Державна регуляторна служба України

Завжди на боці бізнесу!

Сторінка: https://www.drs.gov.ua/analysis_projects/postanova-kmu-pro-zatverdzhennya-poryadku-zarahuvannya-koshtiv-na-spetsialni-rahunky-dlya-vykonannya-investytsijnyh-program-u-sferi-upravlinnya-pobutovymy-vidhodamy-vykorystannya-zaznachenyh-koshtiv-i/attachment/3078/

3078

23.05.2023

3078

Натисніть для друку