Громадська рада при ДРС звертається до громадських рад при ЦОВВ, громадських спілок, організацій та об’єднань підприємців з проханням підтримки у питанні, що стосується участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики

10.10.2016

ГРОМАДСЬКА РАДА

ПРИ ДЕРЖАВНІЙ РЕГУЛЯТОРНІЙ СЛУЖБІ УКРАЇНИ

01011, м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11

Вих. № ___

від ____.____.2016 р.

 

Громадські ради при ЦОВВ,
Громадські спілки,
організації та об’єднання підприємців

Громадська рада при Державній регуляторній службі України, що об’єднує представників 35 діючих громадських об’єднань, звертається з проханням підтримки у питанні, яке було обговорено черговому засіданні ради, що стосуються участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики.

За результатами конструктивної дискусії було прийнято рішення звернутися до Президента України П.О. Порошенка та Прем’єр-міністра України В.Б. Гройсмана з пропозицією створення робочої групи для систематизації існуючих правових норм та розробки єдиних правил, що будуть чітко визначати порядок проведення зустрічей влади з бізнесом на всіх рівнях.

Враховуючи суспільну важливість порушеного питання, просимо  Громадські ради при ЦОВВ та громадські об’єднання бізнесу підтримати нас з метою забезпечення рівних умов усім представникам громадського суспільства, можливості вільного доступу до інформації, відкритості та прозорості діяльності органів виконавчої влади.

 

З повагою,

Голова Громадської ради при
Державній регуляторній службі України                                                                 С.І. Доротич

 

Президенту України
П.О. Порошенку

Прем’єр-міністру України
В.Б. Гройсману

До Вас звертаються Громадські організації підприємців України щодо ситуації, яка склалася у питанні участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики. 

Відповідно до статті 38 Конституції України: «Громадяни мають право брати участь в управлінні державними справами». Державні органи влади повинні надавати рівні умови усім представникам громадського суспільства в управлінні державними справами, можливості для їх вільного доступу до інформації про діяльність органів виконавчої влади, а також забезпечувати гласність, відкритість та прозорість діяльності зазначених органів. Однією з форм такої участі є проведення зустрічей представників громадськості з першими особами держави, регіонів, міст, районів та створення громадських рад при органах виконавчої влади та місцевого самоврядування.

Світовий досвід свідчіть, що системне проведення публічних зустрічей з представниками владних інститутів, існування громадських рад в багатьох розвинутих країнах посилює ефективність регулювання, сприяє запобіганню випадків зловживань та корупції, забезпечує зворотній зв’язок при проведенні реформ та підвищує рівень довіри населення до органів влади. Натомість несистемність таких заходів, вибірковість громадської «аудиторії» для спілкування з владою, недосконалість та не сучасність національного законодавства, що регулює порядок створення громадських рад, формальне його виконання органами влади, відсутність органу, що забезпечував би методологічне супроводження їх діяльності призводить до низької ефективності цих інструментів дорадчої демократії.

До типових проблем проведення зустрічей влади та бізнесу, існування громадських рад слід віднести: небажання багатьох керівників органів влади проводити відкриті зустрічі та створювати дорадчі громадські органи; створення «кишенькових» рад із осіб, що наближені до  державних органів; ігнорування посадовими особами органів влади щодо їх участі в засіданнях громадських рад; узурпація та монополізація окремими групами права участі у створенні громадських рад та позбавлення участі інших учасників ринку приймати участь в обговорюванні тих регулювань, що стосуються їх діяльності. 

Так, останні зустрічі Прем’єр-міністра України В.Б. Гройсмана з бізнесом проходили за участі обмеженого кола підприємців, в наслідок чого велика кількість актуальних проблем малого та середнього бізнесу залишилась без розгляду та необхідного реагування представників уряду. Нині підприємницька спільнота обурена спробами однієї групи громадських об’єднань в супереч демократичних процедур, кулуарно переформатувати склад Ради підприємців при Кабінеті Міністрів України, запропонувавши «свій» проект положення  ради.

Оскільки вищезазначені дії є неприпустимими, вимагаємо забезпечення рівних прав, умов та можливостей, що гарантовані Конституцією України. 

Пропонуємо розглянути питання щодо створення відповідної робочої групи з наданням рівних умов в її участі представникам громадських інститутів для систематизації існуючих правових норм та розробки єдиних правил з врахуванням міжнародного досвіду, що будуть чітко визначати: порядок  проведення  зустрічей влади з бізнесом; створення та діяльності громадських рад на центральному, регіональному та місцевому рівні, їх комунікацію та взаємодію між собою; відносини з органами державної влади та місцевого самоврядування, порядок та права участі в формуванні державної та місцевої політики; відповідальність посадових осіб органів влади за порушення вимог щодо створення та діяльності громадських рад та ін.

Вважаємо, що залучення широких верств громадського суспільства до участі у державному управлінні як інструменту громадської оцінки, дозволить забезпечити проведення якісних реформ, сформувати європейську модель правової держави, що є невід’ємною складовою системи публічного управління та незмінним чинником розвитку соціуму в умовах розбудови демократичної держави.