Наказ «Деякі питання формування і розміщення державного (регіонального) замовлення, поєднання спеціальностей (предметних спеціальностей), спеціалізацій та присвоєння педагогічних професійних кваліфікацій закладами фахової передвищої, вищої освіти»

22.09.2022