Державна регуляторна служба України

Завжди на боці бізнесу!

Сторінка: https://www.drs.gov.ua/analysis_projects/postanova-kmu-pro-zatverdzhennya-poryadku-nadannya-derzhavnoyi-subsydiyi-rozpovsyudzhuvacham-vydavnychoyi-produktsiyi-knyzhkovoyi-produktsiyi/attachment/6403-4/

6403

03.01.2023

6403

Натисніть для друку