Державна регуляторна служба України

Завжди на боці бізнесу!

Сторінка: https://www.drs.gov.ua/analysis_projects/postanova-kmu-deyaki-pytannya-funktsionuvannya-ekozagrozy-ta-fiksatsiyi-faktiv-zapodiyannya-shkody-navkolyshnomu-pryrodnomu-seredovyshhu/attachment/5981-1/

5981-1

08.12.2022

5981-1

Натисніть для друку