Державна регуляторна служба України

Завжди на боці бізнесу!

Сторінка: https://www.drs.gov.ua/analysis_projects/nakaz-pro-zatverdzhennya-zmin-taryfiv-na-roboty-pov-yazani-z-provedennyam-ekspertyzy-dorogotsinnogo-ta-napivdorogotsinnogo-kaminnya-pidgotovkoyu-ekspertiv-gemologiv/attachment/7107-vid-23-11-2016/

7107-vid-23-11-2016

28.11.2016

7107-vid-23-11-2016

Натисніть для друку