Державна регуляторна служба України

Завжди на боці бізнесу!

Сторінка: https://www.drs.gov.ua/analysis_projects/rozporyadzhennya-pro-zatverdzhennya-zmin-deyakyh-normatyvno-pravovyh-aktiv-derzhavnoyi-komisiyi-z-regulyuvannya-rynkiv-finansovyh-poslug-ukrayiny-ta-natsionalnoyi-komisiyi-shho-zdijsnyuye-derzhavne/attachment/3436-vid-02-06-2016/

№3436 від 02-06-2016

24.07.2016

№3436 від 02-06-2016

Натисніть для друку