Протокол публічного громадського обговорення (Практика застосування Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»)

20.12.2012

від 06.12.2012                                                                                               м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11

 

Приймали участь:

Потімков О.Ю., Могила А.В., Галдецька О.В., Бункевич Т.А., Бірюков С.Ю., Мороз І.В., Хабінська О.М., Муравйов С.М., Джурко О.М., Яворський О.А., Глущенко С.М., Михайловська С., Пєтухов І.М., Гусєв О.Ю., Гулбані М.М., Пугачов В.М., Коваленко К.А., Папіровий Ю.М., Красковський О.О., Кокарєв Д., Оніпко І.Ф., Павленко І.Ю., Фещенко О.Ю., Антонюк А.С., Баклан А.О., Міхайліді П.М., Гродзинська Д.М.

 

Порядок денний: обговорення щодо практики застосування Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»

 

СЛУХАЛИ:

Першого заступника Голови Держпідприємництва України Потімкова О.Ю. із вступним словом.

Директора Юридичного департаменту Могилу А.В. щодо проблемних питань здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності.

Директор Департаменту конкурентоспроможності бізнесу та регуляторної політики Федерації роботодавців України Яворського О.А. щодо аналізу здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності та відновлення функціональності базового Закону.

Радник з юридичних питань проекту «Інвестиційний клімат в аграрному секторі України» Міжнародної Фінансової Корпорації Глущенка С.М. щодо вимог при розробці критеріїв оцінки ступенів ризику.

 

ОБГОВОРИЛИ:

1. Законодавчі ініціативи Держпідприємництва України:

1.1. Встановлення адміністративної відповідальності посадових осіб органів державного нагляду (контролю);

1.2. Зменшення адміністративного тиску на підприємців шляхом координації комплексних планових заходів державного нагляду (контролю);

1.3. Визначення вичерпного переліку органів державного нагляду (контролю).

 

2. Моніторинг контрольно-наглядових повноважень органів державного нагляду (контролю), визначених в Указах Президента України, спеціальних законах та інших нормативно-правових актах, у напрямку:

2.1. Усунення дублювання та позбавлення надлишкових повноважень.

2.2. Виявлення прихованих функцій державного нагляду (контролю).

 

3. Правомірність залучення до участі у заходах державного нагляду (контролю) підприємств, установ та організацій, що знаходяться у сфері управління центральних органів виконавчої влади.

 

Доцільність існування наявної кількості державних підприємств, установ та організацій, що підпорядковуються або входять до системи центральних органів виконавчої влади, та які здійснюють лабораторні дослідження, науково-дослідну експертизу, моніторинг, надання експертних висновків тощо.

 

4. Обговорення проблемних питань щодо:

 розподілу суб’єктів господарювання за ступенями ризиків;  складання уніфікованих форм актів перевірок; погодження порядків проведення заходів державного нагляду (контролю).

 

5. Структура співпраці та обміну інформацією з Координаційним центром, МФК, асоціаціями, спілками у напрямку удосконалення державного нагляду (контролю), їх залучення до розгляду питань та проектів законодавчих та нормативно-правових актів, що розглядаються або розробляються Держпідприємництвом України.

 

ВИРІШИЛИ:

Створити робочу групу щодо оптимізації державного нагляду (контролю), у т.ч. законодавчого та нормативного забезпечення цієї сфери.

 

 

Директор Юридичного департаменту

Держпідприємництва України                                                      А.В. Могила