Консультації з громадськістю, заплановані у березні 2016 року

11.06.2016

Питання (проект рішення), яке планується винести на обговорення

Заходи, які заплановані в рамках обговорення

Орієнтовні дати проведення заходів

Прізвище, ім’я,
по батькові, посада, контактні дані відповідальної особи органу виконавчої влади

Проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності»

Робоча зустріч

Березень
2016 року

Заступник директора Департаменту ліцензування та дозвільної системи – начальник відділу забезпечення діяльності експертно-апеляційної ради

Лепіска
Олена Володимирівна
тел.: (044) 254 52 07
e-mail: olepiska@dkrp.gov.ua

Питання дерегуляції у сфері охорони праці та промислової безпеки

Робоча зустріч

Березень
2016 року

Завідувач сектору взаємодії з інститутами громадського суспільства та підприємництва Управління оперативного дерегулювання

Козиренко
Сергій Петрович
тел.: (044) 226 32 64
e-mail: kozyrenko@dkrp.gov.ua