Громадська ради при ДРС надала пропозиції та зауваження проекту постанови “Про внесення змін до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів річковим, морським транспортом”

15.05.2018