Державна регуляторна служба України

Завжди на боці бізнесу!

Сторінка: https://www.drs.gov.ua/analysis_projects/postanova-kmu-pro-vnesennya-zmin-punktu-16-polozhennya-pro-pokladennya-spetsialnyh-obovyazkiv-na-subyektiv-rynku-pryrodnogo-gazu-dlya-zabezpechennya-zagalnosuspilnyh-interesiv-u-protsesi-funktsionu/attachment/7694-vid-16-12-2016/

7694-vid-16-12-2016

20.12.2016

7694-vid-16-12-2016

Натисніть для друку