Громадська рада при ДРС звернулась до Першого віце-прем’єр-міністра – Міністра економічного розвитку і торгівлі України

10.10.2016

 ГРОМАДСЬКА РАДА

ПРИ ДЕРЖАВНІЙ РЕГУЛЯТОРНІЙ СЛУЖБІ УКРАЇНИ

01011, м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11

Вих. № ___

від ____.____.2016 р.

 

Першому віце-прем’єр-міністру –
Міністру економічного розвитку і торгівлі України
С.І. Кубіву

Шановний Степане Івановичу!

Громадська рада при Державній регуляторній службі України, що об’єднує представників 35 діючих громадських об’єднань, звертається до  Вас стосовно стану регуляторного середовища в Україні.

Йдеться про таке. Відповідно до Плану заходів щодо дерегуляції господарської діяльності затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23.08.2016 № 615-р передбачено проведення органами виконавчої влади перегляду нормативно-правових актів, що регулюють господарську діяльність.

Проте, враховуючи досвід попередніх переглядів регуляторних актів, ефективність та результативність цієї роботи буде залежати від готовності державного апарату до радикальних змін існуючих процедур, професійної участі у перегляді представників бізнесу, спроможності представників органів місцевої влади та місцевих бізнес-асоціацій забезпечити практичну реалізацію нових «регуляцій» у регіонах.

Важливим чинником від якого буде залежати якість перегляду регуляторних актів, це суттєві відмінності регулювання на центральному рівні від регіонального та місцевого. Не врахування фахівцями певних особливостей регулювань на регіональному та місцевому рівні, призводить до прийняття недосконалих рішень, що блокують цілі сфери та галузі на місцях.

З метою уникнення вищезазначених проблем під час прийняття нових нормативно-правових актів, пропонується перед їх затвердженням організовувати обговорення в регіонах з представниками бізнесу, органів місцевої влади та місцевого самоврядування.

На нашу думку, проведення обговорень нових регулювань в регіонах дасть змогу не тільки запобігати прийняттю недосконалих рішень, а й дозволить сформулювати системну модель взаємодії влади та бізнесу по їх практичному та якісному впровадженню в кожному регіоні України.

Враховуючи зазначене просимо Вас, шановний Степане Івановичу, посприяти у вирішенні порушених питань.

 

З повагою,

Голова Громадської ради при 
Державній регуляторній службі України                                                                 С.І. Доротич

 

ПРОЕКТ

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
від                 2016 р. №
Київ

Про утворення робочих груп для участі в реалізації плану дерегуляції господарської діяльності в регіонах.

  1. Обласним державним адміністраціям організувати утворення галузевих робочих груп з представників місцевої влади, органів місцевого самоврядування та суб’єктів господарської діяльності відповідних галузей.
  1. Міністерствам та іншим центральним органам виконавчої влади надавати обласним державним адміністраціям проекти відповідних регуляторних актів після проведення перегляду таких актів, створеними робочими групами у регіонах, з метою аналізу та врахування регіональної, галузевої специфіки регулювання.
  1. Міністерству економічного розвитку та торгівлі України спільно з Державною регуляторною службою України, офісом ефективного регулювання (за погодженням) забезпечити:

– координацію та надання методологічної допомоги робочим групам у регіонах;

– побудову зворотного зв’язку при обговоренні розроблених проектів нормативно-правових актів з питань реформування відповідних галузей;

– організацію навчань та семінарів для членів робочих груп з використанням міжнародного досвіду у сфері регулювання відповідних галузей економіки.

  1. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на Першого Віце-прем’єр-міністра – Міністра економічного розвитку та торгівлі України C.I. Кубіва.

Прем’єр-міністр України
В.Б. Гройсман