Державна регуляторна служба України

Завжди на боці бізнесу!

Сторінка: https://www.drs.gov.ua/analysis_projects/postanova-kmu-deyaki-pytannya-zabezpechennya-funktsionuvannya-ta-vedennya-derzhavnogo-elektronnogo-reyestru-ob-yektiv-pidvyshhenoyi-nebezpeky/attachment/2454-1/

2454-1

23.05.2023

2454-1

Натисніть для друку