Державна регуляторна служба України

Завжди на боці бізнесу!

Сторінка: https://www.drs.gov.ua/analysis_projects/postanova-kmu-pro-vnesennya-zmin-do-poryadku-nadannya-grantiv-dlya-stvorennya-abo-rozvytku-sadivnytstva-yagidnytstva-ta-vynogradarstva-i-poryadku-nadannya-grantiv-dlya-stvorennya-abo-rozvytku-teplychn/attachment/162-4/

162

06.05.2023

162

Натисніть для друку