Державна регуляторна служба України

Завжди на боці бізнесу!

Сторінка: https://www.drs.gov.ua/analysis_projects/nakaz-pro-zatverdzhennya-zmin-do-poryadku-formuvannya-ta-vydachi-medychnyh-vysnovkiv-pro-narodzhennya-v-reyestri-medychnyh-vysnovkiv-elektronnoyi-systemy-ohorony-zdorov-ya-ta-poryadku-formuvannya-med/attachment/193-4/

193

18.05.2023

193

Натисніть для друку