Загальна інформація

09.08.2021

Розгляд звернень громадян у Державній регуляторній службі України здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про звернення громадян».

Закон України «Про звернення громадян» стосується виключно фізичних осіб, що закріплено у статті 1 Закону України «Про звернення громадян», яка визначає, що громадяни України мають право звернутися до органів державної влади, місцевого самоврядування, об’єднань громадян, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, засобів масової інформації, посадових осіб відповідно до їх функціональних обов’язків із зауваженнями, скаргами та пропозиціями, що стосуються їх статутної діяльності, заявою або клопотанням щодо реалізації своїх соціально-економічних, політичних та особистих прав і законних інтересів та скаргою про їх порушення.