Державна регуляторна служба України

Завжди на боці бізнесу!

Сторінка: https://www.drs.gov.ua/analysis_projects/nakaz-pro-zatverdzhennya-instruktsiyi-z-provedennya-shlyahovyh-robit-ta-rozroblennya-richnogo-planu-shlyahovyh-robit-na-vnutrishnih-vodnyh-shlyahah-2/attachment/172-3/

172

09.05.2023

172

Натисніть для друку