Протокол консультації з громадськістю від 26.11.2012 №3

10.12.2012

Департамент розвитку підприємництва

Держпідприємництва України

 

 

ПРОТОКОЛ №3

26 листопада 2012 року                                                                           

 

Консультації з громадськістю 

 

 

Головуючий: Сахно Ю.П.

Секретар: Демчик І.О.

 

Присутні: 27 чоловік (список додається)

 

Порядок денний:

      Соціальна відповідальність бізнесу.

 

СЛУХАЛИ:

1. Сахна Ю.П. (директор Департаменту розвитку підприємництва Держпіжприємництва України) – інформацію про основні напрями роботи Держпіжприємництва України, спрямовані на підтримку та захист підприємництва.

 

2. Кудряшову О.В.  (заступник директора Департаменту – начальник управління програм розвитку підприємництва та корпоративно-соціальної відповідальності) –  інформацію про заходи, здійснені Держпіжприємництвом України у напрямку  підвищення соціальної відповідальності малого та середнього бізнесу.           

 

 

ВИСТУПИЛИ:

1. Саприкіна М.А. (Голова правління Центру «Розвитку корпоративно-соціальної відповідальності») – ознайомила громадськість  з основами корпоративної соціальної відповідальності (далі – КСВ), міжнародними стандартами і нормами  соціальної відповідальності бізнесу (далі – СВБ). Розповіла про світовий досвід у сфері СВБ.

 

2. Калита П.Я. (Президент Української асоціації якості) –  презентував «Модель ділової досконалості» (EFQM), яка є одним із найефективніших сучасних інструментів аналізу і удосконалення діяльності будь-яких організацій і дозволяє досягти ділової досконалості на всіх рівнях.

 

3. Жук Л.В. (Віце-президент Українського союзу промисловців та підприємців) –ознайомила громадськість з проектом Концепції Національної стратегії соціальної відповідальності бізнесу в Україні, розробленим Українським союзом промисловців та підприємців.

Розповіла про  подальші шляхи розвитку СВБ в Україні та про його позитивний вплив на досягнення економічних, соціальних та екологічних цілей.

 Висловила пропозиції щодо необхідності навчання середнього бізнесу стратегічному  управлінню, налагодження партнерських стосунків  між великим, середнім та малим бізнесом. А також, відмітила про наявну потребу в прийнятті  у законодавчому полі Концепції Національної стратегії соціальної відповідальності бізнесу в Україні.

 

 

 

ВИРІШИЛИ:

 Департаменту розвитку підприємництва Держпідприємництва України взяти інформацію до відома та співпрацювати з іншими зацікавленими ЦОВВ, представниками малого і середнього підприємництва для подальшого розвитку напрямку  корпоративно- соціальної відповідальності.

 

 

Головуючий                                                                                 Ю.П.Сахно

 

 

Секретар                                                                                        І.О.Демчик