Постанова КМУ “Про внесення змін до Критеріїв, за якими залучаються аудиторські фірми до проведення аудиту фінансової звітності або консолідованої фінансової звітності деяких суб’єктів господарювання державного сектору економіки”

17.07.2017