План дерегуляції

19.05.2016

№ п/пНайменування завданняНайменування заходуСтрок виконанняВідповідальний за виконанняСтан виконанняХід виконанняДодаткова інформація
Спрощення ліцензійних і дозвільних процедур регулювання господарської діяльності
1Удосконалення дозвільних процедур у сфері господарської діяльності шляхом запровадження процедури видачі документів дозвільного характеру за допомогою засобів телекомунікацій (в електронному вигляді) та скорочення переліку документів, які суб'єктові господарювання необхідно подати для одержання документа дозвільного характерурозроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, які регулюють відносини, пов`язані з одержанням документів дозвільного характеру, щодо їх приведення у відповідність із Законами України "Про адміністративні послуги" та "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності"III кв. 2015р.Мінекономрозвитку, інші центральні органи виконавчої влади

Виконано

Законопроект внесено на розгляд до Верховної Ради України (реєстраційний номер 3759).

* Законопроект відкликано з Верховної Ради України та погоджується із заінтересованими центральними органами виконавчої влади (у зв’язку із змінами у складі Уряду).
В той же час, п.7 нової редакції Плану дерегуляції встановлює аналогічне завдання з терміном виконання IV квартал 2016 р.

2Обмеження державного регулювання цін на продовольчі товарирозроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту Закону щодо обмеження державного регулювання цін на продовольчі товариIII кв. 2015р.Мінекономрозвитку

Не виконано

Проект акта внесено на розгляд Уряду листом від 29.10.2015 № 3251-02/35959-01. Відповідно до витягу з протоколу № 142 від 16.12.2015 проект постанови «Про внесення змін у додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1996 р. № 1548 та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України» знято з розгляду.

Проектом змін до розпорядження Кабінету Міністрів України від 18.03.2015 № 357-р передбачається внести зміни до найменування заходу в частині розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України щодо обмеження державного регулювання цін на продовольчі товари.
П.161 нової редакції Плану дерегуляції встановлює завдання щодо розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України “Про внесення змін у додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1996 р. № 1548”.
Термін виконання: ІV квартал 2016 р.

3Спрощення процедури підготовки учасниками торгів документів, необхідних для участі в процедурах державних закупівель, а саме запровадження декларування учасниками торгів необхідних відомостей та проведення у разі потреби замовниками процедур закупівель перевірки таких відомостей без залучення учасниківрозроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про здійснення державних закупівель"IІ кв. 2015рМінекономрозвитку

Виконано

Прийнято Закон України від 15.09.15 № 679-VIII «Про внесення змін до деяких законів України у сфері державних закупівель щодо приведення їх у відповідність з міжнародними стандартами та вжиття заходів з подолання корупції».
Крім того, прийнято Закон України від 25.12.2015 № 922-VIII «Про публічні закупівлі».

Закон України вводить електронну систему закупівель для всіх державних закупівель товарів та послуг, вартість яких дорівнює або перевищує 200 тис. грн., а робіт - 1,5 млн. грн. А також закон зобов’язує оприлюднювати звіт про закупівлі, здійснені без використання електронної системи, вартість яких дорівнює або перевищує 50 тис. грн.
З 1 квітня 2016 року закон почне діяти для центральних органів виконавчої влади, а з 1 серпня - для всіх замовників. За оцінками експертів Закон - одна з найуспішніших реформ, який дозволить знизити корупцію, збільшити конкуренцію та зекономити державні кошти.

4Визначення переліку адміністративних послуг та розміру плати за їх наданнярозроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту Закону України "Про перелік адміністративних послуг та плату (адміністративний збір) за їх надання"IІ кв. 2015 р.Мінекономрозвитку, Мін`юст

Виконано 

Мінекономрозвитку: Проект Закону «Про перелік адміністративних послуг» 12.10.15 внесено на розгляд Верховної Ради України (реєстраційний номер 3319).

* Законопроект відкликано з Верховної Ради України та погоджується із заінтересованими центральними органами виконавчої влади(у зв’язку із змінами у складі Уряду).

5Зменшення кількості документів дозвільного характеру та оптимізація дозвільних процедур шляхом переведення на декларативний (реєстраційний, заявницький) принцип провадження господарської діяльності (або окремих дій, об`єктів, які не становлять значної загрози життю та здоров`ю людей, навколишньому природному середовищу та безпеці держави)розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту закону щодо зменшення кількості документів дозвільного характеру не менш як на 25 відсотків, у тому числі шляхом застосування декларативного (реєстраційного, заявницького) принципуIV кв. 2015 р.Мінекономрозвитку, інші центральні органи виконавчої влади

Виконано

 

Законопроект про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скорочення кількості документів дозвільного характеру, у тому числі шляхом поширення застосування декларативного (реєстраційного, заявницького) принципу 23.02.2016 зареєстровано у Верховній Раді України (реєстраційний номер 4131).

* Законопроект відкликано з Верховної Ради України та погоджується із заінтересованими центральними органами виконавчої влади(у зв’язку із змінами у складі Уряду).

П.8 нової редакції Плану дерегуляції встановлює завдання Мінекономрозвитку щодо супроводження законопроекту 4131-1 у Верховній Раді.

розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проектів актів Кабінету Міністрів України щодо переведення дозвільних процедур на декларативний (реєстраційний, заявницький) принциппісля прийняття відповідного законуМіністерства, інші центральні органи виконавчої влади

Не виконано.

 

Мінрегіон: наразі відсутня необхідність у розробленні проектів щодо переведення дозвільних процедур на декларативний принцип.

6Спрощення процедури надання звітності Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворюваньрозроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про загальнообов`язкове державне соціальне страхування"III кв. 2015 р.Мінсоцполітики

Виконано

 

За результатами спільного обговорення, яке проведено 05.01.2015 в рамках координації дій щодо виконання зазначеного завдання, Мінсоцполітики пропонує пункт зняти з контролю.

Дорученням Кабінету Міністрів України від 11.01.2016 №38176/3/1-15 пропозицію Мінсоцполітики щодо зняття завдання з контролю погоджено.

1.Верховною Радою України прийнято Закон України від 03.11.2015 № 736-VIII «Про внесення змін до Закону України «Про загальнообов`язкове державне соціальне страхування» щодо забезпечення діяльності фондів соціального страхування у період реорганізації» (набрав чинності 25.11.2015). Реорганізація Фонду не розпочалася.

2. Відомість розподілу чисельності працівників, річного фактичного обсягу реалізованої продукції (робіт, послуг) за видами економічної діяльності постійно переглядається та удосконалюється (останній раз у грудні 2013 року) і на сьогодні містить мінімум показників, які не дублюються в іншій звітності, що подається роботодавцями до інших органів.

3. Крім того, Верховною Радою України прийнято  Закон України „Про внесення змін до Податкового Кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році яким вилучено із законодавства у сфері соціального страхування 67 класів професійного ризику виробництва, які визначали розмір страхового внеску для суб’єктів господарювання.

У зв’язку з чим, Постанова правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань від 30.11.2010 р. № 30 з 01.01.2016 втратила актуальність.

7Скасування видачі спеціального дозволу на заняття народною медициною (цілительством)розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту закону щодо зменшення кількості документів дозвільного характеру не менш як на 25 відсотків, у тому числі шляхом застосування декларативного (реєстраційного, заявницького) принципуIV кв. 2015 р.Мінекономрозвитку, МОЗ

Виконано.

 

Законопроект 16 грудня 2015 схвалено на засіданні Уряду.

Проектом пропонується внести зміни до законів України "Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності", "Про ліцензування видів господарської діяльності" та до низки спеціальних законодавчих актів України в частині скорочення кількості документів дозвільного характеру та ліцензії на провадження туроператорської діяльності.

8Скасування видачі свідоцтва про встановлення відповідної категорії готеліврозроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту закону щодо зменшення кількості документів дозвільного характеру не менш як на 25 відсотків, у тому числі шляхом застосування декларативного (реєстраційного, заявницького) принципуIV кв. 2015 р.Мінекономрозвитку, Мінкультури

Виконано

 

Законопроект про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скорочення кількості документів дозвільного характеру, у тому числі шляхом поширення застосування декларативного (реєстраційного, заявницького) принципу 23.02.2016 зареєстровано у Верховній Раді України (реєстраційний номер 4131).

* Законопроект відкликано з Верховної Ради України та погоджується із заінтересованими центральними органами виконавчої влади(у зв’язку із зміною складу Уряду).

9Виключення дозволу на добування мисливських тварин (ліцензії, відстрільної картки) з Переліку документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності, затвердженого Законом України "Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності"розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту закону щодо зменшення кількості документів дозвільного характеру не менш як на 25 відсотків, у тому числі шляхом застосування декларативного (реєстраційного, заявницького) принципуIV кв. 2015 р.Мінекономрозвитку, Мінагрополітики

Виконано

 

Законопроект про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скорочення кількості документів дозвільного характеру, у тому числі шляхом поширення застосування декларативного (реєстраційного, заявницького) принципу 23.02.2016 зареєстровано у Верховній Раді України (реєстраційний номер 4131).

* Законопроект відкликано з Верховної Ради України та погоджується із заінтересованими центральними органами виконавчої влади(у зв’язку із зміною складу Уряду).

10Скасування видачі експлуатаційного дозволу для потужностей з виробництва дитячого харчуваннярозроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту закону щодо зменшення кількості документів дозвільного характеру не менш як на 25 відсотків, у тому числі шляхом застосування декларативного (реєстраційного, заявницького) принципуIV кв. 2015 р.Мінекономрозвитку, Мінагрополітики

Виконано

 

Законопроект про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скорочення кількості документів дозвільного характеру, у тому числі шляхом поширення застосування декларативного (реєстраційного, заявницького) принципу 23.02.2016 зареєстровано у Верховній Раді України (реєстраційний номер 4131).

* Законопроект відкликано з Верховної Ради України та погоджується із заінтересованими центральними органами виконавчої влади (у зв’язку із зміною складу Уряду).

11Скасування видачі висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи дитячого харчуваннярозроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту закону щодо зменшення кількості документів дозвільного характеру не менш як на 25 відсотків, у тому числі шляхом застосування декларативного (реєстраційного, заявницького) принципуIV кв. 2015 р.Мінекономрозвитку, Держсанепідслужба

Виконано

 

Законопроект про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скорочення кількості документів дозвільного характеру, у тому числі шляхом поширення застосування декларативного (реєстраційного, заявницького) принципу 23.02.2016 зареєстровано у Верховній Раді України (реєстраційний номер 4131).

* Законопроект відкликано з Верховної Ради України та погоджується із заінтересованими центральними органами виконавчої влади(у зв’язку із зміною складу Уряду).

12Приведення Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами у відповідність із законодавчими актами з питань дозвільної системи у сфері господарської діяльностірозроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 30 травня 2011 р. N 615"IV кв. 2015 р.Мінприроди

Виконано

Мінприроди: принято постанову Кабінету Міністрів України від 06.04.16 № 277 «Про внесення змін до порядків, затверджених постановами Кабінету Міністрів України від 30 травня 2011 р. № 594 і від 30 травня 2011 № 615, та визнання такими, що втратили чинність, деяких актів Кабінету Міністрів України».

Постановою удосконалено Порядок надання спеціальних дозволів на користування надрами та Порядок проведення аукціонів з продажу спеціальних дозволів на користування надрами. Зокрема, виключені норми, що можуть встановити непрозорі чи нерівні правила для суб`єктів господарювання, створено сприятливі умови для впровадження кращої світової практики з питань забезпечення прозорості процесу проведення аукціонів для залучення приватних інвестицій у видобуток вуглеводнів. Постановою спрощується регулювання погоджень отримання спецдозволів, передбачається висвітлення процедур проходження документів та прийняття рішення щодо отримання спецдозволів на користування надрами, скорочуються підстави їх отримання без проведення аукціону, що дозволить залучити до Державного бюджету додаткові кошти.

13Скасування видачі дозволу на роботу лабораторії із збудниками відповідної групи патогенностівнесення змін до наказу МОЗ від 24 січня 2008 р. N 26 "Про затвердження державних санітарних норм і правил "Організація роботи лабораторій при дослідженні матеріалу, що містить біологічні патогенні агенти I - IV груп патогенності молекулярно-генетичними методами"IV кв. 2015 р.МОЗ

Не виконано

 

Міністерством розроблено проект наказу МОЗ України «Про внесення змін до наказу МОЗ від 24.01.2008 № 26», яким передбачено скасування дозволу на лабораторії із збудниками відповідної групи патогенності.

Зазначений проект наказу оприлюднений на офіційному без-сайті МОЗ  для надання зауважень та пропозицій та здійснюється перевізування у структурних підрозділах Міністерства у зв’язку із змінами його керівного складу.

За результатами спільного обговорення, яке проведено 05.01.2015 в рамках координації дій щодо виконання зазначеного завдання, узгоджена позиція в частині коригування строків виконання на ІІ квартал 2016 року.

14Надання територіальним органам центральних органів виконавчої влади та місцевим держадміністраціям повноважень щодо видачі документів дозвільного характерурозроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проектів законодавчих та інших нормативно-правових актів щодо передачі територіальним органам центральних органів виконавчої влади та місцевим держадміністраціям повноважень щодо видачі документів дозвільного характеруIII кв. 2015 р.центральні органи виконавчої влади

Не виконано

Виконано: Держгеонадра, Мінрегіон, Держархбудінспекція, Держсаніпедемслужба, Держатомрегулювання, Держкадастр, Держгірпромнагляд, Укрдержархів, Держгірпромнагляд, Держсанепідслужби, Мінекономрозвитку, Мінпраці, Мінагоролітики.

Мінкультури: проекти Законів України «Про внесення змін до деяких законів України щодо реалізації державної політики у сфері вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей" та «Про охорону культурної спадщини» (нова редакція) направлено на погодження до заінтересованих ЦОВВ

На даний час опрацьовуються зауваження та пропозиції, надані до проекту Закону України. 

Міненерговугілля: функціональний розподіл повноважень між Міненерговугіллям та місцевими держадміністраціями, органами місцевого самоврядування визначений законодавством окремо у електроенергетичному, ядерно-промисловому, вугільно-промисловому, торфодобувному та нафтогазовому комплексах. Ураховуючи небезпечність та складність процесу виробництва, що є пожежо-вибухонебезпечними, пов’язаним з використанням токсичних речовин, особливості функціонування об’єктів трубопровідного транспорт, Міненерговугіллям не делеговано повноваження щодо видачі документів дозвільного характеру.

Мінприроди: за участю заінтересованих центральних органів виконавчої влади та представників громадськості досліджується питання децентралізації владних повноважень у сфері охорони навколишнього природного середовища та раціонального використання природних ресурсів, у тому числі і передачі функцій щодо надання документів дозвільного характеру на місцевий рівень. Законом України №5456-VI «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо оптимізації повноважень органів виконавчої влади у сфері екології та природних ресурсів, у тому числі на місцевому рівні», передано значну частину повноважень із надання документів дозвільного характеру у сфері охорони навколишнього природного середовища та раціонального використання природних ресурсів на місцевий рівень».

ДФС. Законом України від 19.05.2011 № 3392 «Про перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності» затверджено перелік документів дозвільного характеру, серед яких відсутні документі, які видаються органами ДФС.

15Визначення маршрутів міжнародного перевезення небезпечних вантажів автотранспортними засобами, рух за якими здійснюється без відповідного погодження з Державтоінспекцієюзатвердження спільного наказу МВС та Мінінфраструктури щодо затвердження переліку маршрутів перевезення автотранспортними засобами небезпечних вантажівIII кв. 2015 р.МВС, Мінінфраструктури

Виконано

Підписано спільний наказ МВС та Мінінфраструктури від 24.09.15 № 1164/383 щодо затвердження переліку маршрутів міжнародного перевезення небезпечних вантажів автомобільними засобами, рух за якими здійснюється без відповідного погодження з Державтоінспекцією.

16Удосконалення дозвільних процедур у сфері господарської діяльності та приведення вітчизняних граничних норм випромінювання у відповідність з європейськими нормами шляхом збільшення граничного допустимого рівня електромагнітних випромінювань для діапазонів дуже високих частот та ультрависоких частот з 2,5 мкВт/см2, або 3 В/м, до 10 мкВт/см2, або 6 В/мвнесення змін до Державних санітарних норм і правил захисту населення від впливу електромагнітних випромінювань, затверджених наказом МОЗ від 01.08.1996 р. N 239II кв. 2015 р.МОЗ

Не виконано

З метою вирішення зазначеного питання наказом МОЗ від 03.02.2016 № 58 «Про затвердження переліку наукових досліджень та розробок, що виконуватимуться у 2016 році» Міністерством заплановано розробку НДР «Наукове обґрунтування збільшення гранично допустимого рівня електромагнітного випромінювання для діапазонів дуже високих частот та ультрависоких частот з переліку (з 2,5 мкВт/см² або 3 В/м до 10 мкВт/см² до 6 В/м)».

МОЗ листом від 06.04.2016 № 05.01-14/8489 поінформувало представників сфери телекомунікацій про висновки, надані ДУ «Інститут громадського здоров’я  О.М. Марзаєва Національної академії медичних наук України» .

17Скасування вимоги щодо ліцензування рентгенівського обладнання 1960 - 1990 років виробництва, оснащеного малопотужними рентгенівськими трубками, що перебуває в експлуатації, крім ліцензування рентгенотерапевтичного обладнання та радіологічних відділень, що використовують відкриті джерела іонізуючого випромінюваннярозроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2011 р. N 1174"II кв. 2015 р.МОЗ

Не виконано

 

МОЗ та Держатомрегулювання висловлено позицію щодо достатнього врегулювання на законодавчому рівні питання та підтверджено пропозицію щодо зняття заходу з контролю.

За результатами спільного опрацювання з Держатомрегулювання, основним розробником ліцензійних вимог та уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань ліцензування діяльності з використання джерел іонізуючого випромінювання встановлено, що питання передбачене пунктом 17 Плану заходів щодо дерегуляції господарської діяльності, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18.03.2015 № 357-р, повністю врегульоване чинним законодавством України в сфері використання ядерної енергії.

МОЗ листом від 10.12.15 № 7.03-8/44-15/38886 звернулось до Кабінету Міністрів України з проханням зняти з контролю виконання пункту.(доручення Уряду від 24.12.2015 №20268/64/1-15).

МОЗ листом від 10.12.15 № 7.03-8/44-15/38886 звернулось до Кабінету Міністрів України з проханням зняти з контролю виконання пункту.

Довідково: малопотужне обладнання відповідно до законодавства не ліцензується; Умови звільнення від ліцензування визначені статтею 7 Закону України «Про дозвільну діяльність  в сфері використання ядерної енергії». Критерії, за якими діяльність з використання джерел іонізуючого випромінювання звільняється від ліцензування, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 16.11.2011 № 1174, які відповідають міжнародним стандартам безпеки (МАГАТЕ), законодавству ЄС. Перелік джерел іонізуючого випромінювання, діяльність з використання яких звільняється від ліцензування затверджено наказом Держатомрегулювання від 03.12.2013  № 138.

18Скасування вимоги щодо необхідності отримання свідоцтва про державну реєстрацію об`єкта підвищеної небезпекирозроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 11.07.2002 № 956"II кв. 2015 р.Мінсоцполітики, Держпраці

Виконано

 

19Скасування видачі сертифіката відповідності для виробника та імпортера, а також ліцензування господарської діяльності з імпорту, експорту спирту етилового, коньячного і плодового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробіврозроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів"II кв. 2015 р.Мінекономрозвитку, Мінагрополітики

Виконано

* Законопроект відкликано з Верховної Ради України та погоджується із заінтересованими центральними органами виконавчої влади(у зв’язку із зміною складу Уряду).

 

20Скасування вимоги щодо погодження розміщення рекламних засобів (рекламоносіїв) у межах смуги відведення автомобільних доріг поза межами населених пунктіврозроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 05.12.2012 № 1135"II кв. 2015 р.МВС, Мінінфраструктури, Укравтодор

Виконано

21Скасування огляду уповноваженими працівниками підрозділів Державтоінспекції під час проведення державної реєстрації нових транспортних засобів, продаж яких здійснюють суб`єкти господарювання, діяльність яких пов`язана з реалізацією транспортних засобів та їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери. Покладення на таких суб`єктів господарювання відповідальності за відповідність ідентифікаційних номерів складових частин нових транспортних засобів номерам, зазначеним у наданих суб`єктами господарювання документах для державної реєстрації зазначених засобіврозроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 07.09.1998 р. N 1388 і від 11.11.2009 р. N 1200"III кв. 2015 р.МВС, Мінагрополітики, Мінекономрозвитку

Не виконано

 

У зв’язку із зміною складу Кабінету Міністрів України вищевказаний проект акта 21 квітня 2016 року направлено на перепогодження до Мінекономрозвитку ті Мінфіну. Станом на 06.05.2016 листів про погодження зазначеного проекту акта до Міністерства із вищевказаних центральних органів виконавчої влади. У зв’язку із зазначеним 10.05.2016 керівництву МВС надано на підпис листа до Кабінету Міністрів України з пропозицією перенести строк виконання пункту на червень 2016 р.

22Скасування вимоги щодо виділення окремого приміщення, що повинно охоронятися та технічно укріплюватися, для зберігання бланків Державтоінспекції (довідок-рахунків, актів приймання-передачі), номерних знаків для разових поїздок та номерних знаків "Транзит". Запровадження зберігання таких бланків та номерних знаків у металевих шафах, що замикаються, або сейфах за місцем провадження діяльності суб`єкта господарюваннявнесення змін до наказу МВС від 5 серпня 2010 р. N 361 "Про затвердження Порядку обліку, створення та ведення реєстру підприємств, установ, організацій та інших суб`єктів господарювання, які здійснюють торгівлю транспортними засобами та їх складовими частинами, що мають ідентифікаційні номери"II кв. 2015 р.МВС, Мінагрополітики

Не виконано

 

23Скасування вимоги щодо обов`язкової державної реєстрації транспортних засобів, придбаних суб`єктами господарювання, діяльність яких пов`язана з реалізацією транспортних засобів та їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери, з метою їх подальшої реалізації кінцевим споживачам, які зобов`язані зареєструвати такі транспортні засоби у встановленому законодавством порядкурозроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про дорожній рух"III кв. 2015 р.МВС, Мінагрополітики

Виконано з урахуванням іншого законодавчого акта

Проектом Закону України . (реєстраційний номер 2443а) передбачено скасування вимоги щодо обов`язкової державної реєстрації транспортних засобів, придбаних суб`єктами господарювання, діяльність яких пов`язана з реалізацією транспортних засобів та їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери, з метою їх подальшої реалізації кінцевим споживачам, які зобов`язані зареєструвати такі транспортні засоби у встановленому законодавством порядку.

Зазначений законопроект відправлено на доопрацювання, зважаючи на це МВС просить перенести строк виконання на червень 2016 року.

24Запровадження під час реалізації нових транспортних засобів суб`єктами господарювання, діяльність яких пов`язана з реалізацією транспортних засобів та їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери, довідки-рахунка в електронній формірозроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 7 вересня 1998 р. N 1388 і від 11 листопада 2009 р. N 1200"III кв. 2015 р.МВС, Мінагрополітики, Мінекономрозвитку

Виконано

Відповідно до доручення Віце-прем`єр-міністра – Міністра культури України Кириленка В. А. від 23 грудня 2015 року № 49518/1/1-15 до листів МВС України від 07.12.2015 № 41943/Тх та від 08.12.2015 № 420413/Тх питання щодо зняття з контролю в установленому порядку виконання завдання, визначеного пунктом 24 плану заходів, погоджено.

25Скасування вимоги щодо надання покупцеві ввезених із-за кордону транспортних засобів копії електронної митної декларації для її подальшої передачі підрозділам Державтоінспекції для державної реєстрації транспортних засобів та передбачення положення про те, що реквізити електронної митної декларації повинні зазначатися на зворотному боці довідки-рахункарозроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 07.09.1998 р. N 1388 і від 11.11.2009 р. N 1200"III кв. 2015 р.МВС, Мінагрополітики, Мінекономрозвитку

Не виконано

МВС продовжує працювати щодо виконання визначеного завдання відповідно до доручення Віце-прем`єр-міністра – Міністра культури України Кириленка В. А. від 23 грудня 2015 року № 49518/1/1-15 до листів МВС України від 07.12.2015 № 41943/Тх та від 08.12.2015 № 420413/Тх.

26Скасування права на регулювання (встановлення) місцевими органами влади тарифів на перевезення пасажирів та багажу автобусами, які здійснюють перевезення у звичайному режимі руху в приміському та міжміському внутрішньообласному сполученнірозроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1996 р. N 1548"II кв. 2015 р.Мінекономрозвитку, Мінінфраструктури

Виконано

 

Постановою Кабінету Міністрів України скасовано державне регулювання обласними та міськими державними адміністраціями тарифів на перевезення пасажирів автобусами в приміському та міжміському внутрішньо обласному сполученні.

27Спрощення процедури збирання, видалення, знешкодження та утилізації відпрацьованих мастил (олив)розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про відходи"II кв. 2015 р.Мінприроди

Не виконано

З метою врегулювання цього питання 25.11.15 Урядом прийнято постанову №1198 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 05.10.11 №1031 і від 17.12.12 №1221».

розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про визнання такою, що втратила чинність, постанови Кабінету Міністрів України від 17 грудня 2012 р. N 1221"після прийняття Закону УкраїниМінприроди

Виконано

З метою врегулювання цього питання Мінприроди підготувало проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України у сфері поводження з відпрацьованими мастилами (оливами)» прийнято на засіданні Уряду 25.11.2015 р.

28Забезпечення надання суб`єктами господарювання та контролюючими органами до інформаційної системи портового співтовариства в електронному вигляді інформації за формою, затвердженою відповідно до законодавства, яка використовується під час оброблення вантажів у морських портах, замість документів у паперовій формірозроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту закону щодо функціонування інформаційної системи портового співтоваристваII кв. 2015 р.Мінінфраструктури, Мінагрополітики, МОЗ, Мінприроди, ДФС, Держветфітослужба, Держсанепідслужба, Держекоінспекція

Виконано

ДФС: 26.06.2015 набрав чинності наказ Мінфіну від 10.03.2015 № 308 «Про затвердження Порядку виконання митних формальностей на морському та річковому транспорті», який передбачає використання Інформаційної системи портового співтовариства при проведенні митних формальностей під час здійснення митного контролю та митного оформлення водних транспортних засобів, у тому числі суден закордонного плавання, перевізників і товарів, що переміщуються ними в морських портах.

29Скасування процедури відбору проб ізольованого баласту, а також здійснення контролю за ізольованим баластомрозроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України: проекту Закону України "Про внесення змін до Водного кодексу України та Закону України "Про охорону навколишнього природного середовища"II кв. 2015 р.Мінприроди, Мінінфраструктури, Держекоінспекція

Виконано за рахунок інших нормативно-правових актів.

Постановою Уряду від 07.07.2015 № 492 послаблено контроль з боку державних органів, зокрема скидання ізольованого баласту в територіальному морі, внутрішніх водних шляхах України дозволяється без обмежень та контролю з боку державних органів за умови, що такий баласт прийнято у Чорному чи Азовському морі до входу в територіальні води. За результатами дослідження Мінприроди разом із Мінінфраструктури дійшло узгодженої позиції, що питання законодавчо врегульовано.

Крім того, на спрощення здійснення державного екологічного та радіологічного контролю направлена постанова Кабінету Міністрів України від 13.10.2015 № 953.

Для врегулювання проблем при здійсненні державного екологічного контролю баластних вод та уникнення корупціогенних чинників при здійсненні такого контролю Мінприроди затверджено наказ від 18.03.2015 № 82 «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів у сфері здійснення державного екологічного контролю», яким внесено зміни до наказу Мінекобезпеки № 204, в частині зміни порядку забору проб вод ізольованого баласту суден, зокрема встановлено обмеження на здійснення державного екологічного контролю щодо ізольованого баласту.

проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 29 лютого 1996 р. N 269"II кв. 2015 р.Мінприроди, Мінінфраструктури, Держекоінспекція

Виконано

Постановою Кабінету Міністрів України внесено зміни в постанову Кабінету Міністрів України від 29.02.1996  № 269 в частині врегулювання процедури відбору проб ізольованого баласту, а також здійснення контролю за ізольованим баластом.

30Забезпечення проведення екологічного контролю суден у разі забруднення навколишнього природного середовищарозроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 20 березня 1995 р. N 198 і від 21 травня 2012 р. N 451"II кв. 2015 р.Мінприроди, Держекоінспекція

Виконано

Разом з цим, Мінприроди вважає за недоцільне внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 20.03.1995  № 198 «Про здійснення екологічного контролю в пунктах пропуску через державний кордон», оскільки зазначеною постановою встановлено Перелік пунктів пропуску через державний кордон, у яких здійснюватиметься екологічний контроль, і не врегульовано механізм проведення екологічного контролю.

Мінприроди листом від 24.09.2015 № 5/1-6/11852-15 звернулось до Кабінету Міністрів України з проханням зняти з контролю виконання зазначеного пункту.

31Скасування подання екологічних декларацій щодо суден та товаріввнесення змін до наказу Мінекобезпеки від 08.09.1999 р. N 204 "Про затвердження Положення про екологічний контроль у пунктах пропуску через державний кордон та в зоні діяльності регіональних митниць і митниць"II кв. 2015 р.Мінприроди

Не виконано

За результатами спільного обговорення, яке проведено 05.01.2015 в рамках координації дій щодо виконання зазначеного завдання, узгоджена позиція в частині коригування строків виконання на ІІ квартал 2016 року.

 

32Закріплення на законодавчому рівні принципу розширеної відповідальності виробника та визначення чіткої процедури поводження з упаковкою та відходами упаковки відповідно до Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторонирозроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту Закону України "Про упаковку та відходи упаковки"II кв. 2015 р.Мінприроди

Не виконано

 

Прийняттю проекту Закону України має передувати прийняття нової редакції Закону України «Про відходи», оскільки проектом передбачається запровадження принципу розширеної відповідальності виробника, на якому базується проект Закону України "Про упаковку та відходи упаковки".

Поряд з цим, при підготовці нормативно-правового акта про захоронення відходів необхідно здійснити: ряд заходів, що потребують додаткового часу, зокрема:

інвентаризацію існуючих місць захоронення відходів;

класифікацію місць захоронення відходів;

оцінку стану місць захоронення відходів або їх закриття.

За результатами спільного обговорення, яке проведено 05.01.2015 в рамках координації дій щодо виконання зазначеного завдання, узгоджена позиція в частині коригування строків виконання на ІV квартал 2016 року.

33Скасування вимоги щодо обов`язковості укладення угоди про утилізацію або надання підтверджуючих документів щодо самостійного приймання та утилізації використаних тари і пакувальних матеріалів під час митного оформлення імпортних товаріввизнання таким, що втратив чинність, наказу Мінекономіки, Мінприроди та Держмитслужби від 30.07.2009 р. N 789/414/709 "Про затвердження Порядку здійснення митного оформлення імпортних товарів у тарі і пакувальних матеріалах"II кв. 2015 р.Мінекономрозвитку, Мінприроди, Мінфін, ДФС

Виконано

34Запровадження процедури подання заявок на реєстрацію права оренди земельної ділянки в електронному виглядірозроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення правового регулювання оренди землі"II кв. 2015 р.Мін`юст

Виконано з урахуванням іншого законодавчого акта

 

Законом передбачається можливість подачі заяву електронній формі для проведення державної реєстрації речових правна нерухоме майно всіма суб’єктами. При цьому передбачається, що заява про державну реєстрацію прав в електронній формі подається за умови ідентифікації відповідної особи(фізичної або юридичної) з використанням електронного цифрового підпису чи альтернативного засобі ідентифікації особи.

35Приведення актів Кабінету Міністрів України у відповідність із Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скорочення кількості документів дозвільного характеру"розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України"II кв. 2015 р.Мінекономрозвитку

Виконано

36Передбачення у типовому договорі оренди землі положення, відповідно до якого орендна плата за земельні ділянки державної та комунальної власності змінюватиметься за фактом затвердження або зміни нормативно-грошової оцінки земельної ділянки та повідомлення про таку зміну однією із сторін договору оренди без необхідності внесення змін до договорурозроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України: проектів Законів України "Про внесення змін до Закону України "Про оренду землі" та "Про внесення змін до Податкового кодексу України"30 листопада 2015 року*Мінрегіон, Мінагрополітики, Держгеокадастр

Виконано

проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 3.03.2004 р. N 220"після прийняття відповідного ЗаконуМінрегіон, Мінагрополітики, Держгеокадастр

Не виконано

 

37Підвищення вартісних показників, у разі досягнення яких необхідно отримати дозвіл Антимонопольного комітету України на концентрацію суб`єктів господарювання, проведення оцінки впливу такої концентрації на конкуренцію в Українірозроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про захист економічної конкуренції»ІІІ кв. 2015 р.Антимонопольний комітет України, інші центральні органи виконавчої влади

Виконано з урахуванням іншого законодавчого акта

 

Закон України передбачає дерегуляцію сфери державного захисту конкуренції шляхом суттєвого підвищення існуючих фінансових порогових показників і впровадження спрощеної процедури розгляду заяв про концентрацію.

Закон забезпечить вирішення завдань щодо спрощення контролю за концентраціями, визначених Коаліційною угодою.

Зазначений Закон передбачає підвищення порогів у вигляді:

  • сукупного обсягу реалізації товарів (робіт, послуг) щонайменш двох учасників концентрації в України з 1 до 4 млн. євро та загального світового обороту учасників концентрації, виконання попередньої умови, з 12 до 30 млн. євро.

сукупного обсягу реалізації товарів в Україні в одного учасника з 1 до 8 млн. євро за одночасного збільшення сукупного обсягу реалізації товарів в України в іншого учасника з 1 до 150 млн. євро.

38Внесення до нормативно-правових актів змін з метою недопущення випадків дублювання інформації, що надається на запит органів Антимонопольного комітету України, та обмеження надання періодичної інформації на запити лише за дорученням Антимонопольного комітету Українирозроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про Антимонопольний комітет України»ІІІ кв. 2015 р.Антимонопольний комітет України

Виконано

* Розроблений проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про Антимонопольний комітет України», який в установленому порядку (реєстраційний номер 3394) 

14.04.2016 відкликано з Верховної Ради України та погоджується із заінтересованими центральними органами виконавчої влади (у зв’язку із зміною складу Уряду)

прийняття розпорядження Антимонопольного комітету України «Про внесення змін до розпорядження Антимонопольного комітету України від 23 лютого 2001 р. № 32»ІІ кв. 2015 р.Антимонопольний комітет України

Виконано

39Скасування передрейсового та післярейсового медичних оглядів водіїв транспортних засобів, а також покарання за випуск на лінію транспортних засобів, які не пройшли щозмінного оглядурозроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту Закону України "Про приведення законодавства України у сфері автомобільного транспорту у відповідність з актами Європейського Союзу"II кв. 2015 р.Мінінфраструктури

Виконано

40Скасування видачі дозволу Комітету медичної та мікробіологічної промисловості на зберігання прекурсоріввнесення змін до наказу Комітету медичної та мікробіологічної промисловості України від 2 квітня 1999 р. N 41 "Про затвердження Інструкції про порядок придбання сировини, що містить наркотичні і психотропні речовини, прекурсорів, виробництва наркотичних і психотропних засобів, здійснення їх обліку, зберігання, перевезення, пересилання і збуту"II кв. 2015 р.МОЗ, Мінекономрозвитку

Не виконано

Проектом наказу передбачається визнати таким, що втратив чинність, наказу Комітету медичної та мікробіологічної промисловості України від 2 квітня 1999 р. № 41 та не передбачається одержання дозволу на зберігання прекурсорів.

Удосконалення процедур технічного регулювання господарської діяльності
41Схвалення Стратегії розвитку системи технічного регулювання на період до 2020 рокурозроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту розпорядження Кабінету Міністрів України "Про схвалення Стратегії розвитку системи технічного регулювання на період до 2020 року"II кв. 2015 р.Мінекономрозвитку

Виконано

42Затвердження адаптованого до норм Європейського Союзу технічного регламенту щодо безпеки простих посудин високого тискурозроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України стосовно затвердження Технічного регламенту щодо безпеки простих посудин високого тискуI кв. 2016 р.Мінсоцполітики, Держпраці, Мінекономрозвитку

Не виконано

43Скасування обов`язкової сертифікації продукції в державній системі сертифікації (УкрСЕРПО)затвердження наказу Мінекономрозвитку щодо скасування обов`язкової сертифікації продукції в державній системі сертифікації (УкрСЕРПО)IV кв. 2016 р.Мінекономрозвитку

У стадії виконання

Довідково: набуття чинності положень проекту зазначеного наказу можливе лише з 01.01.2018, оскільки Законом України від 15.01.2015 № 124-VIII «Про технічні регламенти та оцінку відповідності» встановлено, що Декрет Кабінету Міністрів України від 10.05.1993 № 46-93 «Про стандартизацію і сертифікацію», яким регулюються питання обов’язкової сертифікації продукції в державній системі сертифікації, втрачає чинність з 01.01.2018.

44Створення електронної повнотекстової бази стандартів (близько 28 тис. стандартів)затвердження наказу Мінекономрозвитку "Про створення електронної повнотекстової інформаційної бази національних стандартів та системи електронного перекладу стандартів на базі Національного органу стандартизації"IV кв. 2016 р.Мінекономрозвитку

Виконується на постійній основі

45Скасування або заміна близько 13 тис. стандартів колишнього СРСРзатвердження наказів Національного органу стандартизації щодо скасування або заміни близько 13 тис. стандартів колишнього СРСРIV кв. 2016 р.Мінекономрозвитку, Національний орган стандартизації (за згодою)

Виконано

У 2015 році наказами ДП «УкрНДНЦ» (національний орган стандартизації) скасовано 15773 ГОСТ до 1992 р.

На веб-сайті національного органу стандартизації (ДП «УкрНДНЦ») оприлюднено перелік ГОСТ, розроблених до 1992 року, для розгляду усіма заінтересованими сторонами (до 01.07.2015) з метою подальшого скасування в Україні відповідних ГОСТ. На сьогодні здійснюється опрацювання пропозицій від заінтересованих сторін.

46Гармонізація вимог щодо маркування продукту та інформування про нього із стандартами Європейського Союзурозроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту Закону України "Про інформацію для споживачів щодо харчових продуктів"II кв. 2015 р.МОЗ

Виконано

47Уповноваження приватних компаній здійснювати сертифікацію органічних продуктів та контроль за такими продуктамирозроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про виробництво та обіг органічної сільськогосподарської продукції та сировини"IV кв. 2015 р.Мінекономрозвитку

Не виконано

За результатом спільного обговорення, яке проведено 05.01.2015 в рамках координації дій щодо виконання зазначеного завдання, узгоджена позиція в частині реалізації завдання пункту 69 Плану заходів щодо дерегуляції господарської діяльності та коригування строків виконання на ІІІ квартал 2016 року.

Удосконалення процедури державного нагляду (контролю) за регулюванням господарської діяльності
48Ліквідація та реорганізація контролюючих органіврозроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проектів актів Кабінету Міністрів України щодо утворення комісій з питань припинення центральних органів виконавчої влади відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 10.09.2014 р. N 442II кв. 2015 р.Міністерства, інші центральні органи виконавчої влади

Не виконано

Здійснення процедури щодо припинення відповідних центральних органів виконавчої владидо припинення відповідних центральних органів виконавчої владиМіністерства, інші центральні органи виконавчої влади

У стадії виконання

49Зменшення кількості органів державного нагляду (контролю) та їх функційрозроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проектів положень про центральні органи виконавчої влади з урахуванням схеми спрямування і координації діяльності центральних органів виконавчої влади Кабінетом Міністрів України через відповідних членів Кабінету Міністрів України, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 10.09.2014 р. N 442II кв. 2015 р.Міністерства, інші центральні органи виконавчої влади

Не виконано

50Установлення на законодавчому рівні: необхідності розміщення на офіційних веб-сайтах контролюючих органів нормативно-правових актів, дотримання яких перевіряється під час здійснення заходів державного нагляду (контролю) створення інтегрованої бази даних контролюючих органів, що містить інформацію про проведені перевірки суб`єктів господарюваннярозроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення законодавства у сфері державного нагляду (контролю)"II кв. 2015 р.Мінекономрозвитку

Виконано

П.74 нової редакції Плану дерегуляції встановлює завдання Мінекономрозвитку щодо супроводження законопроекту 2531а у Верховній Раді.

51Створення інтегрованої бази даних контролюючих органів, спрямованої на зменшення контакту таких органів із суб`єктами господарювання, що повинна забезпечувати автоматичне віднесення суб`єктів господарювання до груп залежно від ступеня ризику від провадження господарської діяльності, визначення періодичності проведення планових заходів органами державного нагляду (контролю), оприлюднення інформації про законодавчі вимоги до кожного виду підприємницької діяльностірозроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проектів актів Кабінету Міністрів України щодо: розроблення концепції впровадження інтегрованої бази даних контролюючих органів затвердження плану заходів із створення бази даних як програмного продукту, порядку її роботи та введення в експлуатаціюпротягом трьох місяців після прийняття Закону УкраїниДРС, Мінекономрозвитку, інші центральні органи виконавчої влади

Виконується

52Перегляд діючих та розроблення нових критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльностірозроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проектів актів Кабінету Міністрів України щодо затвердження або внесення змін до критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльностіII кв. 2015 р.Міністерства, інші центральні органи виконавчої влади

Не виконано

53Визначення процедури віднесення об`єктів до потенційно небезпечних та встановлення вимоги щодо офіційного опублікування в засобах масової інформації затвердженого переліку таких об`єктіврозроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проектів нормативно-правових актів щодо ідентифікації та паспортизації потенційно небезпечних об`єктівII кв. 2015 р.Мін`юст, Укрдержархів, ДСНС

Знято з контролю

Пункт виключено відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 27.01.2016 № 70-р. «Про внесення змін до деяких розпоряджень Кабінету Міністрів України».

Спрощення процедур митного та податкового регулювання господарської діяльності
54Поширення дії Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" на податкові органирозроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності"III кв. 2015 р.Мінфін, Мінекономрозвитку, ДФС, інші центральні органи виконавчої влади

Знято з контролю

Мінфін, ДФС: висловлено позицію щодо недоцільності поширення дії Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» на податкові органи, оскільки реалізація вказаного унеможливить проведення контрольних заходів, що, в свою чергу, призведе до погіршення платіжної дисципліни та зменшення надходжень до бюджету.

55Приведення у відповідність із міжнародними договорами України порядку верифікації сертифікатів про походження товарів з Українирозроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту акта Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 12.12.2002 р. N 1861"IV кв. 2015 р.Мінфін, ДФС

Виконано

56Спрощення форми обліку звітностірозроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проектів нормативно-правових актів з питань спрощення форми обліку звітностіIII кв. 2015 р.Мінфін, ДФС

Виконано

Мінфін, ДФС: прийнято наступні накази міністерства:

1) від 25.03.2015 № 359 «Про затвердження форми Декларації про максимальні роздрібні ціни на підакцизні товари (продукцію), Порядку складання та подання Декларації про максимальні роздрібні ціни та підакцизні товари (продукцію)»;

2) від 27.05.2015 № 520 «Про визнання таким, що втратив чинність наказу міністерства доходів і зборів від 30 грудня 2013 року № 867»;

3) від 17.06.2015 № 567 «Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Державної податкової адміністрації України від 01.12.2009 року № 671» щодо відміни Розрахунку суми збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства, зареєстровано в Мін`юсті 02 липня 2015 за № 769/27214;

4) від 19.06.2015 № 578 «Про затвердження форм податкових декларацій платника єдиного податку», зареєстровано в Мін`юсті 07.07.2015 за № 799/27244;

5) від 19.06.2015 № 579 « Про затвердження форм книги обліку доходів і книги обліку доходів і витрат та порядків їх ведення» зареєстровано в Мін`юсті 07.07.2015 за № 800/27245;

6) від 17.08.2015 № 719 «Про затвердження форми податкової декларації з рентної плати» (подано на державну реєстрацію до Мін`юсту);

7) від 17.08.2015 № 718 «Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства доходів і зборів України від 19.07.2013 № 288» (подано на державну реєстрацію до Мін`юсту).

8) від 17.08.15 № 719 «Про затвердження форми Податкової декларації з податку на прибуток підприємств» зареєстровано в Мінюсті 03.09.15  № 1051/27794).

57Забезпечення подання в електронній формі (за погодженням з ДФС) підрозділами Держветфітослужби, Держсанепідслужби та Держекоінспекції до податкових органів відомостей про результати здійснення ветеринарного, санітарно-епідеміологічного, фітосанітарного, екологічного контролю, необхідного для митного контролю і митного оформлення підконтрольних товарівзатвердження відповідних нормативно-правових актів, укладення міжвідомчих угод про інформаційне співробітництвоIV кв. 2015 р.Мінагрополітики, МОЗ, Мінприроди, Держветфітослужба, Держсанепідслужба, Держекоінспекція, Мінфін

Не виконано

ДФС: розглянуло проект постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання реалізації принципів «єдиного вікна»  при здійсненні митного, санітарно-епідеміологічного, ветеринарно-санітарного, фіто санітарного, екологічного та інших видів державного контролю», направлений Мінфіном. Зазначений проект погоджено ДФС (лист від 18.05.2016 № 1430/4/99-99-18-03-01-13).

58Удосконалення порядку взаємодії податкових органів і структурних підрозділів регіональної служби державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду на державному кордоні та транспортівнесення змін до наказу Головного державного інспектора ветеринарної медицини від 27 грудня 1999 р. N 49 "Про затвердження Порядку пропуску вантажів, підконтрольних службі державної ветеринарної медицини, через державний кордон України"I кв. 2015 р.Мінагрополітики, Держветфітослужба, ДФС

Не виконано

У зв’язку з набранням чинності 20 вересня 2015 р. Закону України від 22 липня 2014 року № 1602 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо харчових продуктів" виникла необхідність розроблення проекту постанови про затвердження порядку проведення державного контролю на кордоні, що передбачено частиною тринадцятою статті 55 зазначеного Закону.

Держветфітослужбою розроблено та опрацьовується проект постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку проведення державного контролю на кордоні вантажів з об’єктами санітарних заходів, що ввозяться (пересилаються) на митну територію України".

Після прийняття зазначеної постанови треба буде визнати таким, що втратив чинність, наказ Головного державного інспектора ветеринарної медицини від 27 грудня 1999 р. № 49 "Про затвердження Порядку пропуску вантажів, підконтрольних службі державної ветеринарної медицини, через державний кордон України".

Проект знаходиться на доопрацюванні з урахуванням зауважень та пропозицій заінтересованих центральних органів  виконавчої влади.

59Обмеження сфери здійснення ветеринарного, санітарно-епідеміологічного, фітосанітарного, екологічного контролю товарів, що переміщуються прохідним митним транзитом у контейнерах опломбованих вантажних автомобільних та залізничних транспортних засобіврозроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо здійснення видів контролю товарів, що переміщуються прохідним митним транзитом"III кв. 2015 р.Мінфін, ДФС, Мінагрополітики, МОЗ, Мінприроди, Держветфітослужба, Держсанепідслужба, Держекоінспекція

Виконано

Відповідно до законодавства у пунктах пропуску через державний кордон України всі види державного контролю товарів (крім радіологічного) здійснюються у формі попереднього документального контролю.

Постановою Кабінету Міністрів України від 05.10.15 № 1031 затверджено Перелік товарів, які підлягають державному контролю.

Зважаючи на вищевикладене, Мінфін вважає, що державний контроль товарів, що переміщуються прохідним митним транзитом і перебувають у герметичних, ізотермічних, ізольованих транспортних засобах або контейнерах, максимально спрощено шляхом його здійснення у формі попереднього документального контролю.

Покращення позицій України у рейтингу "Ведення бізнесу" (Doing Business)
60Спрощення процедури отримання технічних умов у сфері будівництва, зокрема зменшення строків їх видачі з 15 робочих днів (30 робочих днів у разі необхідності їх узгодження з власником (користувачем) магістральних інженерних мереж) до 10 робочих днів з дня надходження відповідної заявисупроводження у Верховній Раді України проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо децентралізації повноважень у сфері архітектурно-будівельного контролю та удосконалення містобудівного законодавства" (реєстраційний номер 1546)до прийняття ЗаконуМінрегіон, Міненерговугілля, НКРЕКП (за згодою)

Виконано

61Підвищення рівня захисту прав інвесторівсупроводження у Верховній Раді України проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів" (реєстр. № 2259)до прийняття ЗаконуМінекономрозвитку

Виконано

62Спрощення процедури приєднання до електромереж (другий ступінь 16 - 50 кВ, третій ступінь 50 - 160 кВ)розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо плати за приєднання до електромереж"II кв. 2015 р.НКРЕКП (за згодою)

Не виконано

За результатами наради з питань доопрацювання проекту Закону України під головуванням Віце-прем’єр-міністра України – Міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Г.Зубка від 27.07.2015 (доручення КМУ від 28.08.2015 № 35795/0/1-15) Мінрегіону доручено утворити робочу групу з підготовки нової редакції законопроекту щодо удосконалення процедури приєднання електроустановок споживачів до електричних мереж та забезпечити у місячний строк підготовку та подання.

Проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення порядку приєднання до електричних мереж», лише частково відповідає вимогам щодо оптимальної фінансової моделі приєднання до електромереж, та не забезпечує на належному рівні збалансованість інтересів споживачів, у тому числі забудовників, та енергопостачальних компаній, оскільки сформований на пріоритетності інтересів останніх.

63Зменшення кількості (до трьох - чотирьох) обов`язкових документів, які подаються для здійснення адміністративних процедур під час експорту/імпортурозроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо зменшення кількості документів, необхідних для митного оформлення"IІ кв. 2015 р.міністерства, інші центральні органи виконавчої влади

Виконано

Мінфін: митним законодавством передбачено подання для митного оформлення лише трьох обов’язкових документів, що містять відомості, необхідні для митного оформлення та не потребує внесення змін до Митного кодексу України.

Мінагрополітики, Держгеонадра, Держатомрегулювання, Держфітослужбою та ДФС поінформовано, що зазначене питання врегульовано законодавством.

64Спрощення процедури забезпечення виконання договорів у судовому порядкурозроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту Закону України "Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України"III кв. 2015 р.Мінекономрозвитку

Виконано

Президентом України внесено на розгляд Верховної Ради України законопроекти:

  1. «Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів» (реєстраційний номер 2506а);
  2. «Про виконавче провадження» (реєстраційний номер 2507а), 3. «Про внесення зміни до Податкового кодексу України (щодо приватних виконавців)» (реєстраційний номер 2508а).

За інформацією, розміщеною на сайті ВРУ 21.04.2016 всі зазначені законопроекти було обговорено та прийняття рішення по законопроектах 2506а та 2507а було відкладено, а законопроект 2508а – відхилено.

65Удосконалення процедури врегулювання неплатоспроможності підприємстврозроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом"II кв. 2015 р.Мін`юст

Виконано

66Скасування державної реєстрації договорів комерційної концесіїрозроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту Закону України "Про внесення змін до Господарського кодексу України"II кв. 2015 р.Мін`юст

Виконано

Спрощення умов провадження підприємницької діяльності в аграрній галузі
67Скасування державної реєстрації преміксів та готових корміврозроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про ветеринарну медицину"II кв. 2015 р.Мінагрополітики

Виконано з урахуванням іншого законодавчого акта

 

68Скасування граничної торговельної надбавки (націнки), вимог щодо укладення договорів та строків отримання виручки, зокрема узгодження норм Закону України "Про державну підтримку сільського господарства України" з нормами Закону України "Про ціни і ціноутворення"розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про державну підтримку сільського господарства України"III кв. 2015 р.Мінекономрозвитку, Мінагрополітики, Мін`юст

Не виконано

69Удосконалення законодавства у сфері виробництва та реалізації органічної сільськогосподарської продукції (сировини) для забезпечення повноцінного та ефективного розвитку її виробництварозроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про виробництво та обіг органічної сільськогосподарської продукції та сировини"III кв. 2015 р.Мінагрополітики

Не виконано

70Удосконалення нормативно-правового механізму регулювання обміну земельних ділянок, розташованих у межах одного земельного масиву, зокрема шляхом запровадження економічних стимулів для обміну земельними ділянками та уникнення дроблення ділянокрозроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обміну земельних ділянок, розташованих у межах одного земельного масиву (поля)"III кв. 2015 р.Мінагрополітики, Мінекономрозвитку

Виконано

71Збільшення обсягів насіння, яке ввозиться з метою досліджень, польового тестування, зокрема з розрахунку один зразок насіння на один рік на одну точку досліджень, за умови, що кількість точок дослідження не може перевищувати 30внесення змін до наказу Мінагрополітики від 20.02.2013 р. N 116 "Про затвердження Порядку підтвердження для ввезення в Україну насіння і садивного матеріалу сортів рослин для селекційних, дослідних робіт і експонування"II кв. 2015 р.Мінагрополітики

Виконано

72Запровадження процедури реєстрації авторських прав на сорти рослин юридичною особою за умови декларативного підтвердження наявності трудових відносин з автором сорту (селекціонером)розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про охорону прав на сорти рослин"II кв. 2015 р.Мінагрополітики

Виконано з урахуванням іншого законодавчого акта

 

Проект Закону України,  розроблений народним депутатом України Мірошниченко І.В.,  прийнято Верховною Радою України.

Зазначеним проектом, зокрема, передбачається внести зміни до статті 17 Закону України "Про охорону прав на сорти рослин", якими передбачити, що інформація про наявність трудового договору чи договору про створення за замовленням відображається у заявці на сорт рослин. Заявник несе відповідальність за достовірність інформації про наявність трудового договору чи договору про створення за замовленням відповідно до чинного законодавства.

73Удосконалення процедур управління Гарантійним фондом виконання зобов`язань за складськими документами на зерно, зокрема встановлення добровільності участі зернових складів у цьому Фондірозроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту Закону України "Про внесення змін до Законів України "Про зерно та ринок зерна в Україні" та "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом"III кв. 2015 р.Мінагрополітики, Мінекономрозвитку

Виконано

14.04.2016 законопроект відкликано.

74Скасування системи контролю за сівозмінамирозроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення правового регулювання оренди землі"II кв. 2015 р.Мінагрополітики

Виконано з урахуванням іншого законодавчого акта

 

Разом з тим, у Кодексі залишилися чинними норми, які потребують приведення у відповідність до Закону України № 191-VIII.

У Верховній Раді України зареєстровано проект Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо впорядкування питань, пов’язаних із розробкою проектів землеустрою, що забезпечують еколого-економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь" (реєстр. № 2902 від 19.05.2015), яким пропонується усунути наявні протиріччя в законодавстві у зв’язку з прийняттям Закону України № 191-VIII (внесено народним депутатом України Козаченком Л.П.).

Мінагрополітики на виконання доручення Уряду опрацьовано проект Закону України № 2902 разом із Мінекономрозвитку, Мінрегіоном, Мінфіном, Мін`юстом та Держгеокадастром.

75Скасування необхідності розроблення проектів землеустрою, що передбачають еколого - економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь і запровадження контролю якості ґрунтів для тих суб`єктів господарювання, що використовують земельні ділянки сільськогосподарського призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, період оренди землі яких становить не менш як 10 роківрозроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення правового регулювання оренди землі"II кв. 2015 р.Мінагрополітики

 

Виконано

Законопроектом регулюються питання в сфері раціонального, заощадливого використання земельних ресурсів та запровадження контролю за якісним станом ґрунтів для тих суб’єктів господарювання, що використовують земельні ділянки сільськогосподарського призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, період оренди яких становить не менш як 10 років.

76Спрощення та адаптація системи регулювання безпечності та якості кормів до вимог законодавства Європейського Союзурозроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту Закону України "Про безпечність та гігієну кормів"II кв. 2015 р.Мінагрополітики, Держветфітослужба

Виконано з урахуванням іншого законодавчого акта

 

Спрощення умов провадження підприємницької діяльності у харчовій галузі
77Скасування обов`язкової сертифікації харчових продуктіввнесення змін до переліку продукції, що підлягає обов`язковій сертифікації в Україні, затвердженого наказом Держспоживстандарту від 01.02.2005 р. N 28, та визнання таким, що втратив чинність, наказу Держстандарту від 2 червня 1997 р. N 322II кв. 2015 р.Мінекономрозвитку

Виконано

Затвердженим наказом:

- скасовано наказ Держстандарту від 02.06.1997 № 322;

- виключені продукти дитячого харчування з переліку продукції, що підлягає обов`язковій сертифікації в Україні, (внесені зміни до наказу Держспоживстандарту від 01.02.2005 № 28).

Затверджено наказ Мінекономрозвитку від 13.11.2015 № 1443 “Про внесення змін до Переліку продукції, що підлягає обов’язковій сертифікації в Україні, та визнання таким, що втратив чинність, наказу Державного комітету України по стандартизації, метрології та сертифікації”, зареєстровано в Мінюсті за № 1480/27925 від 27.11.2015, яким виключена алкогольна продукція з переліку продукції, що підлягає обов`язковій сертифікації в Україні.

78Скасування обов`язкової сертифікації продуктів дитячого харчуваннявнесення змін до переліку продукції, що підлягає обов`язковій сертифікації в Україні, затвердженого наказом Держспоживстандарту від 1 лютого 2005 р. N 28II кв. 2015 р.Мінекономрозвитку

Виконано

79Підготовка нормативно-правових актів з питань державних закупівель дитячого харчування та харчових продуктів, що застосовуються під час клінічного харчування (парентеральне та ентеральне харчування)затвердження наказу Мінекономрозвитку щодо державних закупівель дитячого харчування та харчових продуктів, що застосовуються під час клінічного харчуванняII кв. 2015 р.Мінекономрозвитку

Виконано з урахуванням іншого законодавчого акта

 

Відповідно до наказу Мінекономрозвитку від 24.04.2012 № 503 «Про затвердження Переліку товарів і послуг, які можуть закуповуватися за рамковими угодами» можуть закуповуватись за рамковими угодами продукти харчові готові гомогенізовані для дитячого та дієтичного харчування. Зазначена позиція відповідає коду 10.86.1 «Продукти харчові готові гомогенізовані для дитячого та дієтичного харчування» Державного класифікатора продукції та послуг ДК 016:2010 (далі – ДКПП), затвердженого наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 11.10.2010 № 457.

Предмет закупівлі товарів і послуг, відповідно до наказу Мінекономрозвитку від 26.07.2010 № 921 «Про затвердження Порядку визначення предмета закупівлі» визначається замовниками самостійно за показником п’ятого знака (класифікаційне угруповання «категорія») ДКПП із зазначенням у дужках конкретної назви товару чи послуги.

80Скорочення переліку об`єктів державного цінового регулювання за результатами оцінки ефективності здійснення інтервенційних операційрозроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про державну підтримку сільського господарства України"II кв. 2015 р.Мінагрополітики

Виконано

81Удосконалення форми N 1-ТН (МС) спеціалізованої товарної накладної на перевезення молочної сировинирозроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 25 лютого 2009 р. N 207" та внесення змін до наказу Мінагрополітики від 1 липня 2002 р. N 176 "Про затвердження інструкцій та форм первинного обліку з урахуванням вимог ДСТУ 3662-97 "Молоко коров`яче незбиране. Вимоги при закупівлі"; наказу Мінтрансу від 14 жовтня 1997 р. № 363 "Про затвердження Правил перевезень вантажів автомобільним транспортом в Україні"II кв. 2015 р.Мінагрополітики, Мінінфраструктури

Виконано

82Удосконалення законодавства у сфері забезпечення належної якості та безпечності дитячого харчування для удосконалення подальшого розвитку вітчизняного виробництва такої продукціїрозроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення відносин у сфері дитячого харчування"II кв. 2015 р.Мінагрополітики

Виконано

14.04.2016 законопроект відкликано.

83Визначення вимог до новітніх харчових продуктів, зокрема критеріїв, за якими такі продукти відрізняються від інших харчових продуктіврозроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту Закону України "Про новітні харчові продукти"II кв. 2015 р.Мінагрополітики, МОЗ

Виконано з урахуванням іншого законодавчого акта

 

Мінагрополітики, МОЗ: Законом України від 22.06.2014 № 1602 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо харчових продуктів", який набирає чинності 20.09.2015 року, Закон України "Про безпечність та якість харчових продуктів" викладено у новій редакції, як Закон України "Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів".

Зазначеним Законом України надано визначення терміну "новітній харчовий продукту чи інгредієнт", передбачена процедура державної реєстрації новітніх харчових продукт, а також вимоги до їх виробництва та обігу.

84Створення нормативної бази для розроблення та застосування нових технологій виробництва упаковки та інших матеріалів, що контактують з харчовими продуктамирозроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту Закону України "Про вимоги до предметів та матеріалів, що контактують з харчовими продуктами"II кв. 2015 р.Мінагрополітики, МОЗ

Виконано

Спрощення умов провадження підприємницької діяльності у будівельній галузі
85Недопущення обмеження дії містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки у разі розроблення, оновлення чи внесення змін до містобудівної документаціїрозроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності"II кв. 2015 р.Мінрегіон

Виконано

86Встановлення єдиної спрощеної процедури надання поштової адреси об`єкту будівництварозроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту закону щодо єдиної спрощеної процедури надання поштової адреси об`єкту будівництваII кв. 2015 р.Мінрегіон

Виконано

87Визначення вичерпного переліку підстав для повернення декларацій про початок виконання підготовчих та будівельних робіт для усунення виявлених недоліківсупроводження у Верховній Раді України проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо децентралізації повноважень у сфері архітектурно-будівельного контролю та удосконалення містобудівного законодавства" (реєстраційний номер 1546)до прийняття ЗаконуМінрегіон

Виконано

88Запровадження попередньої реєстрації замовником будівництва майнових прав на квартири, які реалізуються до прийняття житлового будинку в експлуатаціюрозроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 17.10.2013 р. N 868"II кв. 2015 р.Мін`юст

Виконано

Мін`юст.

Статтею 33  Закону України  від 26.11.2015 № 834-VIII "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень"  визначені особливості державної реєстрації прав на об’єкти нерухомого майна, будівництво яких здійснюється із залученням коштів фізичних та юридичних осіб.

Однак під час доопрацювання тексту проекту Закону до другого читання народними депутатами були внесені пропозиції щодо виключення із тексту Закону положень щодо особливостей державної реєстрації майнових прав на об’єкти нерухомого майна, будівництв яких здійснюється із залученням коштів фізичних та юридичних осіб.

У зв’язку із необхідністю додаткового вивчення питання порядку реєстрації таких прав, думки та позиції громадськості та недопущення так званої «подвійної реєстрації» спочатку майнових прав, а потім речових прав на нерухоме майно.

89Вирішення питання щодо: демонополізації та дерегуляції потенційно конкурентних ринків у сфері житлово-комунальних послуг та їх розвитку, забезпечення доступу до них нових учасників, зокрема переведення відносин у сфері управління (обслуговування та утримання) багатоквартирних будинків на ринкові засади припинення державного регулювання цін на послуги з управління багатоквартирним будинком (встановлення цін за домовленістю сторін) спрощен-ня процедури укладення договорів про надання житлово-комунальних послуг у багатоквартирних будинкахсупроводження у Верховній Раді України проекту Закону України "Про житлово-комунальні послуги" (реєстраційний номер 1581)до прийняття ЗаконуМінрегіон

Виконано

90Запровадження вільного вибору співвласниками багатоквартирних будинків способів управління спільним майном багатоквартирного будинку та осіб, які здійснюють таке управління на договірних засадахсупроводження у Верховній Раді України проекту Закону України "Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку" (реєстраційний номер 1565)до прийняття ЗаконуМінрегіон

Виконано

91Запровадження єдиних вимог до технологічних регламентів підприємств водопровідно-каналізаційного господарства, розроблення плану заходів з розвитку систем очищення питної водирозроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо питної води та питного водопостачання"III кв. 2015 р.Мінрегіон

Виконано

92Забезпечення надання можливості юридичним та фізичним особам у разі оренди державного та/або комунального майна самостійно здійснювати вибір суб`єкта оціночної діяльності, який має необхідні документи для проведення оцінки державного та/або комунального майнарозроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту Закону України "Про внесення змін до Законів України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні" та "Про Фонд державного майна України"III кв. 2015 р.Мінекономрозвитку, Мінрегіон, Фонд державного майна

Не виконано

93Спрощення форми декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань пожежної безпекирозроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 5 червня 2013 р. N 440"II кв. 2015 р.МВС, ДСНС

Виконано

Спрощення умов провадження підприємницької діяльності у галузі електроенергетики
94Розмежування повноважень національних комісій, що здійснюють регулювання природних монополій, та центральних органів виконавчої влади, що забезпечують формування державної політики у відповідній сферірозроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про природні монополії"II кв. 2015 р.Мінекономрозвитку, Мін`юст, інші центральні органи виконавчої влади

Виконано

95Виключення з переліку видів діяльності та об`єктів, що становлять підвищену екологічну небезпеку, об`єктів, що виробляють теплову та/або електричну енергію з біомаси та біогазу, рівень екологічного впливу яких має місцевий характеррозроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 28.08.2013 р. N 808"II кв. 2015 р.Мінприроди, Мінрегіон, Держенергоефективності

Знято з контролю

Мінприроди: Переліком видів діяльності та об’єктів, що становлять підвищену екологічну небезпеку, затвердженим постановою Уряду від 28.08.2013 № 808  відсутні вид діяльності та об’єкти, що виробляють теплову та/або електричну енергію з біомаси та біогазу і становлять екологічну небезпеку, рівень екологічного впливу яких має місцевий характер.

Крім того, законодавчо не встановлені способи визначення рівня екологічного впливу об’єктів, діяльність яких має місцевий характер.

96Створення конкурентних умов для виробництва електроенергії з альтернативних джерел енергіїрозроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про електроенергетику" з метою забезпечення створення конкурентних умов для виробництва електроенергії з альтернативних джерел енергіїII кв. 2015 р.Міненерговугілля, Держенергоефективності

Виконано з урахуванням іншого законодавчого акта

 

Проект Закону України «Про ринок електричної енергії», яким, зокрема, передбачається врегулювати питання щодо виробництва електроенергії з альтернативних джерел енергії з урахуванням зауважень та пропозицій зацікавлених міністерств та відомств, а також після відповідних консультацій із представниками Секретаріату Енергетичного Співтовариства та Світового банку листом від 29.01.2016 р.  № КМ/1-32-207 направлено до Кабінету Міністрів України.

Проект Закону України зареєстровано у Верховній Раді України (реєстраційний номер 4196).

97Запровадження системи стимулюючого тарифоутвореннярозроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про природні монополії"IV кв. 2015 р.НКРЕКП (за згодою), Держенергоефективності

Виконано

Крім того, Держенергоефективності спільно з НКРЕКП розроблено проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про природні монополії» щодо запровадження обов’язкового стимулюючого регулювання».

Доопрацьований з врахуванням наданих пропозицій проект Закону України повторно внесено на розгляд Кабінету Міністрів України листом НКРЕКП від 15.09.2015 № 9971/20/61/15.

Проект схвалено на засіданні уряду від 09.12.2015. Однак, рішення Уряду від 09.12.2015 про схвалення проекту скасовано (протокол засідання КМУ від 30.12.2015 № 149).

Листом від 18.01.16 № 649/0/2-16 Кабінет Міністрів України повернув законопроект

Спрощення умов провадження підприємницької діяльності у нафтогазовій галузі
98Запровадження спрощеного цифрового доступу в режимі реального часу до "вторинної геологічної інформації"розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 13.07.1995 р. N 423"IV кв. 2015 р.НКРЕКП (за згодою), Держенергоефективності

Не виконано

Проект постанови Кабінету Міністрів України розробляється Мінприроди.

99Скасування вимоги щодо обов`язковості додавання в автомобільні бензини 5 відсотків біоетанолурозроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "ПроIV кв. 2015 р.Мінекономрозвитку

Виконано

100Прийняття нової редакції Кодексу України про надра, яка передбачатиме визначення понять "функції оператора", "договірне спільне підприємство", "механізм передачі спеціальних дозволів", "концепт мінімальної робочої програми та мінімального робочого зобов`язання", "обов`язковість регулювання специфіки видобування нетрадиційних вуглеводнів", а також регулювання питання оприлюднення геологічної інформації щодо стратегічних ресурсів, зокрема нафти і газу, в межах, передбачених законодавствомрозроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України нової редакції Кодексу України про надраIV кв. 2015 р.Мінприроди, Держпраці

Не виконано

У зв’язку з тим, що Програмою діяльності Кабінету Міністрів України передбачено децентралізація та передача функцій на місцевий рівень Проект потребує суттєвого доопрацювання.

Крім того, постановою Верховної Ради України від 04.06.2015 № 509 встановлено розгляд та прийняття нової редакції Кодексу України про надра у 2015-2016 роках.

101Запровадження спрощеного порядку використання землі протягом геологічної розвідкирозроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту Закону України "Про внесення змін до Земельного кодексу України та Закону України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень"IV кв. 2015 р.Мінприрод

Виконано за рахунок іншого законодавчого акта

Народним депутатом Бєльковою О.В. внесено до Верховної Ради України проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення деяких аспектів нафтогазової галузі» (реєстраційний номер 3096), який узгоджено з Мінприроди.

102Прийняття нових гармонізованих з нормами Європейського Союзу правил розробки нафтогазових родовищзатвердження наказу Мінприроди "Про затвердження правил розробки нафтових і нафтогазових родовищ"IV кв. 2015 р.Мінприроди, Держпраці

Не виконано

У зв’язку із зміною керівництва проект повторно направлено до Мінприроди.

103Скасування вимоги щодо необхідності ведення державного реєстру виробників рідких біологічних видів палива та біогазіврозроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про альтернативні види палива"IV кв. 2015 р.Держенергоефективності

Виконано

За результатами розгляду 1 червня 2016 року законопроекту на засіданні Комітету Верховної Ради України з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки прийнято рішення рекомендувати Верховній Раді України прийняти законопроект «Про внесення змін до статті 8 Закону України «Про альтернативні види палива» за основу і в цілому, як Закон.

104Удосконалення нормативно-правового регулювання ринку природного газу з урахуванням основних вимог законодавства ЄС, у тому числі тих, що передбачені Директивою 2009/73/ЄС Європейського Парламенту та Ради Європейського Союзу стосовно спільних правил для внутрішнього ринку природного газу та Регламентом 715/2009 Європейського Парламенту та Ради Європейського Союзу про умови доступу до мереж передачі природного газусупроводження у Верховній Раді України проекту Закону України "Про ринок природного газу" (реєстраційний номер 2250)до прийняття ЗаконуМіненерговугілля

Виконано

105Удосконалення процедури реєстрації нафтогазових свердловинрозроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо реєстрації права власності на магістральні та промислові трубопроводи, автомобільні дороги, електричні мережі, магістральні теплові мережі, мережі зв`язку, залізничні колії та правового режиму гірничих виробок і свердловин"II кв. 2015 р.Мінекономрозвитку, інші центральні органи виконавчої влади

Виконано з урахуванням іншого законодавчого акта

Мінекономрозвитку: Пропонується вважати виконаним, у зв’язку з тим, що у Верховній Раді України зареєстрований ініційований народним депутатом О.В.Бєльковою  проект Закону України ′′Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення деяких аспектів нафтогазової галузі′′ (реєстраційний номер 3096),

Законопроект підтримується Мінприроди.

Спрощення умов провадження підприємницької діяльності у сфері інформаційних технологій
106Удосконалення правового регулювання програмного забезпеченнярозроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо вдосконалення правового регулювання програмного забезпечення)"IV кв. 2015 р.Мінекономрозвитку, ДСІВ, ДФС

Виконано

Після зміни складу Уряду, законопроект перевізовано та внесено на розгляд Верховної Ради України (реєстраційний номер 4579).

107Запровадження процедури публікації відомостей про заявки на промисловий зразок з метою надання можливості подання заперечення третіми особами на підставі невідповідності заявленого об`єкта умовам патентоспроможностірозроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про охорону прав на промислові зразки"IV кв. 2015 р.Мінекономрозвитку, ДСІВ

Виконується за рахунок положень іншого законопроекту

108Забезпечення розвитку ринку електронної комерціїсупроводження у Верховній Раді України проекту Закону України "Про електронну комерцію" (реєстраційний номер 0957)до прийняття ЗаконуМінекономрозвитку

Виконано

109Удосконалення нормативно-правового регулювання електронного документообігу з метою наближення умов його застосування до документообігу на паперових носіяхрозроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту Закону України "Про електронні довірчі послуги"IV кв. 2015 р.Мін`юст, Мінрегіон, Адміністрація Держспецзв`язку, Державне агентство з питань електронного урядування

Виконано

розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту Закону України "Про електронну документацію та електронний документообіг" (нова редакція)IV кв. 2015 р.Мінрегіон, Державне агентство з питань електронного урядування, Мін`юст, Адміністрація Держспецзв`язку

Не виконано

Мінрегіон: вважає за недоцільне розробку проекту Закону України «Про електронну документацію та електронний документообіг» у новій редакції.

Закон України «Про електронні документи та електронний документообіг» встановлює основні організаційно-правові засади електронного документообігу та використання електронних документів.

Відносини у цій сфері  регулюються законодавством України а також постановою Кабінету Міністрів України від 28.10.2015 № 1453 «Про затвердження Типового порядку здійснення електронного документообігу в органах виконавчої влади» та іншими нормативно-правовими актами.

Мінюстом підписано наказ від 11.11.2014 № 1886/5 «Про затвердження Порядку роботи з електронними документами у діловодстві та їх підготовки до передавання на архівне зберігання», який встановлює не тільки вимоги до порядку зберігання щодо впровадження електронного документообігу із застосуванням електронного цифрового підпису, організації роботи з електронними документами у діловодстві в державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форм власності та щодо їх підготовки до передавання на архівне зберігання.

При Державному агентстві з питань електронного урядування України утворено робочу групу з питань розроблення формату даних електронного документу.

Для вирішення проблемних питань запровадження електронного документообігу врахуванням досвіду й рекомендацій Європейського Союзу Державним агентством з питань електронного урядування України ініційовано створення національного формату електронного документа контейнерного типу, який дозволятиме зберігання, окрім основного документа всіх необхідних додаткових файлів, електронних цифрових підписів та метаданих, які описують історію роботи з документом, не прив’язуючись до системи електронного документообігу.

Такий підхід дозволить кожному суб’єкту сформувати електронний документ, скориставшись он-лайн сервісом або прикладною програмою, та відправити його електронною поштою чи на відповідному носії інформації.

затвердження наказу Адміністрації Держспецзв`язку "Про затвердження правил посиленої сертифікації"IV кв. 2015 р.Адміністрація Держспецзв`язку, СБУ (за згодою), Мін`юст, Мінрегіон, Державне агенство з питань електронного урядування

Не виконано

Подальшу роботу стосовно підготовки проекту наказу буде проведено після прийняття Верховною Радою України Закону України «Про електронні довірчі послуги»(реєстраційний номер 2544-а), яким передбачено завдання щодо прийняття нормативно-правових актів, спрямованих на імплементацію його положень.

* Зазначений законопроект 14.04.2016 відкликано для погодження із заінтересованими органами виконавчої влади у зв’язку із змінами у складі Уряду.

110Забезпечення вільного обігу об`єктів інтелектуальної власностірозроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо форми договорів на право використання об`єктів авторського та суміжних прав"IV кв. 2015 р.Мінекономрозвитку, ДСІВ

Виконано

111Спрощення процедури узгодження та визначення порядку оподаткування операцій з електронними грошимарозроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту Закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо визначення порядку оподаткування операцій з електронними грошима"III кв. 2015 р.Мінфін, ДФС, Мінекономрозвитку

Виконано за рахунок положень іншого законопроекту

 

Метою законопроекту (реєстраційний номер 2448) є вдосконалення оподаткування операцій, пов’язаних з використанням платіжних терміналів та здійснення контролю за такими операціями, що забезпечить більш ефективне адміністрування податків.

112Встановлення вільного доступу до реєстрів заявок на знаки для товарів та послугрозроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань охорони прав на знаки для товарів та послуг"IV кв. 2015 р.Мінекономрозвитку, ДСІВ

Не виконано

ДСІВ поінформовано про відсутність офіційного реєстру заявок на реєстрацію об’єктів права інтелектуальної власності, в тому числі, знаків для товарів і послуг. ДСІВ забезпечує ведення державних реєстрів охоронних документів на об’єкти права інтелектуальної власності (патенти/свідоцтва).

Надання доступу до поданих заявок на знаки для товарів і послуг та до зареєстрованих знаків передбачено положеннями статті 193 Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

На реалізацію зазначеної статті направлений захід, передбачений  пунктом 157 «Забезпечення здійснення заходів з надання доступу до даних щодо заявок на торговельні марки та інформації про реєстрацію таких марок» Плану заходів з імплементації Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та ЄС, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, на 2014-2017 роки, затвердженого розпорядження Кабінету Міністрів України від 17.09.2014 № 847. Строк виконання зазначеного заходу для ДСІВ визначено на грудень 2016 року.

Разом з тим, ДСІВ з 21.08.2015 на своєму веб-сайті відкрито online доступ до інформації про заявки на торговельні марки.

113Створення прозорого механізму надання права на маркування контрольними марками та здійснення контролю за їх цільовим використаннямрозроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп`ютерних програм, баз даних"IV кв. 2015 р.Мінекономрозвитку, ДСІВ

Виконано

114Спрощення електронної взаємодії суб`єктів владних повноважень із суб`єктами господарювання в частині перегляду умов підключення органів державної влади до глобальних мереж передачі данихрозроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 12.04.2002 р. N 522"II кв. 2015 р.Адміністрація Держспецзв`язку, Державне агентство з питань електронного урядування, ДФС

У стадії виконання

Спрощення умов провадження підприємницької діяльності у сфері телекомунікацій
115Скасування надання дозволу на проведення діагностичних, експериментальних, випробувальних, вимірювальних робіт на підприємствах, в установах та організаціях, діяльність яких пов`язана з використанням джерел неіонізуючого випромінюваннярозроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про визнання такою, що втратила чинність, постанови Кабінету Міністрів України від 17.10.2013 р. N 761"II кв. 2015 р.Мінекономрозвитку, МОЗ, Держсанепідслужба

У стадіїї виконання

Мінекономрозвитку: розроблення проекту постанови потребує внесення змін до Закону України «Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності».

Проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скорочення кількості документів дозвільного характеру, у тому числі шляхом поширення застосування декларативного (реєстраційного, заявницького) принципу» 23.02.2016 зареєстровано у ВРУ (реєстраційний номер 4131).

116Узгодження норм Закону України "Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності" та Закону України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" щодо надання дозволу на роботи з радіоактивними речовинами та іншими джерелами іонізуючого випромінюваннярозроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту закону щодо зменшення кількості документів дозвільного характеру не менш як на 25 відсотків, у тому числі шляхом застосування декларативного (реєстраційного, заявницького) принципуIV кв. 2015 р.Мінекономрозвитку, МОЗ

Виконано

117Спрощення процедури розміщення технічних засобів телекомунікацій на об`єктах будівництва, існуючих будинках, будівлях, спорудах та у приміщенняхрозроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України: проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності"III кв. 2015 р.Мінрегіон

Виконано

Змінами, внесеними до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», визначено шляхи врегулювання питань стосовно об’єктів будівництва, будівництво яких не потребує оформлення права на виконання будівельних робіт, у тому числі технічних засобів телекомунікацій.

проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 13.03.2011 р. N 461 і 466"II кв. 2015 р.Адміністрація Держспецзв`язку, Мінрегіон

Не виконано

118Скасування вимоги щодо обов`язковості виведення сигналів про спрацювання пожежної автоматики об`єктів рухомого (мобільного) зв`язку та безпроводового доступу, що вбудовані (прибудовані), надбудовані, на пульти пожежного спостереження. Встановлення вимог щодо обов`язковості подання операторами, які укладають з підрядними компаніями угоди на надання послуг з обслуговування систем пожежогасіння та пожежної сигналізації на базових станціях, копій таких угод та копії ліцензії підрядної компанії до відповідального регіонального департаменту ДСНС та обов`язковості укладення мобільним оператором у разі неможливості укладення угоди з підрядними компаніями угоди з обслуговуючою компанією від ДСНС щодо виведення сигналів про спрацювання пожежної автоматикивнесення змін до Правил щодо забезпечення пожежної безпеки об`єктів рухомого (мобільного) зв`язку та безпроводового доступу, затверджених наказом МНС від 05.05.2009 р. N 303II кв. 2015 р.МВС, ДСНС

Виконано

Крім того, 01.07.2015 набув чинності ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту», який містить вимоги будівельних норм до проектування, монтування, перевірки відповідності і підтримання експлуатаційної придатності систем протипожежного захисту.

За взаємною згодою учасників наради за участю представників бізнесу, операторів мобільного зв’язку, МВС, Мінрегіону та ДСНС було підтримано пропозицію ДСНС недоцільності виконання другої частини даного пункту Плану заходів.

119Забезпечення гармонізації процедури виділення та перерозподілу (рефармінгу) радіочастотного ресурсу з вимогами законодавства ЄС з метою підвищення ефективності його використаннярозроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту Закону України "Про радіочастотний ресурс України" (нова редакція)II кв. 2017 р.Адміністрація Держспецзв`язку, НКРЗІ (за згодою), Мінекономрозвитку Міноборони

У стадії виконання

120Забезпечення технологічної нейтральності у різних діапазонах частот для надання споживачам телекомунікаційних послуг із застосуванням різноманітних телекомунікаційних технологійрозроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту Закону України "Про радіочастотний ресурс України" (нова редакція)II кв. 2017 р.Адміністрація Держспецзв`язку, НКРЗІ (за згодою), Мінекономрозвитку

У стадії виконання

121Скасування ліцензування видів діяльності у сфері телекомунікацій та впровадження повідомного принципу провадження такої діяльностірозроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо повідомного принципу провадження діяльності у сфері телекомунікацій"III кв. 2015 р.Адміністрація Держспецзв`язку, НКРЗІ (за згодою), Мінекономрозвитку

Виконано

Законопроектом передбачено реформування галузі електронних комунікацій відповідно до європейських стандартів та забезпечується виконання Україною зобов’язань у вказаній сфері, визначених Угодою пор асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами,з іншої сторони.

Зокрема, законопроектом забезпечується спрощення виходу на ринок електронних комунікаційних послуг (передбачено запровадження повідомного принципу реєстрації суб’єктів господарювання), що здійснюють діяльність у сфері електронних комунікацій, відміняється ліцензування видів діяльності у сфері комунікацій.

розроблення відповідних проектів нормативних та регуляторних актівпісля прийняття відповідного ЗаконуАдміністрація Держспецзв`язку, НКРЗІ (за згодою), Мінекономрозвитку

У стадії виконання

122Вжиття заходів для укладення Угоди про оцінку відповідності та прийнятність промислової продукції (Угоди АСАА) для сфери радіо- і телекомунікаційного термінального обладнаннярозроблення проекту Технічного регламенту, що відповідає Директиві Європейського Парламенту та Ради ЄС від 16 квітня 2014 р. N 2014/53/ЄС про гармонізацію законодавства держав-членів стосовно надання на ринку радіообладнання, що скасовує Директиву N 1999/5/ЄСII кв. 2016 р.Адміністрація Держспецзв`язку, НКРЗІ (за згодою)

У стадії виконання

123Забезпечення можливості перенесення абонентських номерів (Mobile Number Portability)затвердження рішення НКРЗІ "Про затвердження Положення про надання послуг з перенесення абонентських номерів та використання персональних номерів"IV кв. 2015 р.НКРЗІ (за згодою), Мін`юст, Мінеконом-розвитку

Виконано

124Виключення з переліку видів діяльності та об`єктів, що становлять підвищену екологічну небезпеку, радіотехнічного об`єкта (цифрових радіорелейних станцій, базових станцій систем стільникового зв`язку)розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 28 серпня 2013 р. N 808"IV кв. 2015 р.Адміністрація Держспецзв`язку, Мінприроди

Виконано

125Спрощення процедур та скасування дозвільних документів у сфері використання радіочастотного ресурсурозроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про радіочастотний ресурс України"IV кв. 2015 р.НКРЗІ (за згодою), Адміністрація Держспецзв`язку, Генеральний штаб Збройних Сил

Не виконано

126Установлення для суб`єктів господарювання, які мають намір провадити (провадять) діяльність у сфері телекомунікацій, порядку доступу та використання об`єктів інфраструктури для розвитку телекомунікаційної мережі загального користування України з метою задоволення потреб споживачів телекомунікаційних послугрозроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту Закону України "Про доступ до інфраструктури об`єктів будівництва, транспорту, електроенергетики для розвитку телекомунікаційних мереж"IV кв. 2016 р.НКРЗІ (за згодою), Адміністрація Держспецзв`язку, Мінінфраструктури, Антимонопольний комітет, Мінрегіон, Міненерговугілля, Держархбудінспекція, НКРЕКП (за згодою)

У стадії виконання

За результатами проведених 03.02.2016 парламентських слухань на тему «Реформи галузі інформаційно-комунікаційних технологій та розвиток інформаційного простору України» проект Закону України «Про доступ до інфраструктури об’єктів будівництва, транспорту, електроенергетики для розвитку телекомунікаційних мереж» листом НКРЗІ від 04.02.2016 № 01-620/093 направлено до Комітету Верховної Ради України з питань інформатизації та зв’язку  (реєстраційний номер 4159).

НКРЗІ рішенням від 15.03.2016 № 133 затвердила висновок стосовно висловлення позиції щодо доцільності прийняття вказаного законопроекту.

127Оптимізація заходів державного нагляду (контролю) у сфері телекомунікацій шляхом скасування повноважень контролюючого органу щодо проведення планових перевірокрозроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту закону щодо скасування повноважень контролюючого органу щодо проведення планових перевірок операторів телекомунікаційII кв. 2015 р.НКРЗІ (за згодою), Мінекономрозвитку

Виконано

Законопроекти передбачають реформування галузі електронних комунікацій  відповідно до європейських стандартів та забезпечують виконання Україною зобов’язань у вказаній сфері, визначених Угодою про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським  Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони. Зокрема, законопроектами закладено засади зниження потенційно можливого тиску зі сторони держави на суб’єктів господарювання шляхом удосконалення контролю (нагляду) у сфері електронних комунікацій, у тому числі скасування планових перевірок.

128Удосконалення процедур здійснення заходів з радіочастотного моніторингу радіоелектронних засобів, а саме запровадження процедури, відповідно до якої моніторинг може проводитися: за рахунок надходжень, які щомісяця сплачуються користувачами радіочастотних ресурсів до державного бюджету як рента за користування радіочастотним ресурсом на замовлення і за рахунок операторів телекомунікацій шляхом прозорого визначення мінімально необхідної кількості радіоелектронних засобів, обов`язкових для радіочастотного моніторингу з боку усіх операторів телекомунікаційрозроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про радіочастотний ресурс України" внесення змін до Положення про радіочастотний моніторинг у смугах радіочастот загального користування, затвердженого рішенням НКРЗІ від 16 липня 2009 р. N 1599 (щодо усунення безумовного обов`язку операторів телекомунікацій оплачувати радіочастотний моніторинг для всіх радіоелектронних засобів таких користувачів)IV кв. 2015 р.НКРЗІ (за згодою), Адміністрація Держспецзв`язку

Виконано

Законопроектом передбачено, що джерелами фінансування здійснення діяльності національного регулятора є надходження до  спеціального фонду Державного бюджету України, у тому числі 15 відсотків рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України, визначеної і сплаченої платниками цієї плати до Податкового кодексу України.

129Спрощення процедур доступу до кабельної каналізації електрозв`язкувнесення змін до Правил надання в користування кабельної каналізації електрозв`язку, затверджених рішенням НКРЗІ від 23 серпня 2012 р. N 428II кв. 2015 р.НКРЗІ (за згодою)

Не виконано

НКРЗІ: НКРЗІ від 02.06.2015 за № 287 схвалено проект рішення «Про внесення змін до Правил надання в користування кабельної каналізації електрозв’язку». Проект проходить відповідне погодження.

НКРЗІ листом від 15.12.2015 №01-7683/093 звернулось до Кабінету Міністрів України з проханням продовжити строк виконання пункту 129 Плану до кінця І кварталу 2016.

Листом Секретаріату Кабінету Міністрів України від 21.12.2015 № 20268/62/1-15 передбачено ДРС вжити спільних з НКРЗІ (скликання) заходів щодо прискорення підготовки проекту акта.

ДРС своїм листом від 28.03.2016 № 1898/0/20-16 повідомила НКРЗІ про відповідність проекту рішення НКРЗІ принципам державної регуляторної політики. Наразі здійснюється опрацювання зауважень та пропозицій, що були надані Адміністрацією Держспецзвязку до проекту рішення.

За результатами спільного обговорення, яке проведено 05.01.2015 в рамках координації дій щодо виконання зазначеного завдання, узгоджена позиція в частині коригування строків виконання на І квартал 2016 року.

130Установлення вимоги щодо використання орендної ставки у розмірі 40 відсотків у разі експлуатації об`єктів нерухомості для розміщення офісних приміщень операторів телекомунікацій, які надають послуги з рухомого (мобільного) зв`язку, операторів та провайдерів телекомунікацій, які надають послуги з доступу до Інтернету, а також 10 відсотків у разі експлуатування об`єктів нерухомості Фондом державного майна для розміщення технологічного обладнання, антен операторів телекомунікацій, які надають послуги з рухомого (мобільного) зв`язку, операторів та провайдерів телекомунікацій, які надають послуги з доступу до Інтернетурозроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 4 жовтня 1995 р. N 786"II кв. 2015 р.Мінекономрозвитку, Фонд державного майна

Не виконано

Мінекономрозвитку: Проект постанови Кабінету Міністрів України “Про внесення змін у додаток 2 до Методики розрахунку орендної плати за державне майно та пропорції її розподілу” внесено на розгляд Уряду листом від 24.02.2016 №3623-01/5138-01.

Повернуто для проведення узгоджувальних процедур та додаткового погодження з Адміністрацією Держспецзв’язку (погоджено без зауважень).

01.04.2016 року проведено узгоджувальну нараду під головуванням Заступника Міністра –керівника апарату Клименко Ю.Л., за результатами - готується для внесення на розгляд Уряду.

131Спрощення процедури проведення натурних випробувань щодо електромагнітної сумісності радіоелектронних засобів (а саме визначення права оператора мобільного зв`язку самостійно проводити натурні випробування, а в разі недосягнення згоди між операторами щодо результатів вимірів - можливості залучення Українського державного центру радіочастот)внесення змін до Порядку проведення приймальних випробувань радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв на місці експлуатації, затвердженого рішенням НКРЗІ від 26 липня 2007 р. № 854II кв. 2015 р.НКРЗІ (за згодою)

Не виконано

НКРЗІ: рішенням НКРЗІ від 14.07.2015 № 359 прийнято за основу проект рішення НКРЗІ «Про внесення змін до Порядку проведення приймальних випробувань радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв на місці експлуатації», яке оприлюднено на веб-порталі для громадського обговорення.

Доопрацьований проект рішення НКРЗІ схвалений на засіданні НКРЗІ 29.12.2015 рішення за № 689 та в установленому порядку надісланий на погодження до Антимонопольного комітету України та ДРС.

У зв’язку з цим, НКРЗІ листом від 25.03.2016 № 01-1752/104 звернулось до Кабінету Міністрів України з проханням продовжити строк виконання Плану заходів до кінця ІІ кварталу 2016 року.

Доопрацьований документ погоджено з Антимонопольним комітетом України без зауважень. ДРС листом від 01.04.2016 № 2200/0/20-16 повідомила про невідповідність проекту рішення НКРЗІ принципам державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності. На даний час проект доопрацьовується із врахуванням зауважень та пропозицій ДРС.