Щодо перепогодження проекту постанови КМУ “Про внесення змін до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарських засобів, імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів”

17.07.2023