСЬКА

Тетяна Борисівна

Віце-президент

Міжнародної громадської організації «Міжнародна асоціація професіоналів похоронної справи»

10.                  

ГОСТЄВА

Наталя Вікторівна

Директор департаменту дерегуляції підприємницької діяльності

Федерації роботодавців України

11.                  

ГРЕСЬ

Ігор Борисович

Віце-президент

Асоціації «Український національний комітет Міжнародної Торгової  Палати»

12.                  

ДАНІШЕВСЬКА

Валентина Іванівна

Директор

Благодійної організації «Центр комерційного права»

13.                  

ДОРОТИЧ

Сергій Іванович

Голова

Всеукраїнської громадської організації «Союз захисту підприємництва»

14.                  

ДРОГОВОЗ

Юлія Сергіївна

Віце-президент  з питань методології  бухгалтерського та податкового обліку

Всеукраїнської громадської організації «Український союз промисловців і підприємців»

15.                  

ЖЕМОЙДА

Олександр Віталійович

Виконавчий директор

Асоціації «Український клуб аграрного бізнесу»

16.                  

ЗУБКОВ

Василь Олексійович

Генеральний директор

Асоціації «ПОРТОВЕ СПІВТОВАРИСТВО»

17.                  

КОСЯНЧУК

Леонід Васильович

Президент

Асоціації «Об’єднання операторів ринку нафтопродуктів України»

18.                  

КОТЛЯР

Тетяна Миколаївна

Голова правління

Громадської спілки «Всеукраїнська фармацевтична спілка «ФАРМУКРАЇНА»

19.                  

ЛЮБАРЕНКО

Ігор Миколайович

Експерт

Громадської організації Відділення польської фундації «CASE – Центр соціально-економічних досліджень – наукова фундація» «Центр соціально-економічних досліджень – CASE Україна»

20.                  

МІХАЙЛІДІ

Павло Миколайович

Президент

Всеукраїнської громадської організації «Спілка кризиc-менеджерів України»

21.                  

МІЩЕНКО

Антон Сергійович

Директор виконавчої адміністрації (виконавчий директор)

Асоціації «Безпека середовища»

22.                  

НАЗАРЕНКО

Олег Юрійович

Генеральний директор

Всеукраїнської Асоціації автомобільних імпортерів і дилерів

23.                  

НАЙДЕНКО

Світлана Валеріївна

Виконавчий директор

Асоціації «Транспортно-експедиторських та логістичних організацій України «УКРЗОВНІШТРАНС»

24.                  

НОВАК

Анна Олегівна

Заступник директора

Асоціації «Телекомунікаційна палата України»

25.                  

ОСТАПЮК

Володимир Петрович

Директор

Асоціації «УКРВОДКА»

26.                  

ПАПІРОВИЙ

Юрій Миколайович

Голова

Всеукраїнської громадської організації «Громадський комітет транспортної безпеки»

27.                  

ПЕРЕВОЗНИК

Ірина Олексіївна

Виконавчий директор

Всеукраїнського об’єднання обласних організацій роботодавців підприємств гірничодобувної галузі «Федерація роботодавців гірників України»

28.                  

ПЄТУХОВ

Іван Михайлович

Голова правління

Громадської спілки «НАЦІОНАЛЬНА АСАМБЛЕЯ УКРАЇНИ»

29.                  

ПЛІВА

Олександр Анатолійович

Член

Громадської організації Всеукраїнське об’єднання малого та середнього бізнесу «Фортеця»

30.                  

ПОТАПОВА

Наталія Василівна

Член

Територіального відділення Всеукраїнської громадської організації «Асоціація платників податків України» у Хмельницькій області

31.                  

ПРУДНІКОВА

Олена Євгенівна

Голова

Громадської організації «Всеукраїнське об’єднання «Миколаївська фармацевтична асоціація Фармрада»

32.                  

СОБОЛЬ

Руслан Володимирович

Голова правління

Громадської спілки «Асоціація власників малого та середнього бізнесу м. Києва»

33.                  

ТАСЛІЦЬКИЙ

Герман Ігорович

Виконавчий директор

Асоціації роботодавців торгівлі та комерційної сфери економіки України

34.                  

ХОМЕНКО

Валентина Олексіївна

Генеральний директор

Української асоціації виробників тютюнових виробів «УКРТЮТЮН»

35.                  

ЯРОШ

Зоя Володимирівна

Голова секції земельного права Комітету приватного та публічного права

Всеукраїнської громадської організації «Асоціація адвокатів України»

 

Голова установчих зборів                                                                   С.І. ДОРОТИЧ

 

Секретар установчих зборів                                                        С.П. КОЗИРЕНКО