Державна регуляторна служба України

Завжди на боці бізнесу!

Сторінка: https://www.drs.gov.ua/analysis_projects/nakaz-minagropolityky-pro-zatverdzhennya-poryadku-pogodzhennya-zmistu-katalogiv-dovidnykiv-slovnykiv-i-perelikiv-geografichnyh-nazv/attachment/200-3/

200

23.05.2023

200

Натисніть для друку