Зміни до розпорядження Кабінету Міністрів України від 04.12.2019 р. № 1413-р

28.10.2021

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 4 серпня 2021 р. № 895-р
Київ

Про внесення змін до розпорядження Кабінету Міністрів України 
від 4 грудня 2019 р. № 1413

Внести до розпорядження Кабінету Міністрів України від 4 грудня 2019 р. № 1413 “Про затвердження плану заходів щодо дерегуляції господарської діяльності та покращення бізнес-клімату, плану дій щодо підвищення позиції України в рейтингу Світового банку “Ведення бізнесу” (“Doing Business”) та визнання такими, що втратили чинність, деяких розпоряджень Кабінету Міністрів України” зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України                  Д.ШМИГАЛЬ

Інд. 67

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 4 серпня 2021 р. № 895-р

ЗМІНИ,
що вносяться до розпорядження Кабінету Міністрів України від 4 грудня 2019 р. № 1413

Пункти 2 і 3 викласти в такій редакції:

“2. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади за участю інших державних органів забезпечити виконання затверджених цим розпорядженням плану заходів і плану дій та подавати щокварталу до 10 числа місяця, що настає за звітним періодом, інформацію про стан їх виконання:

плану заходів – Державній регуляторній службі;

плану дій – Міністерству економіки.

3. Звіти про виконання плану заходів і плану дій подавати Кабінету Міністрів України:

плану заходів – Державній регуляторній службі щокварталу до 20 числа місяця, що настає за звітним періодом;

плану дій – Міністерству економіки щокварталу до 25 числа місяця, що настає за звітним періодом.”.