Державна регуляторна служба України

Завжди на боці бізнесу!

Сторінка: https://www.drs.gov.ua/analysis_projects/nakaz-pro-zatverdzhennya-zmin-do-poryadku-zabezpechennya-sub-yektiv-gospodaryuvannya-blankamy-svidotstva-pro-reyestratsiyu-transportnogo-zasobu-ta-nomernymy-znakamy/attachment/2742/

2742

06.05.2023

2742

Натисніть для друку