Інформація щодо переліку органів місцевого самоврядування за 11 місяців 2021 року, які проігнорували пропозиції ДРС про усунення порушень регуляторного законодавства

01.12.2021

За результатами проведеного територіальними органами ДРС аналізу регуляторних актів, прийнятих органами місцевого самоврядування за 11 місяців 2021 року виявлено 325 рішень, прийнятих з порушенням вимог законодавства, а саме:

 • 110 рішень, прийнятих міськими радами;
 • 2 рішення, прийнято районними радами;
 • 109 рішень, прийнятих сільськими радами;
 • 66 рішень, прийнятих селищними радами;
 • 36 рішень, прийнятих виконавчими комітетами відповідних рад;
 • 2 рішення, прийнято військово-цивільними адміністраціями.

Із загальної кількості виявлених рішень органів місцевого самоврядування, щодо яких ДРС вжито відповідних заходів реагування:

 •  46% (148 рішень) – прийняті з недотриманням вимог регуляторного законодавства;
 •  54% (177 рішень) – прийняті за відсутності відповідних регуляторних повноважень.

Переважна кількість рішень органів місцевого самоврядування стосується:

 •     відчуження (списання, передачі, надання) майна комунальної власності – 17,5 % (57 рішень);
 •     встановлення місцевих податків і зборів – 21,5 % (70 рішень);
 •     затвердження порядків пайової участі замовників у розвитку інфраструктури населених пунктів – 8,3 % (27 рішень);
 •     затвердження правил благоустрою – 15 % (49 рішень);
 •     зовнішньої реклами, вивісок, тимчасових споруд – 8 % (26 рішень);
 •     реалізація алкогольних напоїв – 2,4 % (8 рішень);
 •     торговельна діяльність – 4,3 % (14 рішень);
 •     оцінка землі та земельні сервітути – 8 % (25 рішень);
 •     охорона лісів та використання лісових ресурсів – 4,3 % (14 рішень).

Результати цієї роботи слугували підставою для підготовки та направлення до регіональних регуляторних органів листів ДРС з пропозиціями щодо необхідності приведення регуляторних актів у відповідність до вимог законодавства або стосовно необхідності вжиття заходів щодо скасування відповідних рішень органів місцевого самоврядування, які суперечать принципам державної регуляторної політики.

ДРС підготовлено та направлено до регіональних регуляторних органів понад 300 листів ДРС з пропозиціями щодо необхідності приведення регуляторних актів у відповідність до вимог чинного законодавства або стосовно необхідності вжиття заходів щодо скасування відповідних рішень органів місцевого самоврядування, які суперечать принципам державної регуляторної політики.

Наразі практична результативність врахування пропозицій ДРС щодо необхідності приведення рішень ОМС у відповідність до вимог чинного законодавства відбулась лише по 45 рішеннях ОМС, що складає лише 14 %.