Державна регуляторна служба України

Завжди на боці бізнесу!

Сторінка: https://www.drs.gov.ua/analysis_projects/nakaz-pro-zatverdzhennya-typovogo-polozhennya-pro-organizatsiyu-osvitnogo-protsesu-v-zakladah-fahovoyi-peredvyshhoyi-osvity-ta-polozhennya-pro-praktychnu-pidgotovku-zdobuvachiv-fahovoyi-peredvyshhoyi/attachment/159-3/

159

06.05.2023

159

Натисніть для друку