Громадська рада при ДРС звернулись до Голови ДРС з пропозицією повернути розробнику на доопрацювання проект постанови КМУ «Про затвердження Порядку видачі або відмови у видачі, переоформлення, видачі дублікатів, анулювання видачі висновків державної санітарно-епідеміологічної експертизи».

01.08.2016

ГРОМАДСЬКА РАДА

ПРИ ДЕРЖАВНІЙ РЕГУЛЯТОРНІЙ СЛУЖБІ УКРАЇНИ

01011, м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11

Вих. № 64 від 01.08.2016 р.

 

 

Голові Державної регуляторної служби

Ляпіній К. М.

 

Шановна Ксеніє Михайлівно!

 

Громадською Радою при Державній регуляторній службі України розглянуто Ваш лист стосовно проведення громадського обговорення проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку видачі або відмови у видачі, переоформлення, видачі дублікатів, анулювання видачі висновків державної санітарно-епідеміологічної експертизи» (далі – проект Порядку) з метою надання представниками бізнес-середовища пропозицій та зауважень.

За результатами опрацювання проекту Порядку представники бізнесу надали наступні пропозиції та зауваження.

1) Пунктом 2 проекту Порядку передбачається, що висновки державної санітарно-епідеміологічної експертизи видаються на об’єкти, визначені статтею 11 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», Законом України «Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності», постановою Кабінету Міністрів України від 5 жовтня 2011 р. № 1031 «Деякі питання здійснення державного контролю товарів, що переміщуються через митний кордон України» (Офіційний вісник України, 2011 р., № 78, ст. 2883; 2012 р., № 40, ст. 1547; 2013 р., № 44, ст. 1575) та в інших випадках, передбачених законодавством.

Зазначеним пунктом передбачається невичерпний перелік об’єктів, які підлягають санітарно-епідеміологічній експертизі, що у свою чергу є корупціоногенним чинником, оскільки органи влади на власний розсуд можуть цей перелік розширювати. Також доцільно було б конкретизувати, з метою уникнення суб’єктивного трактування норми, в яких саме інших випадках, передбачених законодавством.     

2) Пунктом 3 проекту Порядку передбачається, що для одержання висновків державної санітарно-епідеміологічної експертизи на об’єкти експертизи, на які є санітарні норми або нормативні документи, що затверджені згідно з чинним законодавством України, заявник звертається до адміністратора відповідного центру надання адміністративних послуг, а в особливо складних випадках – до Держпродспоживслужби і подає такі документи:

заяву на видачу висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи за формою згідно з додатком 1;

дані щодо безпеки об’єкта експертизи для здоров’я населення.

Зазначеним пунктом передбачається необхідність подання для отримання висновку даних щодо безпеки об’єкта експертизи для здоров’я населення. Невизначеність стосовно того, які дані потрібно подавати, також є корупційним чинником, оскільки органи влади на власний розсуд можуть вимагати дані щодо безпеки об’єкта експертизи для здоров’я населення. Також доцільно було б конкретизувати, з метою уникнення суб’єктивного трактування норми, в яких саме особливо складних випадках, передбачених законодавством.

3) Пунктом 7 проекту Порядку передбачається, що висновки затверджуються керівником Держпродспоживслужби або уповноваженими ним посадовими особами Держпродспоживслужби та її територіальних органів і скріплюються печаткою Держпродспоживслужби або її територіального органу.

Проте, зазначене не узгоджується з чинною редакцією статті 12 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення». Відповідно до цієї статті державна санітарно-епідеміологічна експертиза проводиться органами державної санітарно-епідеміологічної служби, а в особливо складних випадках – комісіями, що утворюються головним державним санітарним лікарем, висновок щодо результатів державної санітарно-епідеміологічної експертизи затверджується відповідним головним державним санітарним лікарем.

4) Пунктом 8 проекту Порядку передбачається, що рішення про видачу або відмову у видачі висновків приймається протягом 10 робочих днів з дня надходження заяви та відповідних документів на розгляд.

Проте, доцільніше зазначити, що не рішення про надання висновку приймається протягом 10 робочих днів, а видається сам висновок протягом 10 робочих днів. Оскільки можлива ситуація коли прийнято рішення, а сам висновок не оформлюється.   

5) Крім того, варто зазначити про підміну поняття «Висновок» на його множинну форму «Висновки», що протирічить Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» та тягне за собою неоднозначне його тлумачення і враховуючи «творчі» здібності наших чиновників та те, що експертиза є оплатною, призведе до того, що на один об’єкт ними буде вимагатись декілька і більше проведень експертиз і це само по собі вже є вагомою корупційною складовою.

Також, необхідно зазначити, що множинне поняття «Висновки» введене в підпункті 3, пункту 4 Положення «Про Державну службу України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів»  затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02.09.2015 року № 667, а саме «проводить державну санітарно-епідеміологічну експертизу, видає за результатами її проведення відповідні висновки», тобто можна тлумачити, що державна санітарно-епідеміологічна експертиза зобов’язана мати декілька висновків. 

Враховуючи вищезазначене, пропонуємо повернути проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку видачі або відмови у видачі, переоформлення, видачі дублікатів, анулювання видачі висновків державної санітарно-епідеміологічної експертизи» розробнику на доопрацювання з метою усунення невідповідностей з врахуванням наданих пропозицій та зауважень.

 

З повагою,

Голова Громадської ради при

Державній регуляторній службі,

Голова Асоціації суб’єктів господарювання                                    Доротич С.І.