Державна регуляторна служба України

Завжди на боці бізнесу!

Сторінка: https://www.drs.gov.ua/analysis_projects/postanova-kmu-deyaki-pytannya-funktsionuvannya-ekozagrozy-ta-fiksatsiyi-faktiv-zapodiyannya-shkody-navkolyshnomu-pryrodnomu-seredovyshhu-2/attachment/146rish/

146rish

26.04.2023

146rish

Натисніть для друку