Державна регуляторна служба України

Завжди на боці бізнесу!

Сторінка: https://www.drs.gov.ua/analysis_projects/postanova-kmu-deyaki-pytannya-realizatsiyi-eksperymentalnogo-proektu-iz-zaprovadzhennya-provedennya-auktsioniv-z-prodazhu-prava-sub-yektam-rybnogo-gospodarstva-na-ukladennya-dogovoriv-rybogospodarsko/attachment/475-6/

475

19.12.2022

475

Натисніть для друку