Інформація щодо результатів моніторингу рішень органів місцевого самоврядування за січень-лютий 2021 року, прийнятих з порушенням вимог чинного законодавства

01.03.2021

За січень та лютий 2021  року за результатами проведеного територіальними органами ДРС моніторингу офіційних сайтів органів місцевого самоврядування виявлено 75 рішень, прийнятих з порушенням вимог чинного законодавства, а саме:

24 рішення, прийнятих міськими радами;

27 рішень, прийнятих сільськими радами;

17 рішень, прийнятих селищними радами;

1 рішення, прийнято районною радою;

5 рішень, прийнятих виконавчими комітетами відповідних рад;

1 рішення, прийнято військово-цивільною адміністрацією.

 

Із загальної кількості виявлених рішень органів місцевого самоврядування, щодо яких ДРС вжито відповідних заходів реагування:

 

36 % (27 рішень) – прийняті з недотриманням вимог регуляторного законодавства;

64 % (48 рішень) – прийняті за відсутності відповідних регуляторних повноважень.

Переважна кількість рішень органів місцевого самоврядування стосується:

  • відчуження (списання, передачі, надання) майна комунальної власності – 15 рішень або 20 %;
  • встановлення місцевих податків і зборів – 18 рішень або 24 %;
  • затвердження порядків пайової участі замовників у розвитку інфраструктури населених пунктів – 7 рішень або 9,3 %;
  • затвердження правил благоустрою – 12 рішень або 16 %;
  • зовнішньої реклами, вивісок, тимчасових споруд – 3 рішення або 4 %;
  • оцінка землі та земельні сервітути – 9 рішень або 12 %.

Результати цієї роботи слугували підставою для підготовки та направлення до регіональних регуляторних органів листів ДРС з пропозиціями щодо необхідності приведення регуляторних актів у відповідність до вимог чинного законодавства або стосовно необхідності вжиття заходів щодо скасування відповідних рішень органів місцевого самоврядування, які суперечать принципам державної регуляторної політики.

Нажаль, наразі практична результативність врахування пропозицій ДРС щодо необхідності приведення рішень ОМС у відповідність до вимог чинного законодавства складає лише 4 %.